Feiten en cijfers

Belangrijkste statistieken, data en meer

Met trots delen we onze resultaten op het gebied van duurzaamheidsmanagement bij Samsung Electronics.

 
Customer value enhancement information
Verhoging klantwaarde 2015 2016 2017
Klanttevredenheid (in %) 83.7 84.0 83.9
Ratio van medewerkers met CS Career Path-certificering (in-house certificeringsprogramma) 1) (in punten) 97 95 95.8
 • 1) onder alle CS-medewerkers
An Eco-friendly and safe workplace information
Een milieuvriendelijke en veilige werkomgeving 2015 2016 2017
Ongevallenfrequentie-index 2)3) 0.240 0.227 0.086
Ongevallenratio 2)4) 0.045 0.044 0.017
 • 2) Gebaseerd op alle binnenlandse werknemers en alle werknemers van de internationale dochterfabrieken
 • 3) (aantal ongevallen ÷ aantal gewerkte uren per jaar) x 1 000 000
 • 4) (aantal werknemers met ongeval ÷ aantal werknemers) x 100
Sustainable supply chain information
Duurzame supplychain 2015 2016 2017
Leveranciers beoordeeld als uitmuntend (in %) 70 70 60
Investeringen in het Partner Collaboration Fund
(in 100 mln. KRW)
8,649 8,232 8,228
Aantal individuele deelnemers leverancierstraining 12,694 13,089 16,209
Primaire leveranciers (aantal personen) 11,002 12,673 12,687
Secundaire leveranciers (aantal personen) 1,692 416 3,522
Begunstigden van het Smart Factory-programma 5)
(aantal bedrijven)
120 479 487
Samsung-leveranciers (aantal bedrijven) 24 39 66
Aantal MKB-bedrijven zonder zakelijke transacties met Samsung
(aantal bedrijven)
96 440 421
Initiële audits van
arbeidsomstandigheden bij leveranciers uitgevoerd door derde partij 6) (aantal gevallen)
170 190 214
Audits ter plekke betreffende leveranciersmanagement van conflictmineralen
oor leverancier 6) (aantal gevallen)
483 163 252
 • 5) Doel: in 2017 meer dan 1000 bedrijven ondersteunen
 • 6) Geaccumuleerd vanaf 2013
employees information
Mensen voorop 2015 2016 2017
Totaal aantal werknemers 325,677 308,745 320,671
Korea 96,902 93,204 96,458
Zuid-Oost Azië/Zuid-West Azië/Japan 140,437 134,486 145,577
China 44,948 37,070 34,843
Noord-Amerika/Midden- en Zuid-Amerika 23,947 25,988 25,814
Europa/GOS 15,487 14,445 14,711
Midden-Oosten 2,998 2,810 2,592
Afrika 958 842 676
Ratio vrouwelijke werknemers 7) (in %) 46 44 45
Gemiddeld aantal trainingsuren per persoon 8) 78 71 73.5
Trainingskosten per persoon 9) (in 1000 KRW) 1,335 1,198 1,137
 • 7) Scope dataverzameling: binnenlandse werknemers
 • 8) Gebaseerd op online/offline training
 • 9) Totale trainingskosten ÷ totaal aantal werknemers in Korea
Employees who received compliance information
Compliancemanagement 2015 2016 2017
Aantal werknemers dat compliancetraining heeft gevolgd 7)10)
(aantal gevallen)
190,919 210,229 260,032
Aantal werknemers dat anticorruptietraining heeft gevolgd 7)
(aantal gevallen)
320,399 313,590 317,965
 • 7) Gebaseerd op het totaal aantal werknemers wereldwijd
 • 10) Inclusief boventallige werknemers
Corporate Citizenship information
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 2015 2016 2017
Totale kosten management maatschappelijk verantwoord ondernemen
(in mln. KRW)
523,395 444,789 385,571
Totaal aantal gewerkte uren van binnenlandse en internationale medewerkers
1,044,847 1,083,849 1,259,893
Geaccumuleerd aantal begunstigden van de Samsung Smart School
(aantal personen)
667,326 1,401,776 2,228,150
Aantal Samsung Smart School-programma's 11)
2,360 3,231 3,587
Kosten Samsung Tech Institute
(in aantal personen)
39,659 74,192 85,388
 • 11) Geaccumuleerd vanaf 2013

Rapport downloaden