Økobevisste produkter

Våre økobevisste produkter gir en sunn planet

Et nøkkelvisuelt bilde av økebevisste produkter-siden

Samsung Electronics gir miljøet topp prioritet - fra øyeblikket når produktplanlegging begynner, til produktets endelige avhendig. Vår Øko-designprosess, tiltredd i 2004, analyserer et produkts potensielle miljømessige virkning grundig. Vi gjør vårt beste for å gjøre våre produkter like økobevisste som de er funksjonelle - fra bevaring av ressurser og lage nye, innovative produkter, til å sikre at de er enkle å resirkulere ved slutten av brukstiden. Derfor er våre produkter anerkjente som økobevisste over hele verden.

Et videoklipp om Samsung Electronics økobevisste produkter

2020 KPI: Utvikle økobevisste produkter

Økobevisst produktutvikling

Denne infografikken inneholder 2020 KPI: Øko-styring. Målet er å være over 90 % i økobevisst produktutviklingsrate.

Forbedring av produkts energieffektivitet

Denne infografikken inneholder 2020 KPI: Øko-styring. Målet for energibesparingsraten er 65 %.

Øko-designprosessen vurderer et produkts virkning på miljøet fra produktdesignfasen

Øko-designprosessen er en miljøvennlig evalueringsmetode brukt under produktplanleggingsfasen. Vi ser grundig på et produkts miljømessige virkning ved hvert trinn - fra produktdesign til logistikk, distribusjon og tilbakelevering. Gjennom denne prosessen identifiserer vi et produkts spesielle egenskaper rettet mot øko-bevisst praksis som å bruke minimalt med ressurser i produksjonen, eliminering av unødvendig emballasje, effektiv distribusjon, og effektiv resirkulering av produktene ved slutten av brukstiden.
I tilfelle kjøleskap, ledet øko-designprosessen oss til å bytte ut ozonnedbrytende stoff med øko-bevisst kjølemiddel. Vi gjorde også teknologisk fremgang gjennom bruken av en kompressor som minimaliserer energitap ved å raskt levere nok nedkjølt luft til å holde maten fersk. På disse måtene lar øko-designprosessen Samsung Electronics tilby produkter som ivaretar miljøet mens det gjør livet mer komfortabelt.

Galaxy S8: Utviklet med øko-designprosessen

De toppmoderne egenskapene for Samsungs Galaxy S8 ble veldig godt mottatt, og disse innovasjonene var ingen unntak når det gjaldt miljømessige egenskaper. Under utviklingen av Galaxy S8 nøyde vi oss ikke med å bare møte miljøstandardene for hvert land, men vi undersøkte den potensielle miljømessige virkningen for enheten omfattende ved hjelp av øko-designprosessen. Derved mottok Galaxy S8 og S8+ den høyeste Gold-rangeringen fra det anerkjente amerikanske Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT).

