Klimaendring, som delvis har oppstått fra et oppsving i bruken av fossilt brennstoff og den globale oppvarmingen dette har forårsaket, er et alvorlig problem som påvirker hele verden. Samsung Electronics har anerkjent krisens realitet, og fortsetter derfor sin innsats på flere fronter. Disse inkluderer utvikling av høyt energieffektive produkter, installering av utstyr med minimale klimagass- (GHG) utslipp, og utnyttelse av ny og fornybar energi.

2020 KPI: Klimaendring

Intensitetbasert GHG-utslipp for globale arbeidssteder              

Denne infografikken inneholder intensitetbasert GHG-utslipp for globale arbeidssteder. I 2006 var GHG-utslippsintensiteten 3,04 tonn CO2e/100 millioner KRW. I 2020 er målet 1,55 tonn CO2e/100 millioner KRW.

Kumulativ klimagassreduksjon i produktsbrukfasen

Denne infografikken inneholder klimagassreduksjon i produktsbrukfasen. Fra 2009 til 2016 var den kumulative mengden av GHG-gass i produktbruksfasen 188 millioner tonn CO2. Målet er 250 millioner tonn CO2 frem til 2020.

Vi er fokuserte på reagere på klimaendringskrisen

Greenhouse Gas Council holdes fire ganger i året for å sette agendaen for bekjempelse av klimaendring og for å gå gjennom ytelse. Deltagere deler den siste informasjonen om klimaendring, setter detaljerte handlingsplaner, og går gjennom sine oppnåelser for kvartalet. Samsung Electronics har etablert en systematisk styringsprosess, som vist nedenfor, for å minimalisere klimagassutslipp gjennom hele livssyklusen for våre produkter, inkludert produksjon, distribusjon og bruk.

Strategier og handlingsplaner for å takle klimaendring

Et ikon for reduksjonen av GHG-utslipp på arbeidssteder

· Opere F-Gas-reduksjonsutstyr i produksjonsprosessen for halvledere
· Styre energireduksjonsprosjekter, forbedre energieffiktivitet

Et ikon for utvidelse av energistyring på arbeidssteder

· Sette opp energistyringssystemer på alle arbeidssteder og opprettholde sertifiseringer (siden 2013)
· Styre hvert arbeidssteds energikostnader og indikatorer

Et ikon for GHG-reduksjon i produktsbrukfasen

· Utvikle og lansere høyt energieffektive produkter

Et ikon for GHG-utslippstyring i andre faser

· Styre GHG-utslipp i produktlogistikk, forretningsreiser, osv. (siden 2009)

Et ikon for styring av leverandører

· Overvåke leverandørers GHG-utslipp (siden 2012)

Vi utvider vår utslippsstyring på alle nivåer

Problemløsning krever nøyaktig informasjon. For å nøyaktig måle og styre våre klimagassutslipp har vi kategorisert dem i tre omfang som defineres av GHG-protokollen basert på deres nærhet til virksomhet og drift. Lokalisere det nøyaktige utslippspunktet på hvert nivå er grunnlaget for å styre klimagasser på den optimale måten. Omfang 1 refererer til klimagasser som slippes ut når produkter produseres ved Samsung Electronics’ arbeidssteder, mens Omfang 2 indirekte utslipp er knyttet til arbeidsteders energikjøp for å generere elektrisitet og damp. Omfang 3 dekker utslipp utenfor arbeidsstedet, som de fra logistikkaktiviteter, forretningsreiser, vår forsyningskjeder, og bruk av produktene våre. Vi bruker denne analysen til å systematisk styre alle utslipp, direkte eller indirekte, fra våre arbeidssteder, bruk av produkter og våre leverandører.

Denne infografikken er om GHG-utslipp i de respektive omfangene. Omfang 1 refererer til direkte GHG-utslipp, Omfang 2 indirekte utslipp fra elektrisitet, damp, osv., og  Omfang 3 alle andre indirekte utslipp fra logistikk, leverandører, bruk av produkter, osv.
Omfang 1 (direkte GHG-utslipp) og Omfang 2 (indirekte utslipp fra elektrisitet, damp, osv.)

· Månedlig analyse av globale arbeidsstedsutslipp basert på GHG-styringssystem
· Installert GHG-nedbrytingsutstyr i halvlederprosess, med en nedbrytingsrate på 90 % og høyere
· Installert høyeffektivt utstyr og konverter innendørs belysning til LED ved globale arbeidssteder

Et panoramafoto av Samsung Electronics' arbeidssted.
Omfang 3(alle andre indirekte utslipp fra logistikk, leverandører, bruk av produkter, osv.)

