Duurzame toeleveringsketen

Duurzame toeleveringsketen

We zorgen ervoor
dat onze materialen
ethisch en verantwoord
worden ingekocht

We zorgen ervoor dat onze materialen ethisch en verantwoord worden ingekocht

We ondersteunen onze leveranciers om een sterker concurrentievoordeel
op te bouwen en daardoor een gezond bedrijfsecosysteem en een
duurzame toeleveringsketen tot stand te brengen

We ondersteunen onze leveranciers om een sterker concurrentievoordeel op te bouwen en daardoor een gezond bedrijfsecosysteem en een duurzame

toeleveringsketen tot stand te brengen

Een close-up van de handen van een groep mensen waarvan de palmen bovenop elkaar zijn gestapeld in een coöperatief gebaar. Een close-up van de handen van een groep mensen waarvan de palmen bovenop elkaar zijn gestapeld in een coöperatief gebaar.

In samenwerking met onze leveranciers over de hele wereld werken we voortdurend aan een duurzaam bedrijfsecosysteem op basis van een filosofie van eerlijkheid, openheid en wederzijdse welvaart.
We bieden onze leveranciers ondersteuning om te functioneren in overeenstemming met wereldwijde wetten en normen en te voldoen aan hun milieu- en sociale verantwoordelijkheden. We werken ook met een risicobeheersysteem
om schendingen van de mensenrechten en de gevolgen voor het milieu in het mijnbouwproces in risicovolle gebieden tot een minimum te beperken.

Strategie voor beheer van de toeleveringsketen

Economisch

We zorgen voor een allesomvattend concurrentievoordeel op het gebied van kosten, levering, kwaliteit, technologie en human resources om de synergie, snelheid en efficiëntie voor onze leveranciers te maximaliseren en een bedrijfsecosysteem te creëren dat duurzame groei mogelijk maakt.

Een pictogram van een staafdiagram met een pijl erboven om de economische groei te illustreren. Een pictogram van een staafdiagram met een pijl erboven om de economische groei te illustreren.

Sociaal

We vragen dat internationale normen en voorschriften worden nageleefd op het gebied van het beheer van mensenrechten, werkomgeving, ethiek en kwesties rond conflictmineralen. Ons doel hierbij is het opbouwen van een open en transparant systeem voor managementverantwoording waarbij alle belanghebbenden in de toeleveringsketen zijn betrokken.

Een icoon van een wereldbol om sociaal beheer te illustreren. Een icoon van een wereldbol om sociaal beheer te illustreren.

Milieu

We werken uitsluitend samen met door Eco Partner gecertificeerde leveranciers, zodat we de mogelijk impact op het milieu van hun componenten, grondstoffen en productieproces kunnen beoordelen en beheren.

Een icoon van een klein blad op een stengel om milieubeheer te illustreren. Een icoon van een klein blad op een stengel om milieubeheer te illustreren.
 • Bedrijfsactiviteiten
  van leveranciers

 • Samenwerking
  met partners

 • Werkomgeving van
  leveranciers

 • Beheer van
  conflictmineralen

Bedrijfsactiviteiten van leveranciers

Samsung Electronics spant zich in om strategische partnerschappen op te bouwen met de best presterende leveranciers op basis van wederzijds vertrouwen. Daarom hanteren we een eerlijk en transparant proces voor het registratiesysteem van nieuwe leveranciers, terwijl we jaarlijkse beoordelingen uitvoeren om onze leveranciers te helpen hun concurrentievoordeel te versterken en relevante risico's tot een mininum te beperken. Elk bedrijf dat bereid is om zijn gedifferentieerde technologische mogelijkheden in te brengen en zaken wil doen met Samsung, kan op elk gewenst moment zijn nieuwe zakelijke voorstellen op ons leveranciersportaal (www.secbuy.com) plaatsen. Ons International Procurement Center (IPC) fungeert als het inkoopcentrum en de IPC stelt ons in staat om uitstekende leveranciers te identificeren in strategisch belangrijke regio's over de hele wereld.

Een Koreaanse man en een blanke man die zakelijke pakken dragen, staan buiten en schudden handen. De blanke man houdt een aktetas vast in de andere hand. Een Koreaanse man en een blanke man die zakelijke pakken dragen, staan buiten en schudden handen. De blanke man houdt een aktetas vast in de andere hand.

