Helse og medisin

Tro på helse

Støtter sunnere liv med nye helseløsninger

Nøkkelvisuelt bilde av helse og medisin i bærekraftig samfunnsborgerskap
When I began my career, I found that, with the help of advanced technology, I could help patients learn more about their conditions. We think that the training program has made great contributions in the training of doctors here in Guangxi. Every time I see the heartbeat of a fetus on the screen, I feel very proud to be a doctor in the Ultrasound Department.

Sono skole

Gir opplæring og ultralyd diagnoseutstyr for medisinske eksperter i områder med dårlig medisinsk infrastruktur.

Dette bildet beskriver sono skole i samfunnsborgerskap helse og medisin.

Mobilt helsesenter

Tilbyr grunnleggende helsekontrolltjenester for pasienter i utkantstrøk og områder med dårlige tilbud med kjøretøy som er utstyrt for enkle kontroller (øye, blod, øre og tenner) - og behandling for ytre skader.

Dette bildet beskriver det mobile helsesenteret i samfunnsborgerskap helse og medisin.

I 2017 støttet vi 101 skoler og sentre med mer enn 180 000 studenter og innbyggere i 8 land

Besøk Samsung Electronics Newsroom for flere historier