Galaxy S10 တြင္ ကင္မရာအဂၤါရပ္မ်ား

နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်သည့်နေ့ : 21.03.2019

S10 ဖုန္းမ်ားတြင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားသည့္ ကင္မရာအဂၤါရပ္ အမ်ားအျပား ရွိေနၿပီး၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အေရအေသြးေကာင္း ဓာတ္ပုံမ်ား အခ်ိန္မေ႐ြး အမိအရ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ပါတယ္။

Scene Optimiser ရွိ ေနာက္ထပ္ အမ်ိဳးအစားအုပ္စုမ်ားချဲ့ရန်နှိပ်ပါ

Scene Optimiser ေဆာ့ဖ္ဝဲတြင္ ဓာတ္ပုံထဲရွိ ပုံ႐ိုက္ခံအရာမ်ားကို မွတ္သားေပးၿပီး ထို႐ုပ္ပုံမ်ား၏ အရည္အေသြးကို အလိုအေလ်ာက္ ျမႇင့္တင္ေပးပါတယ္။

 

႐ႈခင္းအမ်ိဳးအစားအုပ္စု တစ္ဆယ္ခုကို S10 ကင္မရာမ်ားသို႔ ေပါင္းထည့္ထားၿပီး၊ စုစုေပါင္း ရႈခင္း ၃၀ ႐ိုက္ႏိုင္ပါတယ္။

 

အခ်ိဳ႕ေသာ ႐ႈခင္းအသစ္မ်ားတြင္ မ်က္ႏွာ၊ ေမြးကင္းစကေလးငယ္၊ ေၾကာင္ႏွင့္ ေခြးတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။

 

Scene Optimiser ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုရွာေဖြပါ

GIF, Galaxy S10 ကင္မရာရွိ Scene Optimiser အိုင္ကြန္
တိုက္႐ုိက္ဖိုးကပ္စ္ အသုံးျပဳေနစဥ္ မႈန္ဝါးအထူးျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားချဲ့ရန်နှိပ်ပါ

ယခုဆိုလွ်င္ တိုက္႐ိုက္ဖိုးကပ္စ္တြင္ မႈန္ဝါးအထူးျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္မႈကို ေပးထားၿပီး၊ သင့္ကို အႏုပညာဆန္ေသာ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ဓာတ္ပုံအမ်ိဳးမ်ိဳး ဖန္တီးရန္ ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။

Galaxy S10 ကင္မရာရွိ တိုက္႐ိုက္ဖိုးကပ္စ္ မႈန္ဝါးအထူးျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား
႐ိုက္ခ်က္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆုံးစီမံထားသည့္ အထားအသို အခင္းက်င္းချဲ့ရန်နှိပ်ပါ

S10 ၏ အထူးဉာဏ္ရည္ရွိ ကင္မရာတြင္ သင္၏ အထားအသို အခင္းအက်င္း ပုံစံမ်ားကို အေကာင္းဆုံးစီမံရန္ ေဆာ့ဖ္ဝဲအသစ္ ပါဝင္ပါတယ္။

 

“႐ိုက္ခ်က္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား” အဂၤါရပ္ကို ဦးစြာ သင္ကိုယ္တိုင္ဖြင့္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ၿပီးလွ်င္၊ သင္၏ ေနာက္လာမည့္ဓာတ္ပုံကို တန္းစီသည့္အခါ၊ ဖန္ုးသားျပင္ေပၚ ဟန္ပန္မူယာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး ကင္မရာက အေကာင္းဆုံး႐ုိုက္ခ်က္ကို ရွာေတြ႔သည့္အခါ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

Shot အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အသုံးျပဳနည္းကို ျပသေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဗီဒီယိုကို ၾကည့္႐ႈပါ

Galaxy S10 ကင္မရာရွိ ႐ိုက္ခ်က္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ ပိုေကာင္းေအာင္စီမံထားသည့္ ဓာတ္ပုံ အထားအသို အျပင္အဆင္မ်ား
ႏႈန္းလြန္ျမင္ကြင္းက်ယ္ ဖိုးကပ္စ္ချဲ့ရန်နှိပ်ပါ

S10 ႏွင့္ S10+ တို႔ရွိ ေနာက္ကင္မရာ သုံးလုံးတြင္ သင့္မ်က္လုံးမွတဆင့္ ျမင္ေနရသလို သင့္ကို ႏႈန္းလြန္-ျမင္ကြင္းက်ယ္ 123⁰ ေထာင့္ခ်ိဳးကို ထုတ္ေပးပါတယ္။ ၎က ျမင္ကြင္းပိုက်ယ္သည့္ ႐ိုက္ခ်က္မ်ားကိုပင္ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ပါတယ္။

GIF, Galaxy S10 ကင္မရာရွိ ႏႈန္းလြန္ျမင္ကြင္းက်ယ္ မွန္ဘီလူး
အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားေသာ အလြန္ေႏွး႐ိုက္ခ်က္ချဲ့ရန်နှိပ်ပါ

S10 တြင္ ယခင္ေမာ္ဒယ္မ်ားထက္ ႏွစ္ဆၾကာပိုေႏွးသည့္ အလြန္ေႏွး႐ိုက္ခ်က္ ဗီဒီယိုမ်ားျဖင့္ ႐ုပ္သံ႐ိုက္ကူးႏိုင္ပါတယ္။

ယခုဆိုလွ်င္ ၀.၈ စကၠန္႔အထိ ႐ုပ္သံ႐ိုက္ကူးႏိုင္ၿပီး ၂၇ စကၠန႔္အထိ ျပန္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

သငျ၏အကွံပွုခကြျအတှကျကြေးဇူးတငျပါသညျ

သင္ရွာေဖြေနသည့္အရာအား ရွာမေတြ႔ျဖစ္ေနပါသလား။ သင့္အားကူညီေပးရန္အဆင္သင့့္ျဖစ္ေနပါျပီ

အြန္လိုင္း

Live Chat ေျပာဆိုၿခင္း

ေန႔စဥ္ (၂၄)နာရီ အခ်ိန္မေရြး ပိတ္ရက္မရွိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဖုန္းေခၚဆိုမည္

01-2399888

ေန႔စဥ္ (၂၄) နာရီအခ်ိန္မေရြး ပိတ္ရက္မရွိ ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမႇင္႔တင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖုန္းေျပာဆိုမႈမ်ားအားလံုးကို အသံသြင္းယူထားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
လူၾကီးမင္းတို႔၏ အခ်က္အလက္လံုျခံဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Samsung ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မူ၀ါဒကို Privacy Policy တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

* ပံုႏွိပ္စက္ (ပရင္တာ) ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးသိရွိလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါဝက္ဘ္ဆုိဒ္အား ေက်းဇူးျပဳ၍ေလ့လာပါ HP website .

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ပ့ံပိုးမႈ

ဆားဗစ္စင္တာလိပ္စာမ်ား

လူၾကီးမင္းႏွင္႔ အနီးဆံုး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ တည္ေနရာအားရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Smart Service

Samsung အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ပင္ လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။

ဆက်သွယ်ရန်