Vereisten voor de registratie van nieuwe leveranciers

 • Milieu en veiligheid

  Vraag leveranciers om te voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in 22 artikelen, waaronder veiligheid op het werk, brandpreventieapparatuur, gezondheid op het werk, gevaarlijke stoffen en milieuvoorzieningen. Negen verplichte nalevingspunten: brandpreventieapparatuur, gevaren en afval, riolering en afvalwaterinstallatie, enz.

 • Arbeidsrechten

  Vraag leveranciers om te voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in 20 artikelen, waaronder werk dat vrijwillig wordt uitgevoerd, naleving van de regelgeving inzake werkuren en verbod op discriminatie.
  Drie verplichte nalevingspunten: verbod op kinderarbeid, garantie van minimumloon en verbod op onmenselijke behandeling.

 • Eco-Partner

  Voer beoordelingen uit over het milieubeleid van producten, onderwijs en training en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Doe uitsluitend zaken met door Eco-Partner gecertificeerde leveranciers.

Jaarlijks evaluatieproces en criteria voor leveranciers

 • 01

  Zelfbeoordeling het hele jaar door

  Leveranciers voeren een zelfbeoordeling uit op basis van de evaluatiepunten die verband houden met het concurrentievermogen en de duurzaamheid van het bedrijf.

 • 02

  Zelfverbetering

  Leveranciers stellen zelf de vereiste verbeteringen vast en voeren verbeteringen door. Samsung houdt risico's in de gaten en geeft feedback

 • 03

  Beoordeling

  Leveranciers worden aan het einde van elk jaar op de hoogte gebracht van hun eindbeoordelingsresultaten

 • 04

  Vervolgbeheer

  Leveranciers ontwikkelen en implementeren verbeteringsplannen en Samsung biedt assistentie

Evaluatiepunten voor zakelijk concurrentievermogen

 • Technologie

  Het eigendom van technologieoctrooien en investeringen in R&D

 • Kwaliteit

  Uitvalpercentages en certificering van het kwaliteitsbeheersysteem

 • Reactievermogen

  Betrokkenheid bij onze beleidsregels en activiteiten voor innovatie

 • Levering

  Tijdige levering en verzending

 • Kosten

  Verhoging van de transactiewaarde en concurrentievermogen
  voor kosten

Evaluatiepunten voor duurzaamheid

 • VGM

  Veiligheid op de werkplek en internationale certificering

 • Financiën

  Kredietbeoordeling en schuldratio

 • Wetgeving (sociaal)

  Arbeids- en mensenrechten
  op de werkplek en
  corruptiebestrijding

Onze partners ondersteunen om op hun best te zijn

Om te leven volgens onze bedrijfsfilosofie dat ‘ons concurrentievoordeel bij Samsung Electronics afkomstig is van het concurrentievoordeel van onze leveranciers’, verleggen we de grenzen van onze win-win-managementinitiatieven verder om zowel binnenlandse als buitenlandse leveranciers erbij te betrekken. We bieden een breed scala aan programma's om financiering, onderwijs en innovatie te ondersteunen om ervoor te zorgen dat onze leveranciers wereldwijd concurrerend worden.

 • KRW

  974

  miljard

  Investering in het win-win samenwerkingsfonds

  Financiering

  Fondsen creëren met een waarde van 1 biljoen KRW bij commerciële banken

 • 16,756

  personen

  Deelnemers van leverancierstraining

  Capaciteitsopbouw van werknemers

  Bied cursussen over leiderschap, vakkennis, algemene en andere cursussen door gebruik te maken van onze trainingsfaciliteit die alleen voor leveranciers is bestemd

 • 375

  bedrijven

  Leveranciers die Smart
  Factory-ondersteuning
  hebben ontvangen

  Innovatie-initiatieven

  Ondersteunt 1000 leveranciers en kleine en middelgrote bedrijven zonder zakelijke relaties met Samsung in het hele land bij het verbeteren van hun productiecapacitei

[2020 resultaten van onze belangrijkste win-winprogramma's]

* Wij helpen onze eerste- en tweedelijnsleveranciers bij het uiten van hun klachten via onze rechtstreekse telefoonlijn (+82-80-200-3300), via e-mail (ssvoc@samsung.com) via een online klokkenluiderssysteem op het leveranciersportaal (www.secbuy.com), via overleg ter plaatse met leveranciers en via diverse uitwisselingsbijeenkomsten.