Dette handler om den miljøvennlige smarttelefonen Galaxy S8.I midten er et bilde av for- og baksiden av Galaxy S8. Ved siden av bildet er detaljene om den miljøvennlige teknologien demonstrert. Nedenfor finner du detaljene. For det første brukes resirkulert plast - 20 % i laderhuset (PC) og 30 % i indre brett (PS+PET). For det andre er 50 % av enhetsesken (i forhold til vekt) laget av resirkulert papir. For det tredje brukes vegetabilsk blekk, som løsemiddelfri soyaoljeblekk, for trykking. For det fjerde er bruken av potensielt miljøsensitive stoffer, som PVC, antimon, bromerte flammehemmere, klorerte flammehemmere redusert. For det femte er energieffektiviteten for laderen forbedret: hurtiglader (5V/2A, 9V/1,67A) med 0,02 for standby-kraft. Laderens energieffektivitet er 86 %. For batteri med kapasitet på 3500mAh brukes ultra strømsparemodus og adaptiv hurtigladingsteknologi for lav kraftbruk. Og til sist, Galaxy S8 oppnådde øko-bevisshetssertifiseringer som Carbon Trust i Storbritannia, Vitality Leaf i Russland, Sele Colibri i Brazil, UL og EPEAT i USA, og FSC-sertifisert papir.
Dette handler om den miljøvennlige smarttelefonen Galaxy S8.I midten er et bilde av for- og baksiden av Galaxy S8. Ved siden av bildet er detaljene om den miljøvennlige teknologien demonstrert. Nedenfor finner du detaljene. For det første brukes resirkulert plast - 20 % i laderhuset (PC) og 30 % i indre brett (PS+PET). For det andre er 50 % av enhetsesken (i forhold til vekt) laget av resirkulert papir. For det tredje brukes vegetabilsk blekk, som løsemiddelfri soyaoljeblekk, for trykking. For det fjerde er bruken av potensielt miljøsensitive stoffer, som PVC, antimon, bromerte flammehemmere, klorerte flammehemmere redusert. For det femte er energieffektiviteten for laderen forbedret: hurtiglader (5V/2A, 9V/1,67A) med 0,02 for standby-kraft. Laderens energieffektivitet er 86 %. For batteri med kapasitet på 3500mAh brukes ultra strømsparemodus og adaptiv hurtigladingsteknologi for lav kraftbruk. Og til sist, Galaxy S8 oppnådde øko-bevisshetssertifiseringer som Carbon Trust i Storbritannia, Vitality Leaf i Russland, Sele Colibri i Brazil, UL og EPEAT i USA, og FSC-sertifisert papir.
Miljøvurderinger av større produkter

Samsung Electronic utfører miljøvurderinger av større produkter ved hjelp av strenge, internasjonalt godkjent sertifiseringsstandarder. Vi bruker vurderingskriteria fra den koreanske regjeringens øko-merkingssertifisering, USAs Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT), og sertifiseringsstandardene for bærekraftighet for det amerikanske Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM).
Som en del av vår forpliktelse til å være øko-bevisste, har vi også utviklet en indikator for å vise frekvensen av vår øko-bevisste produktutvikling, og vi har offentliggjort tallene. Samsung Electronics vil fortsette å arbeide slik at over 90 % av våre nyutviklede produkter er øko-bevisste innen 2020.

Miljøsensitive stoffer i alle produkter er strengt kontrollerte for å gjøre dem trygge å bruke

Samsung Electronics har streng kontroll over miljøsensitive stoffer under prinsippet "ingen kompromiss på miljøsaker". I tråd med strangene internasjonale miljøvernbestemmelser, har vi etablert 'Standarder for kontroll av stoffer brukt i produkter', og har gjennomført grundige innledende inpseksjoner og oppfølgingskontroll på alle komponenter og råmaterialer som brukes. Vi har frivillig formulert reduksjonsplaner for bruken av ikke bare begrensede stoffer, men også potensielt miljøsensitive stoffer som polyvinylklorid (PVC), bromerte flammehemmere (BFR), beryllium og antimon. Samtidig har vi kontinuerlig redusert bruken av miljøsensitive materialer i produkter.
Samsung Electronics har proaktivt kontrollert miljøsensitive stoffer siden 2004, to år før EUs Begrensing av farlige stoffer (RoHS) direktiv. Drivkraften for etablering av et strengt kontrollsystem før EU utstedte sitt direktiv var Samsung Electronics' lederfilosofi som vektlegger miljøet. I 2005 begynte vi bygging av en lab for analysering av miljøsensitive stoffer og flyktige organiske forbindelser, og vi satte opp et selvstyrende system. Videre ble vi sertifiserte som en autorisert testelab av den føderale institutt for materialforskning og -testing (BAM) i Tyskland, og oppnådde anerkjennelse for vår troverdighet og ekspertise i analyse av kjemiske stoffer.
Samsung Electronics anerkjenner miljøet som en viktig verdi for fremtiden, og vi har tatt i bruk våre egne standarder som er strengere enn internasjonel krav når det gjelder verifisering og kontroll av farlige stoffer. Våre standarder for kontroll av farlige stoffer er kategorisert i 4 klasser, og derav følger at vi undersøker og forbedrer våre produkter for å gjøre dem tryggere og mer øko-bevisste.

