Filosofie

Onze belofte

Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een toonaangevende, internationale onderneming.

 

Samsung streeft ernaar om alle lokale wetgeving en richtlijnen na te leven en alle medewerkers houden zich aan een strenge, internationale gedragscode. Wij geloven dat een ethisch bedrijfsbeleid niet alleen nodig is om te kunnen reageren op de snelle veranderingen in de internationale bedrijfsomgeving, maar ook om het vertrouwen van onze stakeholders te winnen, zoals klanten, aandeelhouders, medewerkers, partners en lokale gemeenschappen. Samsung heeft zich als doel gesteld om een van de meest maatschappelijk verantwoorde ondernemingen ter wereld te worden en investeert derhalve voortdurend in personeelstrainingen, controlesystemen en voert een eerlijk en transparant ondernemingsbeleid.

Filosofie en doelstellingen van Samsung

Samsung volgt een eenvoudige bedrijfsfilosofie: wij willen ons talent en onze technologieën gebruiken om superieure producten en diensten te ontwikkelen die bijdragen aan een betere internationale samenleving. Samsung ziet de kwaliteit van zijn medewerkers en technologieën als een van de belangrijkste voorwaarden om dit te realiseren.

1Kernprincipes van het management  

 • Op basis van human resources en technologie

  · persoonlijke ontwikkeling en technologische innovaties afstemmen op managementprincipes
  · het synergie-effect van het managementsysteem versterken door human resources en technologie

2Ondernemingsdoelstellingen (interne doelstellingen)  

 • De beste producten en diensten ontwikkelen

  · onze producten en diensten afstemmen op de wensen en behoeften van onze klanten
  · onze toonaangevende positie binnen de sector handhaven

3Ondernemingsdoelstellingen  

 • En bijdragen aan de samenleving

  · bijdragen aan het gemeenschappelijk belang en de kwaliteit van leven
  · onze missieverklaring naleven als lid van de samenleving