Together for Tomorrow!
Enabling People

Nøkkelvisuelt bilde av utdanning i bærekraftig samfunnsborgerskap

Smart skole

Vi er forpliktet til å forbedre bruken av IT-teknologi i utdanning, gi tilgang til smartere læringsmiljøer for å støtte elevers kreativitet og å redusere de digitale forskjellene.

The sun shines on everyone and everything. It shines on the windows of the bus in the downtown of Johnnesburg, skyscrapers within the city and even all the little leaves in Phomolong. The sun truly illuminates us all equally. However, this small and quiet village of Phomolong used to be my entire world. Now, as an adult, I commute from Phomolong to the city. It takes me only an hour to travel back and forth between those two completely diffrent worlds. But children in Phomolong think that the city is infinitely distant, like the universe. What are you looking at? I thought there would see something different. Oh, so by climbing up a tree thought you see a wider world? How did you know? Because I thought so too. Please, come down. I had a big dream but had no idea what it was or how I could turn it into reality. I just had a vague idea for an unknown wider world. where is this place? This is a power plant for a dream. You're right. The little girl over there is me. People around world at this very moment are looking at me as a high school girl. Yes, the internet connects the past, the present and also the future. I learned how to use a computer and the internet here for the first time. And this little computer monitor opened a new world for me. It helped me realize what I wanted to achieve and become. Then when I went to university, I realized that I excelled at computing. My job is to interact with people locally and around the world. I learned how to do that here and also acquired the necessary skills at this school. Do you want to come sit here? You can also find what you were looking for on that tree, in this place. Samsung's solar-powered internet school showed me what is beyond my horizons and offered me with the chance to become a part of that world. This miraculous experience has always been sustaining me until today. Whether you're young or old, tall or short, and live in the city or countryside, the sun shines on all of us equally. Just like the sun I hope children in Phomolong will have equal opportunities in education. I sincerely hope they dream and make their dreams come true in the wider world. Just as I.

As of 2018, more than 2.8 million students have benefited from Samsung Smart School

Dette bildet beskriver elever og skole, samfunnsborgerskap, smart skole

Vi anstrenger oss for å redusere lokale utdanningskløfter og støtte fostring av kreativt talent ved å tilby et smart læringsmiljø som drives av det nyeste innen IT-teknologi. Samsung leverer opplæring i teknologi-aktivert programmering til underpriviligerte elever med begrensede muligheter til å motta kvalitetsundervisning og våre produkter tar sikte på å skape et positivt læringsmiljø med IT-utstyr og innhold som er tilpasset lokale behov.

Dette bildet beskriver elever og skole, samfunnsborgerskap, smart skole

Smart skole-program

 
<h3>Smart skole-program og endringer i undervisning</h3> <ul> <li>Smarte enheter, innhold og løsning og læreropplæring er organisk forbundet. Og det nederste bildet beskriver læringsprosessen. </li> <li>Lærerledet opplæring → Elevledet opplæring → Kreativ opplæring </li> </ul>
Fordel
 • Interaktiv undervisning

  Sanntids deling og kontroll gjennom våre nettbrett og datamaskiner muliggjør åpen kommunikasjon og engasjerende læringsmiljø.

   
 • Samarbeidsaktiviteter

  Lagaktiviteter, gruppeoppgaver og gruppediskusjoner støttes sømløst via nettbrett, noe som bidrar til å skape samarbeidsånd blant elever.

   
 • Motiverende miljø

  Lærer måler hyppig elevenes nivå for forståelse av forelesninger og deres ytelse i tester og quizer. Lærere gir også individuelle læringsmuligheter ved behov.

   
 • Digitalt innhold

  Elever kan laste ned læreplan, lærebøker og forskjellig materialer (dokumenter, bilder, tale, opptak, videoer, applikasjoner og nettadresser) for hvert fag, noe som til syvende og sist bidrar til å forbedre læringseffektiviteten.

   
Besøk Samsung Electronics Newsroom for flere historier