Et bilde av kontroll med miljøsensitivt stoff med XRF
Samsung Electronics’ historie med kontroll med miljøsensitive stoffer
2018 · Planlegger å begrense bruken av 4 typer ftalater (DEHP, BBP, DBP, DIBP) i alle komponenter
2016 · Begrenset bruken av 4 typer ftalater (DEHP, BBP, DBP, DIBP) i nye komponenter
2015 · Forbød bruken av heksabromosyklododekan (HBCD) og nonylfenol
2013 · Slapp ftalat- og antimon-frie produkter (noen komponenter i bærbare datamaskiner, TV-er, monitorer og hjemmekino-produkter)
2012 · Slapp PVC-frie produkter (noen komponenter i bærbare datamaskiner, TV-er, monitorer og hjemmekino-produkter)
· Forbød bruken av klorerte flammehemmere i mobiltelefoner og MP3-spillere
2011 · Slapp mobiltelefoner fullstendig frie for beryllium-forbindelser
2010 · Forbød bruken av koboltklorid
· Slapp nylig-utviklede mobiltelefoner, kameraer og MP3-spillere fullstendig frie for BFRer og PVC
2008 · Forbød bruken av perfluoroktansulfonsyre (PFOS) og antimon-forbindelser
· Slapp mobiltelefoner fullstendig frie for BFRer og PVC (noen modeller)
2006 · Satte planer for å redusere bruken av BFRer og PVC
2005 · Forbød bruken av PBB og PBDE i produkter, og BFRer i emballasjematerialer
· Utviklet et teknisk tre for å redusere bruken av BFRer (forbedring av forsyningskjede)
2004 · Fullstendig fjerning av kadmium (Cd), bly (Pb), kvikksølv (Hg) og heksavalent krom (Cr6+)
2003 · Introduserte standarder for kontroll av stoffer brukt i produkter
  • Standarder for kontroll av stoffer brukt i produkter 1,08 MB LAST NED
  • REACH SVHC-erklæring 146 KB LAST NED

Samsung Electronics tror at miljøsensitive stoffer også bør kontrolleres strengt i forsyningskjeden. Hvis leverandører bruker miljøsensitive stoffer i råmaterialer, komponenter og produkter de leverer, og ikke behandler dem korrekt, vil våre sluttprodukter ikke være miljøvennlige. For å derfor hindre våre forhandlere fra å bruke miljøsensitive stoffer, og for å muliggjøre streng kontroll over stoffer, har vi implementert Økopartner sertifiseringssystem.

Samsung Electronics fortsetter å forske på måter å spare energi på

Samsung Electronics bestreber utrettelig etter å produsere høyt energi-effektive produkter som bruker mindre energi for bedre ytelse. Hvis et produkt kan levere en enda mer enestående ytelse med mindre energi, kan forbrukere spare på energikostnader. Mindre energi brukes til å generere kraft, og resulterer i mindre utslipp av klimagasser. Ved å bruke innovativ, høyt energi-effektiv teknologi, minsket energimengden brukt når produktene våre brukes i 2016 med gjennomsnittlige 49 % sammenlignet med 2008. Dette betyr at vi kunne lage et bedre-ytende produkt med halve energien. Men arbeidet vårt stopper ikke der - vi fortsetter vår forskning for å utvikle banebrytende teknologi som vil redusere energibruken enda mer.

Samsung Electronics’ produkter med øko-bevisst teknologi
Et foto av Galaxy S8

Galaxy S8

· Resirkulert plast i laderhus og indre brett
· Resirkulert papir i produktets emballasjeeske
· Laderenergieffektivitet på 86 %
· Lavere nivåer av potensielt miljøsensitive stoffer (antimon, BFRer, osv.)
· Øko-sertifisert av amerikanske EPEAT, Storbritannia, Russland og Brazil (2017)

