Gear Fit2

SM-R3600DAAXSP
Color BLACKBLACK

The item is in the cart.

1.5" (38.6mm)

Size (Main Display)

30g

Weight

200mAh

Standard Battery Capacity

Bluetooth v4.2

Bluetooth® Version

Standalone GPS

သင့္ဖုန္းကိုအိမ္မွာထားခဲ့ျပီး သင္ေျပးရင္း၀တ္ႏိုင္ေသာက်န္းမာၾကံ့ခိုင္ေရးလက္ပတ္ ေပၚထြက္လာပါၿပီ။ သင္ေ၀းေ၀းေျပးႏိုင္ျပီးသင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ လက္ပတ္တြင္ ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည့္ GPS က သင့္အေျပးလမ္းေၾကာင္း၊ အကြာအေဝးႏွင့္ အျမန္ႏႈန္းကိုတိက်မႈ၊ အထူးတြက္ခ်က္ထားမႈတို႕ျဖင့္ ခ်က္ျခင္းေျခရာခံေပးပါသည္။*

Standalone GPS
Gear Fit2

In a heartbeat

Gear Fit2 ၏ တိက်ေသာ ႏွလံုးခုန္သံတိုင္းတာစစ္ေဆးသည့္ ေမာ္နီတာ (Heart Rate Monitor) ျဖင့္ သင့္ ကာယေလ့က်င့္ခန္းတိုင္းမွ အေကာင္းဆံုးရလဒ္ကိုရယူလိုက္ပါ။ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ျပင္းထန္မႈကိုအရွိန္တိုးျမွင့္ရန္အတြက္ တက္ၾကြျပင္းထန္ေသာဇုန္ထဲတြင္ သင္ေရာက္မေရာက္ကိုစစ္ေဆးလိုက္ပါ။**

In a heartbeat

 

&nbsp

Your stats on display

DISPLAY

Super AMOLED display က အားကစား လႈပ္ရွားမႈေတြကို တစ္ခ်က္မွ မလြတ္ေစဘဲ စစ္ေဆးႏိုင္ေလာက္တဲ့အထိ ၾကီးမားပါတယ္။ notifications မ်ားကို အလြယ္တကူ စစ္ေဆးႏုိင္ျပီး text messages ႏွင့္ emails ျပန္ျခင္းမ်ားကို အျမန္ တံု႔ျပန္ႏိုင္ပါျပီ။

Your stats on display

Designed to be intuitive

INTERFACE

The display interfaces are easy to understand and simple to navigate. Whether it's seeing how close you are to reaching your goals or just checking the time, the intuitive design makes it all a breeze.

Designed to be intuitive

Game face on

GAME FACE ON

သင္၏ လက္ရွိအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖတ္ခနဲၾကည့္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ Watch Face ကိုအသံုးျပဳလိုက္ပါ။ ဒီဇိုင္းေပါင္းစံုထဲမွ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။

Game face on

Fitness Widget

FITNESS WIDGET

It's motivation around the clock with Fitness Widgets. They're designed to get you in a fitness frame of mind and to stay there.

Fitness Widget

It's a fit with style

Gear Fit2 သည္ ဝတ္ဆင္ထားပါကသင့္လက္ေကာက္ဝတ္တြင္ အလိုက္သင့္အလ်ားသင့္ တည္ရွိေနပါသည္။ လက္ပတ္၏ ပံုသ႑ာန္သည္ သိပ္သိသာမထင္ရွားေစဘဲေၾကာ့ရွင္းသပ္ရပ္ေနပါသည္။ ေန႕ေရာညပါမေျပာင္းလဲေသာသင္၏ စတိုင္လ္ျဖစ္သည္။

It's a fit with style

It's a fit with style

Gear Fit2 သည္ ဝတ္ဆင္ထားပါကသင့္လက္ေကာက္ဝတ္တြင္ အလိုက္သင့္အလ်ားသင့္ တည္ရွိေနပါသည္။ လက္ပတ္၏ ပံုသ႑ာန္သည္ သိပ္သိသာမထင္ရွားေစဘဲေၾကာ့ရွင္းသပ္ရပ္ေနပါသည္။ ေန႕ေရာညပါမေျပာင္းလဲေသာသင္၏ စတိုင္လ္ျဖစ္သည္။

It's a fit with style

 

&nbsp

Sleek and discreet

 

