Galaxy S10 တြင္ Wireless PowerShare အသုံးျပဳနည္း

ေနာက္ဆံုးအပ္ဒိတ္လုပ္သည့္ေန႔ : 02.03.2019

S10 တြင္ အားသြင္းခ်ာဂ်ာ မလိုဘဲႏွင့္ ကိရိယာ-ႏွင့္-ကိရိယာ အားသြင္းနည္းကို ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ သင္၏ S10 ႏွင့္ အျခားကိရိယာတို႔ကိုလည္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အားသြင္းႏိုင္ပါတယ္။

အေကာင္းဆုံးစီမံထားသည့္ ဘက္ထရီစြမ္းေဆာင္ရည္

S10 တြင္ အေတာ္ေလးပိုႀကီးမားသည့္ ဘက္ထရီကို အထူးစီစဥ္ေပးထားၿပီး ဘက္ထရီသက္တမ္း ပိုၾကာေစကာ အက္ပ္ကိုလည္း ပို၍ျမန္စြာ စတင္ေဆာင္႐ြက္ေစပါတယ္။

 

အၿပီးတပ္ဆင္ထားေသာ စက္ပစၥည္းဉာဏ္ရည္သည္ သင့္အမူအရာကို ေလ့လာသင္ယူေသာေၾကာင့္၊ ပါဝါကို ပို၍ၾကာၾကာ ထိန္းသိမ္းထားရန္အတြက္ ပါဝါ-ေခၽြတာေရးအေနအထားမ်ားသို႔ အလိုအေလ်ာက္ အလိုက္သင့္ခ်ိန္ညႇိေပးႏိုင္ၿပီး အသုံးနည္းေသာ အက္ပ္မ်ားကိုလည္း ကန္႔သတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

 

သင့္ဘက္ထရီအတြက္ Bixby Routines သုံး၍ အေကာင္းဆုံးစီမံနည္းကို ရွာေဖြပါ

ကိရိယာ-ႏွင့္-ကိရိယာ အားသြင္းနည္းခ်ဲ႕ရန္ႏွိပ္ပါ

သင့္ကိရိယာရွိ ဘက္ထရီ အားနည္းလာလွ်င္၊ သင္၏ S10 ထံမွ ပါဝါကို အလိုအေလ်ာက္ လႊဲေျပာင္းယူပါ။

 

သင့္အသိေပးခ်က္ပန္နယ္တြင္ “Wireless PowerShare” ကို ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူစြာ သက္ဝင္ခလုတ္ဖြင့္ၿပီး၊ အျခားကိရိယာကို သင္၏ S10 ၏ အလယ္ဗဟိုတြင္ ၎တို႔၏ေနာက္ေက်ာခ်င္း ဆိုင္ထားလ်က္ ထားပါ။

သတိျပဳရန္: အားသြင္းကိြဳင္၏ တည္ေနရာသည္ ကိရိယာေမာ္ဒယ္အရ ျခားနားႏိုင္ပါတယ္။ ကိရိယာမ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေကာင္းစြာ ခ်ိတ္ဆက္မိသည္အထိ အေနအထားခ်ိန္ညႇိရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါတယ္။

GIF, ကိရိယာ-ႏွင့္-ကိရိယာ အားသြင္းနည္း, Galaxy S10 ႏွင့္ အျခားစမတ္ဖုန္း

ပါဝါအလုံအေလာက္ လႊဲေျပာင္းထားၿပီးသည့္အခါ ကိရိယာမ်ားကို ခြဲထုတ္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ အျခားကိရိယာ အားအျပည့္သြင္းသည္အထိ ေစာင့္ပါ။

သတိျပဳရန္- ဤအရာကို S10 ဖုန္းႏွင့္ ႀကိဳးမဲ့အားသြင္းအဂၤါရပ္အား ပံ့ပိုးေပးသည့္ အျခားကိရိယာမ်ားတြင္သာ သုံးႏိုင္ပါတယ္။ S10 ရွိ ဘက္ထရီအားအဆင့္သည္ အဆင့္တစ္ခုေအာက္သို႔ ေလွ်ာ့က်လွ်င္၊ Wireless PowerShare က အလိုအေလ်ာက္ ပိတ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ခုတြဲ အားသြင္းနည္းခ်ဲ႕ရန္ႏွိပ္ပါ

S10 ကို ႀကိဳးသုံးအားသြင္းနည္း အသုံးျပဳ၍ ပလတ္ေခါင္းထိုးထားစဥ္တြင္၊ အျခားကိရိယာကိုလည္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အားသြင္းႏိုင္ပါတယ္။