· Oppnådde 39 oppgaver for å forbedre energieffektivitet i logistikk-relaterte områder
· Identifiserte potensielle GHG-reduksjoner på 4.920 tonn CO2 e hos store leverandører
· Reduserte utenlands forretningsreiser med 12 % ved hjelp av alternativer som videokonferanser, osv.
· Forbedret produktenergieffektivitet med 49 % i 2016 sammenlignet med 2008

Et bilde av logistikkbil (Sikkerhetsbil for Samsung Electronics)
GHG utslippsreduksjon
i produktbruksfasen
GHG utslippsreduksjon i produktbruksfasen
Beregn
de siste to årene.

* Enhet: Million tCO2
* Omfang for datainnhenting: Åtte store produktkategorier (mobiltelefoner, notebooks, TV-er, monitorer, kjøleskap, vaskemaskiner, klimaanlegg og skrivere)
* Siden 2009

When I began my career, I found that, with the help of advanced technology, I could help patients learn more about their conditions. We think that the training program has made great contributions in the training of doctors here in Guangxi. Every time I see the heartbeat of a fetus on the screen, I feel very proud to be a doctor in the Ultrasound Department.
When I began my career, I found that, with the help of advanced technology, I could help patients learn more about their conditions. We think that the training program has made great contributions in the training of doctors here in Guangxi. Every time I see the heartbeat of a fetus on the screen, I feel very proud to be a doctor in the Ultrasound Department.

Vi bruker avansert teknologi for å forbedre energieffektivitet

Samsung Electronics' avanserte teknologi fortsetter å utvikles i jakten på en økobevisst og komfortabel livsstil. Samsung Electronics er dedikert til utviklingen av høyt energieffektive produkter og prosessteknologi for å redusere utslipp av klimagasser under produksjon og bruk av produkter. I 2016 var vi i stand til å forbedre vår energieffektivitet med 49 % sammenlignet med 2008. Disse forbedrelsene resulterte i mindre energi brukt, lavere kostnader for forbrukere, og lavere klimagassutslipp. I tillegg er vi forpliktet til å utvikle øko-bevisst teknologi og anvende dem i våre produkter for å fundamentalt redusere vår virkning på global oppvarming.
Et eksempel er kjøleskapene våre, som bruker et øko-bevisst kjølemiddel. Historisk har hovedårsaken for ozonnedbryting vært bruken av klorfluorkarbon (CFC) som et kjølemiddel. Som et alternativ til CFC, ble et øko-bevisst kjølemmiddel kalt R134 utviklet, men det var tekniske problemer med å bruke det i store husholdningskjøleskap, så det ble kun brukt i mindre modeller. Etter en serie med studier og eksperimenter, anvendte Samsung Electronics vår teknologi til å muliggjøre bruken av et kjølemiddel kalt R600a, som har en mye mindre virkning på global oppvarming, sammenlignet med store kjøleskap. Takket være disse bestrebelsene har 20 av våre nyeste kjøleskapsmodeller blitt anerkjent av amerikanske EPA som "ENERGY STAR Most Efficient" i 2017.

Denne infografikken inneholder den forbedrede energieffektiviteten i produktsbrukfasen. Sammenlignet med 2008 er energibruken redusert til 49 % i gjennomsnitt, og den kumulative reduksjonen av GHG-utslipp er 188 millioner tonn i 2016.
Denne infografikken inneholder energireduksjonen ved utenlandske arbeidssteder. I 2016 sparte vi 34,9 milliarder KRW i elektrisitet, 23,64 milliarder KRW i tjenester. I 2017 er målet 39,7 milliarder KRW i elektrisitet, 2,1 milliarder KRW i drivstoff, 2,1 milliarder KRW i vann. Andelene er 35 % i elektrisitet, 13 % i kjøleteknikk og luftkondisjonering, 12 % i drift og ledelser, 11 % i komprimert luft, 7 % i gass, 4 % i nitrogengenerator, 2 % i damp, 11 % i diverse.

