Others

De Nationale AI-cursus maakt Nederland AI-ready

Feb 07. 2019

De Nationale AI-cursus wil Nederlanders kennis laten maken met Artificial Intelligence (AI). Samsung is als partner betrokken bij dit initiatief. Jim Stolze (de grote man achter de cursus) en Menno van den Berg (President Samsung Benelux) leggen in dit dubbelinterview uit waarom ze willen dat zoveel mogelijk Nederlanders deze gratis online cursus volgen.

Allereerst, wat houdt de cursus precies in? Jim: “Deelnemers worden bijgepraat over de stand van zaken rondom AI en krijgen antwoord op vragen als ‘Wat kan een robot wel en niet?’,
‘Wat is de rol van de overheid?’ en ‘Wat betekent AI voor de arbeidsmarkt?’”

Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat Nederlanders kennismaken met AI? Jim: “Zo'n beetje alle aspecten van het leven zijn gedigitaliseerd en leveren daardoor data. Bedrijven en overheden gebruiken die data om meer inzicht te krijgen en daarmee nieuwe producten of diensten te ontwikkelen. Consumenten moeten weten hoe zulke systemen werken om er de juiste vragen over te kunnen stellen.
Dat is de gedachte achter de AI-cursus: geen bangmakerij, maar juist concrete toepassingen en heldere tips uitwisselen.”

Grote veranderingen

Een beter begrip van hoe AI werkt en welke invloed de technologie heeft in onze samenleving is ook voor Menno de belangrijkste reden om een initiatief zoals de Nationale AI-cursus te steunen.
“AI gaat grote veranderingen teweegbrengen, en deze raken de samenleving in zijn geheel. Om goed met deze verandering om te kunnen gaan, is begrip van de verschillende aspecten van AI van fundamenteel belang.
Daarom werken wij nauw samen met de Nationale AI-Cursus om Nederland klaar te stomen voor de nieuwe toekomst.”

AI speelt een sleutelrol in de toekomstvisie van Samsung. Menno: “Wij geloven dat AI persoonlijk en voorspellend moet zijn zodat het van betekenisvolle en toegevoegde waarde is.
Maar we kunnen AI alleen accepteren wanneer we weten wat het inhoudt. En vooral wat de mogelijkheden van AI zijn.”

Echt verbonden AI

Samsung focust zich steeds meer op AI. Menno: “Wij hebben de unieke positie om echt verbonden AI mogelijk te maken dankzij ons diverse productportfolio.
Door middel van AI en zelflerende technieken kunnen deze apparaten met elkaar communiceren en ons helpen met onze dagelijkse ‘moetjes’.”

Hij noemt als voorbeeld de QuickDrive-wasmachine van Samsung: “Deze heeft een app die op basis van AI werkt: Q-Rator.
Dit is een slim systeem dat gebruikmaakt van gegevens die tijdens je wasbeurt worden verzameld. Zo word je geholpen om gemakkelijk en effectief gebruik te maken van de wasmachine.
De app beveelt bijvoorbeeld het beste wasprogramma aan op basis van de kleur van je was, het stoftype en hoe vuil de was is.”

Samsung investeert in AI

De betrokkenheid van Samsung bij de Nationale AI-cursus is ook ingegeven door het feit dat AI een steeds grotere rol speelt in de producten van Samsung, waardoor het belangrijk is dat werknemers weten wat AI precies inhoudt. Menno: “Samsung investeert ongeveer 8% van zijn jaaromzet in research en development. Een groot deel van deze investering gaat naar de ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals AI.”

Jim is blij met de hulp die hij van Samsung - en andere bedrijven - heeft gekregen bij de ontwikkeling van zijn cursus: “Vanuit verschillende kanten werd hulp aangeboden. Zowel van universiteiten als vanuit het bedrijfsleven. Bedrijven als Samsung zien het belang van een dergelijke cursus en hebben mij geholpen om de cursus op een professionele manier te produceren en te promoten.”

De Nationale AI-cursus is gratis online te volgen via AI-cursus.nl.