Waarom we meer muziek in de klas willen

By Samsung Nederland 24.11.2017

Meer muziek in de klas

Meer muziek op scholen heeft een positief effect op kinderen. Het is goed voor de ontwikkeling, stimuleert creativiteit en resultaten in taal en rekenen gaan zelfs vooruit. Samsung werkt daarom samen met de stichting Méér Muziek in de Klas via een cool project waarbij kinderen digitaal leren componeren. Discover sprak met directeur Jantien Westerveld van stichting Méér Muziek in de Klas en kwam te weten waarom meer muziek op scholen zo belangrijk is.

Meer muziek op basisscholen heeft een positief effect op kinderen. Daarom werkt Samsung samen met stichting Méér Muziek in de Klas aan een project waarbij kinderen digitaal leren componeren en vervolgens meedoen aan een landelijke wedstrijd waarvoor scholen zich vanaf nu gratis kunnen inschrijven. Maar waarom heeft meer muziek in de klas zo ’ n positief effect op de ontwikkeling van kinderen? “ Muziek zet je hersenen in werking, dat is geweldig voor het opgroeiende brein ” , zegt hoogleraar Klinische Neuropsychologie verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam Erik Scherder. Ze ontwikkelen zich cognitief beter en daarmee gaan resultaten in rekenen en taal vooruit. Muziek draagt bij aan socialisatie en persoonsvorming, het is vooral goed voor de empathische ontwikkeling. Muziek bevordert de motorische ontwikkeling, zelfs als je aan muziek denkt ontstaat er al activiteit in de motorische schors. En muziek maakt creatief! Het brein komt in een ontspannen staat, waarin nieuwe ideeën ontstaan.

Muzikaal en innovatief onderwijs voor goede ontwikkeling van kinderen

Muzikaal en innovatief onderwijs

De effecten op het brein zijn niet alleen meetbaar als kinderen zelf zingen of een instrument bespelen, maar ook als er naar muziek wordt geluisterd. “ Naarmate de blootstelling langer duurt, wordt het effect structureler. Er ontwikkelen zich nieuwe verbindingen en structuren in het brein. Studies tonen aan dat het brein van kinderen complexer wordt door deze nieuwe verbindingen. Het vermogen om verbanden te leggen en om te plannen gaan vooruit, maar ook vaardigheden in rekenen en taal. Dat is een fantastische investering in de lange termijn ontwikkeling van het kind ” , aldus Scherder. Dat is waarom de stichting Méér Muziek in de Klas, waar Koningin Máxima erevoorzitter van is, zich inzet voor meer muziek op basisscholen.

Muziekeducatie is waardevol, maar vooral ook leuk!

Muziekeducatie

“ Muziekonderwijs vergroot de wereld van het kind en levert een bijdrage op cognitief, emotioneel, sociaal en creatief vlak. Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich daarom in voor structureel en goed muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisscholen in Nederland. We laten zien hoe leuk en waardevol muziekeducatie is, we vergroten de kennis van leerkrachten en brengen verbindingen tot stand tussen scholen en hun culturele omgeving. De stichting is een initiatief van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas dat hiervoor nauw samenwerkt met verschillende partners zoals het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst en de PO-Raad, AVROTROS, NPO en VandenEnde Foundation. Singer-songwriter Ilse DeLange , directeur Koninklijk Concertgebouworkest Jan Raes en cultureel ondernemer Joop van den Ende zijn ambassadeurs van de stichting. ”

Piano in de hal

gezamenlijk muziekfestival

In de hal van de Borgmanschool in Groningen is bijvoorbeeld een piano geplaatst die iedereen mag gebruiken. Dat gebeurt dan ook volop. Bijvoorbeeld door een medewerker van de groenvoorziening, als hij bij de school werkt, komt hij in zijn grote oranje pak een stukje pianospelen. Hij geniet ervan en de kinderen vinden het geweldig. Het leert ze dat iedereen muziek kan maken. Mandy Wienk is schoolleider van de Borgmanschool: “ We werken als school samen met onder andere het buurthuis en zetten muziek in de wijk in als verbindende factor. We maken gebruik van elkaars kennis en talenten, zowel binnen- als buitenschools. We zorgen ook voor een muzikaal aanbod bij de naschoolse opvang en in het wijkgebouw en willen een gezamenlijk muziekfestival organiseren. Muziek werkt ontspannend, het is gezellig om samen muziek te maken. Kinderen vinden het echt leuk, vooral als zij met instrumenten aan de slag mogen. Ook de ouders zijn enthousiast. Het doet gevoelsmatig iets met alle betrokkenen, het leeft echt binnen de school. ”

Muziekonderwijs naar een hoger plan

stichting Méér Muziek in de Klas

Jantien Westerveld van stichting Méér Muziek in de Klas legt uit hoe de stichting te werk gaat om meer muziek op scholen te brengen. “ We werken op drie manieren. Via bewustwording laten we heel Nederland zien hoe belangrijk muziek is voor de ontwikkeling van kinderen. Bijvoorbeeld door middel van televisieprogramma ’ s als de Lang Leve de Muziek Show en het op televisie uitgezonden Kerst Muziekgala. We zorgen voor deskundigheidsbevordering en lesmethoden zoals gratis Music University Days voor groepsleerkrachten door het hele land. We ontwikkelen muzieklessen in samenwerking met Schooltv. En in samenwerking met het ministerie van OCW en het Fonds voor Cultuurparticipatie bieden we financiële impulsen aan scholen om hun muziekonderwijs naar een hoger plan te tillen. Tot slot vinden we regionale verankering belangrijk, we helpen dus met het tot stand brengen van lokale en regionale samenwerkingsverbanden met alle betrokken partijen in het muziekonderwijs. ”

Digitaal leren componeren: een landelijke wedstrijd

Digitaal Componeren in de Klas

Samsung slaat de handen ineen met stichting Méér Muziek in de Klas voor het landelijke project ‘ Digitaal Componeren in de Klas ’ , waar scholen zich nu voor kunnen inschrijven. Per provincie maken drie scholen kans op een workshop digitaal componeren. De kinderen gaan aan de slag met het maken van een ringtone. De beste vijf groepen mogen naar het landelijke evenement in Amsterdam. Door digitaal te leren componeren hebben kinderen profijt van de positieve effecten op hun brein en ze vergroten bovendien hun technologische kennis. Zo worden kinderen beter voorbereid op de toekomst met gerichte kennis en vaardigheden die in deze tijd van belang zijn. De creativiteit bij leerlingen wordt gestimuleerd, terwijl ze tegelijkertijd aan de slag gaan met de hard- en software die nodig zijn voor het digitaal componeren van muziek.

Leraren en lespakketten

Aan de leraren is uiteraard ook gedacht. Zo zullen PABO-studenten opgeleid worden in digitaal componeren en wordt er een gratis les- en softwarepakket ontwikkeld, zodat het ook na de wedstrijd voor de langere termijn opgepakt kan worden.

Speciaal voor jou geselecteerd:

• MolenGeek: Molenbeekse jongeren geven hun toekomst vorm met IoT
• Beter leren met online video: Flipping the Classroom
• Smart school in Colombia: overal innovatief onderwijs

Meer good inspiratie?

Discover brengt je de laatste tech nieuwtjes op het gebied van o.a. food, travel, lifestyle en culture. Wil je de Discover updates gemakkelijk direct in je inbox ontvangen? Geef je dan op voor onze gratis nieuwsbrief.

GERELATEERDE PRODUCTEN

Tab S3

Galaxy Tab S3