Større produksjon krever nye produksjonsanlegg, som på sin side bruker mer ennergi på en større skala. For å redusere energibruken i produksjonsfasen har Samsung Electronics formulert 24 energireduserende driftstandarder. I tillegg har vi, for nye arbeidssteder, utviklet energireduserende teknologi tilpasset hvert arbeidssted og anvendt dem fra prosessdesignfasen, og derved forbedret energieffektiviteten. Som et resultat kunne vi i 2016 oppnå energibrukreduksjoner verdt totalt KRW 58,5 milliarder, inkudert elektrisitet og tjenester.

Denne infografikken inneholder energireduksjonen ved utenlandske arbeidssteder. I 2016 sparte vi 34,9 milliarder KRW i elektrisitet, 23,64 milliarder KRW i tjenester. I 2017 er målet 39,7 milliarder KRW i elektrisitet, 2,1 milliarder KRW i drivstoff, 2,1 milliarder KRW i vann. Andelene er 35 % i elektrisitet, 13 % i kjøleteknikk og luftkondisjonering, 12 % i drift og ledelser, 11 % i komprimert luft, 7 % i gass, 4 % i nitrogengenerator, 2 % i damp, 11 % i diverse.

Vi utvider kontinuerlig bruken av fornybar energi.

I 2016 ble Samsung Electronics’ bruk av fornybar energi nesten doblet fra foregående år, og nesten seksdoblet sammenlignet med 2014. Vi har også utvidet våre kilder for ny og fornybar energi til å inkludere sol-, vind- og vannkraft. I tillegg har vi, under konstruksjon av nye bygninger, installert utstyr for å sikre bruken av en viss del fornybar energi. Ved arbeidsstedene våre har vi også promotert bruken av fornybar energi i gatelys, transport og kafeteriaer. Videre har vi, i land med veletablerte kraftinnkjøpssystemer, økt våre innkjøp av fornybar energi.

Fornybar energibruk ved globale arbeidssteder

Denne infografikken inneholder bruken av fornybar energi ved globale arbeidssteder. I 2014 var bruken av fornybar energi 31,60 GWh, i 2015 92,06 GWh, i 2016 188,77 GWh.

Ny og fornybar energibruk

Denne infografikken viser raten av fornybar energibruk. For 2016 er vindkraft 62 %, vannkraft 14 %, jordvarme 3 %, fotoelektrisk kraft 1 %, annet 20 %.

When I began my career, I found that, with the help of advanced technology, I could help patients learn more about their conditions. We think that the training program has made great contributions in the training of doctors here in Guangxi. Every time I see the heartbeat of a fetus on the screen, I feel very proud to be a doctor in the Ultrasound Department.

Vi utfører forskning og prosjekter for å justere for klimaendring

For å finne måter å reagere på og takle klimaendringer som et selskap, har vi, siden 2015, gjennomført en felles studie med tittelen CSR Activities to Adjust to Climate Change. Sammen med Graduate School of Environmental Studies ved Seoul National University, har våre forskere påtatt seg oppdrag under tre temaer: tilgang til drikkevann, energieffektive boliger og opplæring i klimaendring.
Som en del av drikkevannprosjektet, installerte vi semi-permanentet drikkevannanlegg på 10 steder i Vietnam som hadde problemer med å sikre en stabil forsyning av drikkevann. Som et resultat bekymrer lokalbefolkningen seg ikke lenger om tilgang til vann, et stoff som er vesentlig for liv selv under den mest alvorlige tørke.
Samtidig har våre husrenoveringsprosjekter for underpriviligerte blitt oppgradert til hva vi kaller Housing Energi Efficiency Improvement Construction Project. Dette prosjektet skaffer boliger med et boligmiljø som sparer energi og isolerer dem fra varme somre og kalde vintre til en lav kostnad. Pilotprosjektet i 2016, som involverte 10 boliger, reduserte den årlige energibruken per husholdning med halvparten, og kuttet derved energikostnadene for de underpriviligerte. Utover den økonomiske gevinsten, bidro det til klimagassreduksjoner på 8,6 tonn CO2e per år.
Til sist, ved Samsung Smart Schools, utvikler vi spesialisert opplæringsinnhold om klimaendring for både lærere og elever.I 2017 lanserte vi, med dette materialet, pilotopplæringsprogrammer for klimaendring for grunnskoleelever, for å hjelpe fremtidige generasjoner å innse alvoret ved klimaendring, og betydningen av anstrengelser for å løse problemet.

Et bilde av en drikkefontene ved en førskole i Thai Nguyen, Vietnam
Våre økobevisste produkter gir en sunn planet
Et bakgrunnsbilde av side for økobevisste produkter