Et foto av SSD 850 EVO 250 GB

SSD 850 EVO 250GB

· Oppnådde industriens laveste ‘Global oppvarmingspotensiale’ (9,327 kg CO2 produseres per enhet, en mindre mengde enn de 9,36 kg et gjennomsnittlig 30 år gammelt tre kan ta opp på et år)
· Sertifisert under programmet Environmental Declaration of Products (EDP)*, operert av Koreas miljøkabinett(*Environmental Declaration of Products: Nasjonalt sertifiseringssystem som oppdager den kvantitative miljøpåvirkningen for et produkt eller en tjeneste gjennom hele livssyklusen, fra innhenting av råmateriale til produktavhending)

Et bilde av Quick Drive vaskemaskin

QuickDrive vaskemaskin

· Super Speed-innstilling kutter vasketid med nesten halvparten til 40 minutter
· Tilsvarer 20 % fall i kraftforbruk

Et foto av Breeze-free klimaanlegg

Breeze-free klimaanlegg


· Oppnådde høyeste energieffektivitet i Korea med ny varmevekslerteknologi og ultra strømsparing Smart inverterer-teknologi
· Reduseret kraftforbruk med opptil 80 % ved hjelp av kjølepaneler av metall og vindfri luftkjøleteknologi
· Tildelt Prime Minister Award (hovedpremie) ved 20th Energy Winner Awards i 2017

Et foto av T9000 kjøleskap

T9000 kjøleskap

· Oppnådde laveste kraftforbruk i Korea på 28,5kWh per måned ved å bruke dobbel kompressor-teknologi for å minimalisere energitap ved å raskt levere kun den nødvendige mengden nedkjølt luft
· Startet pilotprosjekt i samarbeide med KEPCO for å redusere energibruk ved å installere toppeffektkontrollfunksjon i Smart Home-funksjon

Et foto av elektrisk tørker

Eletrisk tørker

· Redusert energibehov for å generere varme ved å anvende varmepumpe-teknologi, som lar varme gjenbrukes
· Oppnådde 25 % energibesparelser gjennom Eco Dryteknologi
· Oppnådde Sustainability Standards-sertifisering fra amerikanske AHAM (2016)

Samsung Electronics’ økobevisste anstrengelser er anerkjente over hele verden

Samsung Electronics’ produkter har blitt anerkjent for sin miljøvennlighet i mange land, inkludert USA, Europa, Kina og Brazil, hvor de har blitt tildelt økosertifiseringer som økomerker og karbon-utslippsmerking. Dette var gjort mulig gjennom våre anstrengelser for å studere og utvikle produkter som satte miljøet først, ved hjelp av avansert teknologi. Men arbeidet vårt er ikke avsluttet - Samsung Electronics vil fortsette å satse på en ‘PlanetFirst’-visjon som prioriterer jorden og miljøet. Vi vil gjøre vårt beste for å gjøre livet mer komfortabelt, og samtidig miljømessig bærekraftig.

Dette er en bilde av store øko-merker og karbon-merkingssertifiseringer gitt til Samsung Electronics. Samsung Electronics har oppnådd fra Sør-Korea, Kina og Taiwan i Asia, Sverige, Russland og nord-europeiske land i Europa, USA, UL, CSA i Nord-Amerika, Brazil i Sentral- og Sør-America. Karbon-merkingssertifisering er etter Carbon Footprint Labelling i Sør-Korea og Carbon Trust i Storbritannia. Carbon Footprint Labelling for Sør-Korea omholder karbonutslipp, lav-karbonprodukter og karbon-nøytrale produkter.
Dette er en bilde av store øko-merker og karbon-merkingssertifiseringer gitt til Samsung Electronics. Samsung Electronics har oppnådd fra Sør-Korea, Kina og Taiwan i Asia, Sverige, Russland og nord-europeiske land i Europa, USA, UL, CSA i Nord-Amerika, Brazil i Sentral- og Sør-America. Karbon-merkingssertifisering er etter Carbon Footprint Labelling i Sør-Korea og Carbon Trust i Storbritannia. Carbon Footprint Labelling for Sør-Korea omholder karbonutslipp, lav-karbonprodukter og karbon-nøytrale produkter.

Bevar, bruk lengre, og gjenbruk

Et bakgrunnsbilde av Ressurseffektivitetsside