Together for Tomorrow!
Enabling People

Nøkkelvisuelt bilde av samfunnsborgerskapsstrategi i bærekraftig samfunnsborgerskap
They're curious. They're passionate. They're fearless. They have a desire to contribute to a better world and Samsung gives them resources, technology and tools that help them make a positive change. Samsung believes in the potential of tomorrow's innovators So we contribute to much-needed programs, expertise and education for the people who need and want them the most. We think the greatest opportunity of our time is to recognize innovators and help them create a brighter tomorrow.

Våre fokusområder

Vi søker å skape positiv endring gjennom våre samfunnsborgerskapsprogrammer som er basert på globale samfunnsbehov og innrettet med vår kjernekompetanse som et globalt ledende teknologiselskap.

Dette bildet beskriver sysselsetting og samfunn i samfunnsborgerskapsstrategi

Utdanning

Vi hjelper elever verden over med tilgang til bedre utdanning ved å skape læringsmuligheter med IT-teknologi.

  Smart skole   Løs for morgendagen
Dette bildet beskriver helse og medisin i samfunnsborgerskapsstrategi

Sysselsetting og samfunn

Vi støtter yrkesopplæring for unge mennesker slik at de kan forberede seg på meningsfulle jobber og en bedre fremtid.

  Tech Institute   Nanum landsby