Dette videoklippet representerer Samsung Electronics' øko-styring. "Vi har gått forbi kun passiv overholdelse av miljøbestemmelser og -lover. Vi har satt øko-styring i handling, og tilbyr våre kunder øko-vennlige løsninger og leder veien til en bærekraftig fremtid. Et sunt miljø er vesentlig for vår fremtid."

“PlanetFirst”

Vårt slagord om innlemmer Samsung Electronics' besluttsomhet og handling for å sette jorden og miljøet. Samsung Electronics la fundamenter for øko-styring som en filosofi for det 21. århundre i Samsung miljøerklæring i 1992. Siden den gang har vi gått forbi kun passiv overholdelse av miljøbestemmelser og -lover. Vi har satt øko-styring i handling, og tilbyr våre kunder øko-vennlige løsninger og leder veien til en bærekraftig fremtid. Et sunt miljø er vesentlig for vår fremtid.

Øko-styringssystem

Dette bildet inneholder den grunnleggende filosofien for øko-styring. Det er “Bidra til menneskehetens blomstring og bevaringen av miljøet ved å gjøre forretninger på en måte som respekterer både menneskeheten og naturen på basis av ærbødighet for livet.”


Dette bildet inneholder visjonen under øko-styringssystemet. Visjonen er “Gi kunder nye øko-vennlige erfaringer, og lede veien til en bærekraftig fremtid for det globale samfunnet gjennom innovative og øko-vennlige produkter og teknologi.”
Dette bildet inneholder slagordet for øko-styring. Slagordet er “PlanetFirst”, som impliserer “Satse på samfunnsansvar og bærekraftig styring gjennom forretningsaktiviteter som setter jorden først”.

2020 KPI: Øko-styring

Samsung Electronics har satset på et klart sett av øko-styringsobjektiver som det har satt opp for fullføring innen 2020. I denne delen kan du lære om våre anstrengelser for å redusere klimagasser, for å lage øko-vennlige produkter med minimal miljøpåvirkning, for å gjenbruke avfallsmateriale og avfallsprodukter for å hjelpe med å bygge en sirkulær økonomi, og våre anstrengelser for å nå ut til lokalsamfunn.

Klimagassreduksjon i produktsbrukfasen

Denne infografikken inneholder 2020 KPI: Øko-styring. Målet er å redusere 250.000.000 tonn med klimagass i kumulativ kvantitet fra 2009 til 2020 i produktsbruksfasen.

Nyutviklede produkters overholdelse av Økomerkingsstandarder

Denne infografikken inneholder 2020 KPI: Øko-styring, målet for nyutviklede produkters overholdelse av Økomerkingsstandarder er 90 %.

Avfallsprodukt innsamlet globalt

Denne infografikken inneholder 2020 KPI: Øko-styring, målet for kumulativ kvantitet for innsamling av avfallsprodukt er 3.080.000 tonn fra 2009 til 2020.

GHG-utslippsintensitet

Denne infografikken inneholder 2020 KPI: Øko-styring, målet for GHG-utslippsintensitet ved globale arbeidssteder er 1,55 tonn CO2e/100 millioner KRW.

Gjenbruksrate for produksjonsavfall

Denne infografikken inneholder 2020 KPI: Øko-styring, målet for gjenbruksrate for produksjonsavfall er 95 %.

Vannbruksintensitet

Denne infografikken inneholder 2020 KPI: Øko-styring, målet for vannbruksintensitet er 50 tonn/100 millioner KRW.

Klimaendring

Sidfen 2015 har vi avhold den årlige Climate Superstars Challenge, en konkurranse med klimaendring som tema, for unge i Nord-Amerika. Barna drar på øko-vennlige oppdrag som å besøke sitt lokale gjenbruksanlegg, og lære viktigheten av Energy Star-sertifiserte produkter og gjenbruk av elektroniske enheter. I prosessen lærer de ikke bare om miljøets viktighet, men også spesifikke måter å beskytte det på. De best-ytende gruppen anerkjennes med belønning er for å forbedre deres entusiasme for miljøet.

Et nøkkelvisuelt bilde av side for klimaendring

Økobevisste produkter

Elektronikk kan gjøres mer øko-vennlig.
Hos Samsung Electronics vurderer vi miljøet under utvikling av alle våre produkter, fra planleggingsfasen.
Vi prøver å bruke avansert teknologi for å gjøre livet mer komfortabelt og øko-inspirert.

Et nøkkelvisuelt bilde av økebevisste produkter-siden

Ressurseffektivitet

Jordens begrensede ressurser må bevares, brukes lengre, og gjenvinnes.
Samsung Electronics fortsetter sin forskning for å maksimere ressurseffektivitet.

Et nøkkelvisuelt bilde av side for Ressurseffektivitet

Økobevisste arbeidssteder

Arbeidsstedene hvor produktene lages er ikke unntatt fra miljømessige hensyn.
Mennesker og natur sameksisterer ved Samsung Electronics’ øko-bevisste arbeidssteder.

Et nøkkelvisuelt bilde av økobevisste arbeidsteder-side

Bærekraftig leveringskjede

Ved å dele verdien med øko-styring med våre partnere,
bygger vi en tryggere og mer øko-bevisst forsyningskjede.

Et nøkkelvisuelt bilde av side for bærekraftig forsyningskjede

Kommunikasjon og engasjement

Samsung Electronics offentliggjør sin miljøpolitikk og ytelse gjennomsiktig.
For å bevare miljøet tar øko-styring hensyn til selv de minste stemmene, og gjør kommunikasjon og engasjement åpent for alle.

Et nøkkelvisuelt bilde av side for kommunikasjon og engasjement