Mangfold og inkludering

Mangfold og vekst

Vi skaper fremtiden ved å fostre en mangfoldig kultur for å drive bærekraftig vekst.

 

På innsiden av Samsung

Fordi vi er forskjellige og hver av oss er spesiell.
Å omfavne mangfold gir forskjellige erfaringer og perspektiver som hjelper oss å skape en bedre morgendag.

Kvinnelige ansatte

 
<h3>Totalt </h3> <ul> <li>44% to the 2016</li> <li>45% to the 2017</li> <li>43% to the 2018</li> </ul> <h3>Tech-Female Engineer</h3> <ul> <li>17% to the 2016</li> <li>18% to the 2017</li> <li>17% to the 2018</li> </ul> <h3>Sales-Female Maketers</h3> <ul> <li>29% to the 2016</li> <li>30% to the 2017</li> <li>31% to the 2018</li> </ul> <h3>Leadership-Female Leaders</h3> <ul> <li>6.3% to the 2016</li> <li>6.8% to the 2017</li> <li>6.3% to the 2018</li> </ul>

På innsiden av Samsung
ERG-er ved Samsung(Arbeidstakerressursgrupper)

Våre ansatte har alle unike verdier og talenter, og vi tror at det å fremme dette mangfoldet er viktig for fortsatt innovasjon.
Nettverksgrupper for mangfold blir nå etablert slik at ansatte kan komme sammen for å fremme profesjonell utvikling og skape en mer inkluderende kultur.

Utdanning

Vi utstyrer våre mennesker til å håndtere mangfold ved å bygge bevissthet, endre tenkemåter og praktisere inkludering.

Opplæring og utvikling

Vi utstyrer våre mennesker i organisasjonen til håndtere mangfold effektivt og fremmer en inkluderende kultur som skaper forretningsverdi.

ERG-er ved Samsung - Medarbeiderressursgrupper
Vi anstrenger oss for å oppdage og gjøre noe med utilsiktede fordommer.
<h3>infograf for mangfold og inkludering.</h3> <ul> <li>Det første, personlige nivået, sier "Lær om deg selv og andre". </li> <li> Det andre, ledernivået, sier "Led ekspedisjonen".</li> <li>Det siste, teamnivået, sier "Utvikle mangfoldige og inkluderende forhold".</li> </ul>