Samsung Electronics’ miljøpolitikk og relatert materiale er oppført nedenfor.

Regler og retningslinjer
  • Miljø, helse og sikkerhetspolitikk 156,0 KB LAST NED
  • Standarder for kontroll av stoffer brukt i produkter 1,1 MB LAST NED
  • Samsvarserklæring for REACH SVHCs (europeiske kjemibestemmelser) 149,0 KB LAST NED
  • Avfallsproduktinnsamling etter region 94,0 KB LAST NED
  • Correct Disposal of WEEE 362,0 KB LAST NED
  • Krav for gjenbrukstjenestepartnere 180,0 KB LAST NED
  • Ecodesign & Energimerke 1,1 MB FINN UT MER
Se mer Lukk.
Produktsertifiseringsstatus
Arbeidsstedssertifiseringsstatus