Gedragscode en handleiding voor leveranciers

We stemmen onze gedragscode voor leveranciers af op die van de RBA en delen updates met onze leveranciers. We bieden ook een handleiding om hen te helpen de gedragscode na te leven en om nalevingsbeheer in de praktijk te brengen.

 • Gedragscode voor leveranciers
  237 KB
 • Gedragscode en handleiding voor leveranciers
  2.5 MB

Zorgen voor een veilige werkplek voor iedereen

We controleren regelmatig al onze leveranciers in overeenstemming met de verificatienormen van de RBA (Responsible Business Alliance) om problemen te identificeren en de nodige verbeteringen aan te brengen. Hoewel we onze eerstelijnsleveranciers specifiek aanmoedigen om een veilige werkplek te creëren, bereikt deze inzet voor veiligheid op de werkplek via de eerstelijnsleveranciers ook onze tweedelijnsleveranciers.

Zelfbeoordeling

Jaarlijkse zelfbeoordeling van alle eerstelijnsleveranciers met behulp van een checklist op basis van 85 RBA-criteria

Audits ter plaatse

Audits ter plaatse van leveranciers met een hoog risico om verbeteringstaken vast te stellen.

Leveranciers met een hoog risico: hoge impact op basis van bedrijfsvolume of afhankelijkheid, bevindt zich in geopolitiek hoog risicogebied, lage score bij zelfbeoordeling of betrokken bij beschuldiging

Geleid door onafhankelijk toegewijd auditpersoneel, geleid door RBA-gecertificeerde auditors

Vierkantswortel van het totaal aantal werknemers van geïnterviewde leveranciers

Audits door derden

Door RBA gecertificeerde externe auditbedrijven selecteren willekeurig leveranciers en voeren initiële audits uit op basis van RBA-criteria

Maak alleen de selectie van het doel bekend en deel niet het specifieke schema, om te zorgen voor nauwkeurigere audits sinds 2015

Neem direct actie op taken die onmiddellijk kunnen worden aangepakt. Resultaten geverifieerd via afsluitingsaudits

Onze leveranciers

Verantwoordelijke winningvan mineralen

Samsung Electronics werkt met een beheersysteem voor mineralen op basis van de 'OESO-richtlijnen voor zorgvuldigheid voor verantwoordelijke toeleveringsketens van mineralen uit conflictgebieden en risicogebieden', en beheert smelterijen in de toeleveringsketen via leveranciers met wie we samenwerken. We delen de smelterijlijst actief met verschillende belanghebbenden, waaronder onze klanten. Daarnaast moedigen we leveranciers aan om samen te werken met smelterijen die zijn gecertificeerd door het RMAP (Responsible Minerals Assurance Process) en vereisen we dat niet-gecertificeerde smelterijen in onze toeleveringsketen gecertificeerd worden door de RMAP. Het Rapport inzake verantwoorde mineralen, inclusief de lijst met smelterijen en andere informatie, beschrijft de inspanningen van Samsung Electronics om de negatieve sociale en milieugevolgen van mijnbouwactiviteiten, die gevoelig zijn voor schending van de mensenrechten en vernietiging van het milieu, tot een minimum te beperken.

Het due diligence-proces voor mineralen van Samsung Electronics op basis van de OESO-richtlijnen voor due diligence

Een close-up van de handen van een persoon met dikke handschoenen aan, die een kleine stapel grijsgekleurde ruwe mineralen vasthoudt. Een close-up van de handen van een persoon met dikke handschoenen aan, die een kleine stapel grijsgekleurde ruwe mineralen vasthoudt.
 • Rapport over verantwoorde mineralen van Samsung Electronics
  1.2 MB

Lijst van smelterijen en raffinaderijen

(aan het einde van december 2020)

Certificering
voltooid
Certificering
in uitvoering
Totaal
Tantaal
(Ta)
38 - 38
Tin
(Sn)
53 - 53
Wolfraam
(W)
42 - 42
Goud
(Au)
107 - 107
※ Kobalt
(Co)
- - 27