Sleek and discreet

Light comfort

“ထိေရာက္ၿပီးလက္ေတြ႕က်သည့္ က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ေရးလက္ပတ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Gear Fit2 သည္ ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေပါ့ပါးၿပီးဝတ္ဆင္ရတာလြယ္ကူပါသည္”

Light comfort

Be fit together

မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္ ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းသည္ အင္မတန္ေကာင္းမြန္ေသာလႈံေဆာ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ စိန္ေခၚမႈကိုရင္ဆိုင္လိုက္ပါ။ ဘယ္သူကေျခလွမ္းအမ်ားဆံုးလွမ္းမလဲဆိုတာကို ၾကည့္ျပီးအတူတူေရွ႕ဆက္သြားၾကပါ။

Be fit together

*မိုဘိုင္းပစၥည္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ S Health app တြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းသာယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မွာျဖစ္ျပီးရယူႏိုင္မည့္ အဂၤါရပ္သည္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ကြာျခားမည္ျဖစ္သည္။မည္သည့္ ေရာဂါ၊ ဖ်ားနာမႈ၊ အနာ၊ ဒဏ္ရာ ႏွင့္ တျခားေသာအေျခအေနမ်ားအားေဆးစစ္တမ္းယူျခင္း၊ ေဆးကုသျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ခံစားမႈေလ်ာ့ပါးျခင္း၊ အစားထိုးျခင္း၊ကုသျခင္း၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသို႕မဟုတ္ သက္သာေစျခင္းစသည့္ ေဆးဝါးကုသမႈ သို႕မဟုတ္ ေဆးကုသမႈအတြက္ မရည္ရြယ္ပါ။

Compatibility

Gear Fit2 သည္ ကီလိုမီတာတိုင္း၊ ႏွလံုးခုန္သံတိုင္းႏွင့္ ေျခလွမ္းတိုင္းတြင္ သင္ႏွင့္အတူလုပ္ေဆာင္ေပးေနမည္ျဖစ္သည္။ Gear Manger app3မွတဆင့္ Android™ စမတ္ဖုန္း1အမ်ားစုႏွင့္ Android™ 4.4 ႏွင့္ 1.5GB RAM ရွိေသာ Samsung Galaxy ပစၥည္းမ်ား2 ႏွင့္ တြဲဖက္သံုးႏိုင္ပါသည္။

Compatibility

၁။ လက္ခံသည့္ပစၥည္းမ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီႏွင့္ ပစၥည္းအလိုက္ ေျပာင္းလဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ လက္ခံသည့္ အဂၤါရပ္မ်ားေျပာင္းလဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ ၂။ ေအာက္ပါ Samsung Galaxy ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္သံုးႏိုင္ပါသည္။ Galaxy S7 edge 4G+, S7 4G+, Note 5 4G+, S6 edge+ 4G+, S6 edge 4G+, S6 4G+. ၃။ Google Play™ ႏွင့္ Galaxy Apps တို႕တြင္ download လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ Android ႏွင့္ Google Play သည္ Google Inc မွ မွတ္ပံုတင္ထားေသာကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖစ္သည္။

  • 1.5" (38.6mm) Size (Main Display)
  • 30g Weight
  • 200mAh Standard Battery Capacity
  • Bluetooth v4.2 Bluetooth® Version
  • Accelerometer,Barometer,Gyro Sensor,HR Sensor Sensors
  • 4 GB ROM Size (GB)

*Usable memory size is less than the total memory size due to storage of the operating system and software required to operate the phones' features. Actual usable memory size will also vary depending on the mobile phone operator and may change after software upgrades are performed

တည်ဆောက်ပုံ

* Key feature may different from Key Spec.
* Network : The bandwidths supported by the device may vary depending on the region or service provider.

*Dust and Water Resistant (IP68 rating) means that the device is protected against entry of solid foreign objects and
harmful ingress of water at up to 1.5 metres, for up to 30 minutes, under certain defined test conditions. According to accredited test results; individual results may vary. Note: IP68 rating does not mean that the device is waterproof.

Estimated charging time and usage time are based on Samsung's internal test results, and dependent on network configuration, app usage, mode settings, actual device usage, battery condition and other surrounding factors and conditions.

Specifications are accurate as at time of print and are subject to change without prior notice.

Screen images are simulated and for illustration purposes only. ©Samsung Electronics Co. Ltd.