Onderwijsvernieuwing door Smart Education Hub

By Samsung Nederland 10.11.2015

Smart Education Hub, onderwijs, technologie, samsung onderwijs, samsung Smart Education Hub, tab s2, samsung tab s2, galaxy tab s2

Een aantal basisscholen door heel Nederland is bezig met onderwijsvernieuwing en werkt daarvoor met het Smart Education Hub-programma. Innovatief onderwijs om de leerlingen beter voor te bereiden op de toekomst. Het Smart Education Hub programma bestaat uit drie elementen: Smart Classrooms die uitgerust zijn met de nieuwste technologieen, Smart Teachers die op de hoogte gehouden worden van de laatste technologische ontwikkelingen en Smart Sharing waarbij de Smart Teachers zoveel mogelijk kennis met elkaar delen.

1. Slimmer leren: Smart Classrooms

Smart Classrooms is de fysieke inrichting van klaslokalen met de nieuwste technologie en digitale leermiddelen. Dit bestaat uit een op maat gemaakte selectie van Samsung digitale onderwijs devices, aangevuld met allerlei educatieve software. Het is een soort 'live lab' voor scholen waarin leerlingen en leraren kunnen experimenteren, leren en innoveren.

2. Slimmer lesgeven: Smart Teachers

Leraren, directeuren en bestuurders worden getraind om hun lessen 'toekomstproof' te maken, bijvoorbeeld door ICT en sociale media structureel in te bedden in het onderwijs. Met deze training doen ze de vereiste kennis en vaardigheden op om te werken met het Smart Education Hub programma.

3. Slimmer delen: Smart Sharing

Via het online platform Smart Sharing kan kennis en ervaring uit de onderdelen Smart Classroom en Smart Teachers met elkaar worden gedeeld via een online platform. Deelnemende scholen en leerkrachten binnen en tussen de Hubs kunnen ervaringen, best practices en inzichten met elkaar delen. Ook wordt er op die manier verbindingen gelegd met collega's.

Vooruitstrevend onderwijs

In heel Nederland openen meer Smart Education Hub basisscholen. Je vindt ze in Delft, Amsterdam en Nijmegen. En sinds kort ook in Oost-Groningen en Hof van Twente.. Smart Education Hub -programma is een initiatief van Samsung om onderwijsinnovatie te stimuleren. Het wordt schoolbesturen kosteloos aangeboden voor kwalitatief en vooruitstrevend onderwijs. Er wordt bijvoorbeeld een Smart Classroom ingericht met devices zoals tablets, een smartboard en geoptimaliseerde Wi-Fi. Ook krijgen de bestuurders, schooldirecteuren en leraren een innovatietraining onder de naam Smart Teachers. Hierbij werkt Samsung samen met verschillende partners. Een Smart Education Hub is opgebouwd uit drie onderdelen.

21st Century Skills

Kortom: het Nederlandse onderwijs is bezig om zich te vernieuwen en kids beter voor te bereiden op hun toekomst. Door middel van nieuwe leermethoden, andere vormen van lesgeven en nieuwe schoolorganisatie. Er wordt onderwezen met als focus '21st Century Skills'. Zo is er aandacht voor differentiatie, gepersonaliseerd leren en het beter begeleiden en stimuleren van excellente leerlingen. Met behulp van technologie een meer persoonlijke aanpak voor iedere leerling dus.

Wil je meer good inspiratie?

Discover brengt je verhalen over initiatieven die, door het gebruik van technologie, de wereld een stukje beter maken. Lees bijvoorbeeld over de Watson app die het voor blinden en slechtzienden mogelijk maakt ook naar de bioscoop te gaan, het mooie betoog over waarom programmeren een verplicht vak op de basisschool moet worden, of over Compaan : de speciale tablet voor ouderen.

GERELATEERDE PRODUCTEN

Galaxy Tab S2

Galaxy Tab S2