Beleid en documentatie

Integere informatie en heldere communicatie

Jaarlijks publiceren we ons duurzaamheidsrapport en de bijbehorende beleidsmaatregelen om onze resultaten op gebied van duurzaamheidsmanagement te delen met onze stakeholders.

 

On Main Approaches to Sustainability

<h3>Deze grafische weergave beschrijft de belangrijkste pilaren</h3><dl> <li>NGO: succesvolle samenwerkingsverbanden aangaan.</li> <li>Werknemers: waardeverbetering door opleiding en innovatie.</li> <li>Klanten: milieuvriendelijke producten ontwikkelen en klanttevredenheid verbeteren.</li> <li>Overheden: bedrijfswaarde maximaliseren door gezonde economische activiteiten.</li> <li>Aandeelhouders: eerlijke handel en compliance.</li> <li>Zakenpartners: competitiestrijd vergroten met behulp van win-winsamenwerkingen.</li> <li>Lokale gemeenschappen: effectieve sociale bijdragen in het kader van reputatiemanagement en bedrijfscontinuïteit.</li> <li>Internationale samenleving: aanpakken van wereldwijde problematiek (zoals klimaatverandering)</li></dl>

Internationale samenleving

Aanpakken van wereldwijde problematiek
(zoals klimaatverandering)

Lokale gemeenschappen

Effectieve sociale bijdragen
In het kader van reputatiemanagement
En bedrijfscontinuïteit

Zakenpartners

Competitiestrijd vergroten
Via win-winsamenwerkingen

Aandeelhouders

Eerlijke handel en compliance

Overheden

Bedrijfswaarde
Maximaliseren door gezonde
Economische activiteiten

Klanten

Milieuvriendelijke
Producten ontwikkelen en
Klanttevredenheid verbeteren

Werknemers

Waardeverbetering door
Opleiding en innovatie

NGO

Succesvolle samenwerkingsverbanden aangaan

Duurzaamheidsrapport

Nu de verwachtingen over de verantwoordelijkheid voor samenleving en milieu van ondernemingen toenemen, wordt de integratie van zakelijk beleid en duurzame ontwikkeling steeds belangrijker. Daarom hebben wij het proces verbeterd waarmee we ideeën van stakeholders verzamelen, een organisatiebrede visie formuleren en strategieën voor duurzame ontwikkeling uiteenzetten. We beschouwen onze verantwoordelijkheden op het gebied van economie, milieu en samenleving als de belangrijkste pilaren van ons duurzaamheidsbeleid. We zetten ons in om onze diverse stakeholders te erkennen, goede relaties met hen op te bouwen en uiteindelijk onze waarde te verhogen voor zowel het bedrijf als de stakeholders.

Meer bekijken Sluiten

Business Conduct Guidelines

In 2005 introduceerde Samsung Electronics de Global Code of Conduct als een handleiding voor een transparante, integere en verantwoordelijke bedrijfsvoering. In de loop van de jaren zijn de verwachtingen van diverse partijen - zoals NGO's, overheden, klanten, aandeelhouders, leveranciers en werknemers - meegegroeid met onze verantwoordelijkheden als internationale maatschappelijk verantwoorde onderneming. Vanuit dit oogpunt heeft Samsung Electronics de Business Conduct Guidelines verbeterd en herzien, waardoor dit document de specifieke richtlijn is geworden voor ons duurzaamheidsbeleid. Het werd voor het eerst gepubliceerd in het duurzaamheidsrapport van vorig jaar.

Code of Conduct voor leveranciers

Samsung gaat samenwerkingsverbanden aan met de belangrijkste stakeholders zoals NGO's, overheden en lokale gemeenschappen om deze richtlijnen continu te verbeteren, en te waarborgen dat deze overeenkomen met plaatselijke arbeidswetten en de Business Conduct Guidelines van Samsung.

Code of Conduct Guide voor leveranciers

Beleid voor de verantwoorde sourcing van mineralen

Arbeidsbeleid

  • Beleid met betrekking tot verbod op kinderarbeid in China 620KB PDF DOWNLOADEN
  • Beleid met betrekking tot werkende jongeren in China 559KB PDF DOWNLOADEN
  • Beleid met betrekking tot werkende studenten in China 476KB PDF DOWNLOADEN
  • Richtlijnen met betrekking tot stagiairs in India 226KB PDF DOWNLOADEN
  • Richtlijnen met betrekking tot werknemers met een migratieachtergrond 233KB PDF DOWNLOADEN
  • Richtlijnen voor de preventie van intimidatie 168KB PDF DOWNLOADEN
Meer bekijken Sluiten