55" Full HD Flat Smart TV K5500 Series 5

UA55K5500AKXMR
size 55"

The item is in the cart.

1,920 × 1,080

5

undefined

3

တကယ္လက္ေတြ႕က်ေတြ႕ျမင္ရေသာခံစားမႈမိ်ဳးကို ျမင့္တင္ထားေသာတီဗီြ

Samsung FHD TV သည္ စဲြၿငိဖြယ္ရာႏွင့္ လက္ေတြ႕ျမင္ထိရသလိုခံစားမႈအေတြ႕အၾကံဳမိ်ဳးေပးၿပီး မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ တီဗီြပလိုဂရမ္ႏွင့္ ႐ုပ္႐ွင္ကို ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ႏႈိင္းယွဥ္၍ မရေသာခံစားမႈမ်ိဳးေပးသည္

Discover a new level of TV reality

FHDႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ အရည္အေသြးတိုးျမင့္ထားသည္

Ultra Clean View သည္ ႐ုပ္သံအေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ျခင္းကို စစ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင္ၾကည့္ေနေသာအေၾကာင္းအရာကိုအဆင့္ျမင့္အယ္လဂိုရီသမ္နည္းျဖင့္ သုေတသနျပဳလုပ္သည္။ ၄င္းအျပင္ Full HDထက္အရည္အေသြးနိမ့္ေသာဗီြတီယို ကိုလည္းFHD အဆင့္နီးပါးအရည္အေသြး႐ိွ ရုပ္ပံုကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးၾကည့္ရႈႏိုင္သည္

Step up your picture quality to near-FHD

ၾကည့္႐ႈေသာရုပ္ပံုအရည္အေသြးကဲြျပားမႈသည္ ထုတ္လႊင့္ေသာလိႈင္းအေပၚမႈတည္

Quick and Single Access to all Content Sources

New Smart Hub ျဖင့္ Live TV, Over The Top(OTT), ဂိမ္းႏွင့္ အျခားအရာမ်ားကို ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္။ သံုးစြဲသူသည္ တီဗီြ ဖြင့္လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ သူတို႔ၾကိဳက္ရာကို ၾကည့္ရႈႏို္င္သည္။

Quick and Single Access to all Content Sources

အင္တာနက္ လိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံအားလံုးႏွင့္ ဘာသာစကားအားလံုး မရႏုိင္ပါ။

ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာၾကည့္ျမင္ႏိုင္ရန္လည္းContrastအရည္ကေသြးတိုးျမင့္ထားသည္

Samsung ၌ပါဝင္ေသာ micro dimming pro သည္ ၾကည္လင္ေသာအနက္ေရာင္သန္႕႐ွင္းေသာအျဖဴေရာင္ သာလြင္ေေအာင္ဖန္တီးထားၿပီးစိတ္လႈပ္႐ွားဖြယ္ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ႐ုပ္ပံုျဖင့္ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ အေၾကာင္းအရာကို ႐ုပ္ပံုလွလွမ်ား ႏွင့္ ၾကည့္ျမင္ခံစားၾကစို႕

Enhanced contrast for sharper details

Contrast ျမင့္ၿပီး စစ္မွန္ေသာ႐ုပ္ပံု

Contrast Enhancer ျဖင့္ contrast ကိုတိုးျမင့္ၿပီးစစ္မွန္ေသာ႐ုပ္ပံုကို Flat ဖန္သားျဖင့္ တီဗီြၾကည့္

Deeper contrasts bring images to life

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအေရာင္ႏွင့္႐ုပ္ပံုကိုခံစားပါ

Samsung ရဲ႕ Wide Colour Enhancer က အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကိုု သံုုးျပီး ဓာတ္ပံုုအရည္အေသြးကိုု ျမွင့္တင္ေပးကာ အေရာင္မ်ားကိုု အရွိအတိုုင္း ျမင္ေစပါတယ္။

Enjoy enhanced colours and better images

တီဗီြဖန္သားေပၚၾကည့္႐ူအသံုးျပဳေနေသာ အေၾကာင္းအရာကိုလည္း ႐ွယ္ရာလုပ္ႏိုင္သည္

ဖုန္းႏွင့္ PC မွ စျပီး Smart TV အထိ Samsung Smart View app ကို သံုးကာ ဓာတ္ပံုရိုက္၊ ဗီြဒီယိုႏွင့္ သီခ်င္းမ်ား နားေထာင္ႏုိင္ပါျပီ။ စက္အမ်ားစုႏွင့္ လြယ္ကူစြာ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ပါတယ္။

TV ႏွင့္ mobile device ကို တူညီေသာ ကြန္ရက္ (AP) တြင္ Setup လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ပံ့ပိုးေပးထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ OS ႏွင့္ devices မ်ားေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။ ပံ့ပိုးေပးထားေသာ စက္မ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္ သိလိုပါက www.samsung.com/smartview ကို ဝင္ၾကည့္ရန္။