Wireless PowerShare, Galaxy S10 ႏွင့္ စမတ္နာရီတို႔၏ ႏွစ္ခုတြဲ အာသြင္းနည္း

ႏွစ္ခုတြဲ အားသြင္းနည္းကို သက္ဝင္ခလုတ္ဖြင့္ရန္ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ပါ-

1 S10 ရွိ အသိေပးခ်က္ပန္နယ္ကို ေအာက္ဆြဲခ်ၿပီး ၎ကို ခလုတ္ဖြင့္ရန္ Wireless PowerShare အိုင္ကြန္ကို ႏွိပ္ပါ။
2 S10 ၏ အလယ္ဗဟိုကို အျခားကိရိယာျဖင့္ ေက်ာခ်င္းကပ္၍ ထားပါ။
3 ကိရိယာမ်ားက ခ်ိတ္ဆက္မိသည္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္း ဖန္သားျပင္က အတည္ျပဳေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ “အိုေက” ႏွိပ္ပါ။
4 အသိေပးခ်က္ပန္နယ္ကို ထပ္မံ ေအာက္ဆြဲခ်လိုက္လွ်င္၊ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ ကိရိယာမ်ား အားသြင္းေနၾကသည္ဟုဆိုသည့္ မက္ေဆ့ခ်္ကို ျပသမွာပါ။ အစိမ္းေရာင္ရွိေသာ Wireless PowerShare အိုင္ကြန္လည္း ျပကြက္ဘားတြင္ သို႔မဟုတ္ သင္၏ Always On Display ပန္နယ္တြင္ ေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

သတိျပဳရန္- အသုံးျပဳေနဆဲ တြဲဖက္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား သို႔မဟုတ္ ဖုန္းကာဗာမ်ားအေပၚ မူတည္၍၊ Wireless PowerShare အဂၤါရပ္က ေကာင္းစြာ အလုပ္မလုပ္တာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ Wireless PowerShare ကို အသုံးမျပဳခင္ တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဖုန္းကာဗာမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ အႀကံျပဳလိုပါတယ္။ ႀကိဳးမဲ့အားသြင္းနည္းကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ ကိရိယာမ်ားျဖင့္သာ ယခုအဂၤါရပ္ကို သုံး၍ အားသြင္းႏိုင္တာပါ။ အားသြင္းမႈျမန္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ထိေရာက္မႈသည္ ကိရိယာ၏ အေျခအေန သို႔မဟုတ္ နီးနားပတ္ဝန္က်င္အေပၚ မူတည္၍ ျခားနားႏိုင္ပါတယ္။

သင်၏အကြံပြုချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်

သင္ရွာေဖြေနသည့္အရာအား ရွာမေတြ႔ျဖစ္ေနပါသလား။ သင့္အားကူညီေပးရန္အဆင္သင့့္ျဖစ္ေနပါျပီ

အြန္လိုင္း

Live Chat ေျပာဆိုၿခင္း

မနက္ ၈နာရီမွ ည ၁၁နာရီအထိ
(စေန၊တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ႐ုံး ပိတ္ရက္မ်ားအပါအ၀င္ ပိတ္ရက္မရွိ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။)

ဖုန္းေခၚဆိုမည္

01-2399888

ေန႔စဥ္ မနက္ ၇နာရီ မွ ည ၁၁ နာရီ ထိ
(စေန၊တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ႐ုံး ပိတ္ရက္မ်ားအပါအ၀င္ ပိတ္ရက္မရွိေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။)

၀န္ေဆာင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစရန္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမႇင္႔တင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႔ဖုန္းေၿပာဆိုမႈမ်ားအားလံုးကို အသံသြင္းယူထားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
လူၾကီးမင္းတို႔၏ အခ်က္အလက္လံုျခံဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Samsung ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မူ၀ါဒကို Privacy Policy တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

* ပံုႏွိပ္စက္ (ပရင္တာ) ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးသိရွိလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါဝက္ဘ္ဆုိဒ္အား ေက်းဇူးျပဳ၍ေလ့လာပါ HP website .

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ပ့ံပိုးမႈ

ဆားဗစ္စင္တာလိပ္စာမ်ား

လူၾကီးမင္းႏွင္႔ အနီးဆံုး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ တည္ေနရာအားရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Smart Service

Samsung အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ပင္ လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္