Ethiek

Eerlijke en transparante bedrijfscultuur

Integriteit zit verweven in onze dagelijkse werkzaamheden zodat we onze sociale rol en verantwoordelijkheid vervullen op een manier die past bij onze status van toonaangevende multinational.

 

Als organisatie die opereert in diverse landen zijn we ons bewust van de verschillen in wereldwijde wet- en regelgeving en gewoonten, en volgen we deze om zaken te doen op een legale en ethisch verantwoorde manier. Bovendien ontwikkelen en implementeren we internationaal veiligheidsbeleid om de privacy en persoonlijke gegevens van onze klanten en werknemers te respecteren en beschermen. Al onze systematische activiteiten omtrent compliance en ethische risico's zijn gebaseerd op de Samsung Global Code of Conduct en de Business Conduct Guidelines . Dit zijn richtlijnen waar al onze medewerkers zich aan houden bij hun activiteiten en besluitvorming. Ons Corporate Legal Office, dat direct onder de verantwoordelijkheid van de CEO valt, stuurt het Compliance Team en de Privacy Steering Committee aan om compliancemanagement te ontwikkelen. Daarbij assisteren de Compliance-gerelateerde commissies en de Privacy Steering Committee ons topmanagement bij het besluitvormingsproces. Onder deze commissies staan onze Business Divisions en Regional Offices - die verantwoording afdragen aan de Compliance en Privacy Organizations - paraat om de operationele compliance te overzien, evenals de operationele complianceprogramma's voor lokale dochterondernemingen en kantoren.

Organogram van de bedrijfsonderdelen van Samsung Electronics.

Uitleg over organisatiestructuur van de bedrijfsonderdelen van Samsung Electronics.

De organisatie van Samsung Electronics bestaat uit de directie en 5 bestuursunits.

 • Related party transactions committee
 • Governance Committee

Functional Unit.

 • Global Marketing Center
 • Global CS Center
 • Global EHS Center
 • Partner Collaboration Center
 • Corporate Business Innovation Center

Corporate Management Office

 • Compliance-related committees’
 • Privacy Steering Committee
 • Corporate Management Team
 • Finance & Accounting Team
 • Communications Team
 • Audit Team
 • IR Group

Corporate Legal Office

 • Compliance-related committees’
 • Privacy Steering Committee
 • Compliance Team
 • Privacy Office

Business Division

 • Compliance-related committees’
 • Privacy Steering Committee
 • Administration Team
 • Compliance / Privacy Officer

Regional Office

 • Compliance / Privacy Organization
 • Dochteronderneming
 • Compliance / Privacy Officer

Ethische richtlijnen

We delen onze Global Code of Conduct (de Samsung Business Principles) met onze leveranciers, klanten, andere externe stakeholders en onze medewerkers via onze website over ethische richtlijnen. Deze functioneert als kanaal waar overtredingen van onze ethische standaarden gemeld kunnen worden. Bovendien zijn de Employee Business Conduct Guidelines, die dienen als ethische maatstaven voor onze medewerkers, vertaald naar en beschikbaar in 15 talen (inclusief Koreaans), en geüpload op ons intranet. Relevante passages worden wereldwijd verspreid en gedeeld onder onze medewerkers via gezamenlijke online en audiovisuele trainingen die we minstens jaarlijks, zo niet vaker, aanbieden. We stellen aparte Business Guidelines beschikbaar aan onze leveranciers om een transparante bedrijfsvoering te garanderen.

Klachten van klanten 56% (2014), 58% (2015), 52% (2016), Overig 25% (2014), 29% (2015), 31% (2016), Anticorruptie-meldingen 19% (2014), 13% (2015), 18% (2016)

Compliancemanagement

Met behulp van ons complianceprogramma bewerkstelligen we een op compliance gebaseerde bedrijfscultuur om de bedrijfsrisico's te minimaliseren die mogelijk ontstaan door prijsafspraken of inbreuken op intellectueel-eigendomsrechten, en om meer verantwoordelijkheid te nemen aangaande mensenrechten, gezondheid en veiligheid en het milieu. Dankzij het Compliance Program Management System (CPMS), een IT-systeem dat is ontwikkeld om compliance-gerelateerde risico's te beheersen, is ons regio-specifieke beleid organisatiebreed beschikbaar, evenals details omtrent het toezicht op regionale problemen. Onze Helpdesk staat paraat om medewerkers te ondersteunen bij een-op-eengesprekken met experts met wie ze werkgerelateerde kwesties kunnen bespreken, of mogelijk illegale activiteiten kunnen bespreken waarin onze richtlijnen niet voorzien. Ons klokkenluidersysteem, ontwikkeld onder het CPMS voor onze medewerkers, is gebouwd om de vertrouwelijkheid van klokkenluiders onomstotelijk te waarborgen.

Deze afbeelding is een uitleg van de infographic van het proces.
Uitvoering van dedicated bedrijfsunits
Oprichting van het Privacy Office binnen het Corporate Legal Office, onder directe leiding van de CEO.
Juristen aanstellen die verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid binnen de respectievelijke bedrijfsonderdelen.
Toezicht
Dedicated bedrijfsunits of medewerkers voeren regelmatige/ad hoc controles uit
Follow-up waarborgen
De oorzaken van problemen identificeren door middel van proces-/resultaatanalyses, verbeteringen doorvoeren, herhaling van het probleem voorkomen (bijv. door waargebeurde casussen op te nemen in trainingen)

Privacybeleid

We hebben officieel een internationale standaard gepubliceerd aangaande ons privacybeleid, en voorschriften ontwikkeld die aansluiten bij de regelgeving en lokale gewoonten van de individuele regio's. Als resultaat hiervan hebben onze medewerkers de Global Personal Information Guide en de Management Guide for Outsourcing personal data processing tot hun beschikking. Deze fungeren als managementvoorschriften. Onze processen en systemen zijn zodanig ingericht dat het relevante beleid wordt doorgevoerd in onze dagelijkse bedrijfsvoering. Daarbij voeren we regelmatige controles uit en bieden we organisatiebrede trainingen aan.

Uitvoering van dedicated bedrijfsunits

Oprichting van het Privacy Office binnen het Corporate Legal Office, onder directe leiding van de CEO.
Juristen aanstellen die verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid binnen de respectievelijke bedrijfsonderdelen.

 

Versterkte evaluatie van bedienings-/beheersystemen voor privacybeleid

Regelmatige controles uitvoeren en de vereiste verbeteringen doorvoeren in onze systemen en diensten waarvan onze klanten en medewerkers gebruikmaken voor het management-, technische- en fysieke beveiligingssysteem dat het gehele proces aanstuurt van dataverzameling, -verwerking en -terbeschikkingstelling.

 

Training over privacybeleid

Online/offline training aanbieden over ons privacybeleid waarin per afdeling de specifieke functiekenmerken aan bod komen (planning, onderzoek & ontwikkeling, marketing, etc.), evenals een basistraining bedoeld voor al onze medewerkers.

 

Uitvoering Privacy Legal Management System (PLMS)

Verplicht stellen van preventieve maatregelen met behulp van de checklist voor dataprivacy-risico's, die is ontwikkeld om dataprivacy-risico's te beoordelen in elke fase van producten en diensten, van planning en ontwikkeling tot uitvoer en beëindiging. Speciaal hiervoor aangestelde juristen voeren de controle van deze checklist uit.