Easily share your content to TV

TV ႏွင့္ mobile device ကို တူညီေသာ ကြန္ရက္ (AP) တြင္ Setup လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ပံ့ပိုးေပးထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ OS ႏွင့္ devices မ်ားေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။ ပံ့ပိုးေပးထားေသာ စက္မ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္ သိလိုပါက www.samsung.com/smartview ကို ဝင္ၾကည့္ရန္။

ပိုမိုလ်င္ျမန္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုမိုအစြမ္းထက္သည္

အားေကာင္းတဲ့ Quad Core Processor က Samsung Smart TV ကို ျမန္ဆန္ေစျပီး ခိုင္းေစမႈႏွင့္ apps မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း run ေစပါတယ္။ Multi-Link Screen ႏွင့္ အလုပ္မ်ားကို တစ္ခါတည္း ျမန္ဆန္စြာ လုပ္ႏိုင္ပါျပီ။

Faster speeds, stronger performance

ပိုမိုလ်င္ျမန္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုမိုအစြမ္းထက္သည္

Tizen က Smart TV လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ျမန္ဆန္ေသာ boot times ႏွင့္ ေနာက္တစ္ဆင့္ကို ေခၚသြားေစပါတယ္။ Live TV ႏွင့္ သင့္ apps မ်ားအားလံုးကို လည္း လ်င္ျမန္စြာ ၾကည့္ရႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းရွိ နာမည္ၾကီးေသာ VOD apps မ်ားကိုေတာင္ ပံ့ပိုးေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

Accelerate your Smart TV with Tizen

ၾကည္ႏွႈးစြာအေၾကာင္းအရာကိုေလးနက္စြာ ခံစားၾကစို႔

Motion Rate 60 သည္ ဗီြတီအို ကို အျပတ္အေတာက္မ႐ိွ ၾကည့္႐ွႈေစနိုင္သည္။ Refresh ႏွင့္ Backlight လည္း စိတ္လႈပ္႐ွားဖြယ္ လ်င္ျမန္ၿပီးဆက္ေၾကာင္းမ႐ွိ ၾကည့္႐ႈနိုင္သည္

Dive into your video content

ႀကိဳးမဲ့ျဖင့္လ်င္ျမန္ လြယ္ကူစြာခ်ိတ္ဆက္ျခင္း

တီဗီြမွာ ပါရွိတဲ့ Wireless Lan သင့္တီဗီြကို ၾကိဳးမ်ားမလိုဘဲ အင္တာနက္နွင့္ တိုက္ရိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါတယ္။ ဒီ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္မႈပါဝင္တဲ့ လွပတဲ့ တီဗြီ ဒီဇိုင္းက သင့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစမွာပါ။

Simple and fast wireless connection

ေျဖေဖ်ာ္မႈမ်ားကို တီဗီြျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း

ConnectShare ကိုသံုးျပီး အမ်ိဳးစံုလင္လွတဲ့ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ရိုးရိုးရွင္းရွင္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါျပီ။ USB or HDD ကို တီဗီြမွာ တပ္ဆင္လုိက္တာနဲ႔ ရုပ္ရွင္၊ သီခ်င္း ႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ၾကီးမားတဲ့ ဖန္သားျပင္မွာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါျပီေနာ္။

ဖတ္႐ႈႏိုင္ေသာ ဖိုင္ Format မ်ားကေတာ့ AVI ၊ ASF ၊ MP3 ၊ JPEG နဲ႔ အျခားတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အသံုးျပဳပံုလက္စြဲတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည့္ Format အားလံုးကို ျပည့္စံုစြာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

Plug your entertainment into the TV

ဖတ္႐ႈႏိုင္ေသာ ဖိုင္ Format မ်ားကေတာ့ AVI ၊ ASF ၊ MP3 ၊ JPEG နဲ႔ အျခားတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အသံုးျပဳပံုလက္စြဲတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည့္ Format အားလံုးကို ျပည့္စံုစြာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

သင္ကိုယ္ပိုင္ေျဖေဖ်ာ္မႈေပးေသာေနရာကိုဖန္တီးပါ

Samsung TV မ်ားတြင္ HDMI inputs ပါဝင္တဲ့အတြက္ သင့္ရဲ႕ ဧည့္ခန္းကို Multimedia ေဖ်ာ္ေျဖေရးစင္တာတစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ HDMI ကို သင့္တီဗီြနဲ႔ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ျပီး မ်ားျပားလွတဲ့ စက္ေတြထဲက ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဇာတ္လမ္းကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါျပီ။

Create your own entertainment space
  • 1,920 × 1,080
  • 5 undefined
  • 3

ဆမ္ေဆာင္း တီဗြီအား Firmware အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ လုပ္ေဆာင္နည္း

ဆမ္ေဆာင္း တီဗြီအား Firmware အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ လုပ္ေဆာင္နည္းsee the answer

Samsung TV အလုိေလ်ာက္ ပိတ္ေန ပြင့္ေနျခင္း

Samsung TV အလုိေလ်ာက္ ပိတ္ေန ပြင့္ေနျခင္းsee the answer

တည္ေဆာက္ပံု

* Key feature may different from Key Spec