Siden den industrielle revolusjonen, har økonomisk vekst fulgt den uforsvarlige utgravningen og utnyttelsen av naturressurser. Eksperter har advart mot miljøproblemene fra slik utgraving, og fremtidig ressursuttømming. Samsung Electronics er klar over disse advarslene, og implementerer en vid rekke responstiltak.
I prosessen med produktutvikling og produksjon bruker vi ressurser effektivt gjennom teknologisk innovasjon, og finner måter å bruke det uunngåelige avfallet og produkter på slutten av levetiden på nytt. Vi vil opprettholde vår streben etter å lage bedre produkter med færre ressurser og å konvertere e-avfall til anvendelige ressurser.

2020 KPI: Ressurseffektivitet

Kumulativ tilbakelevering av globalt e-avfall

Ez az infografika a globális hulladék-visszanyerés célját mutatja be. 2009-től 2006-ig elérte a 2,64 millió tonnát 2020-ban ez a cél 3,8 millió tonna.  Denne infografikken inneholder målet for kumulativ tilbakelevering av globalt e-avfall. Fra 2009 til 2016 nådde det 2,64 millioner tonn. Innen 2020 er målet 3,8 millioner tonn.

Gjenbruksrate for produksjonsavfall

Denne infografikken inneholder målet for gjenbruksraten for produksjonsavfall, som er forventet å være 95 % frem til 2020. I 2016 er målet allerede nådd.

Vannbruksintensitet

Denne infografikken inneholder målet for vannbruksintensitet. I 2016 var det 60 tonn per 100 millioner KRW. I 2020 er målet 50 tonn per 100 millioner KRW.

Vårt mål er en sirkulær økonomi hvor ressurser blir kontinuerlig gjenbrukte

Samsung Electronics er engasjerte i anstrengelser for å fokusere på en sirkulær økonomi for å beskytte et miljø i krise og bruke ressurser mer effektivt Ved å gå utover det sedvanlige en-gangsforbruket av ressurser, har vi som mål å bruke ressurser igjen gjennom tilbakelevering og gjenbruk av avfall og skrapmaterialer. Vi leter etter måter å produsere på med færre ressurser ved å forene materialer og endre monteringsprosessen. Produkter på slutten av levetiden samles inn gratis fra forbrukere, og materialene resirkuleres. Gjennom dette sirkulære økonomisystemet reduserer Samsung Electronics behovet for å utvinne ekstra naturressurser betydelig, minsker klimagassene og forurensingen produsert ved avfallsforbrenning, og forhindrer jord- og grunnvannsforurensingen forårsaket av fyllplasser.
Fremfor alt er det beste måten å bevare ressurser på å lage langvarige kvalitetsprodukter. Før lansering av et produkt, gjennomfører Samsung Electronics strenge pålitelighetstester for å forbedre varighet. Vi sørger for praktiske reparasjoner gjennom våre globale servicesentre, og vi tilbyr kontinuerlige programvareoppgraderinger. Gjennom disse metodene bevarer vi ressurser ved å forlenge produktlevetid.

Vi puster nytt liv inn i produkter på slutten av levetiden

Gjenbruk er viktig i et sirkulært økonomisystem, og for å gjenbruke er det vesentlig å ta tilbake brukte produkter. Den sirkulære bruken av ressurser er kun mulig hvis produkter på slutten av levetiden ikke avhendes, men brukes til å utvinne, sortere og gjenvinne ressurser. Det er for dette formål at Samsung Electronics driver programmet Re+.
Som en del av Re+-programmet, installerte vi innsamlingskasser ved flere steder som hyppig besøkt av kunder. e-avfall kan avhendes uten kostnad, og de innsamlede produktene gjenbrukes og resirkuleres til et produkt som kan brukes igjen. Vi satte opp innsamlingskasser ved Galaxy Studioer i Chile, Australia og Sverige i 2017, og gjenvant e-avfall fra de markedene. Vi tilbrakte også meningsfylt tid med besøkende for å introdusere Re+-programmet, og vektlegge viktigheten av gjenbruk. For å kunne gjenbruke mer effektivt, overvåker vi tilbakeleverings- og gjenbruksnivåer i land hvor Samsung Electronics har en tilstedeværelse. Som et resultat kunne vi samle inn totalt 2,64 millioner tonn med produkter mellom 2009 og 2016.

Dette er et bilde av Samsung Electronics' Re+-program. Re+ er det mest representative ressurseffektive programmet for Samsung Electronics.
Global retur og resirkuleringsaktiviteter
 • CanadaCanada
 • ColumbiaColumbia
 • EuropaEuropa
 • VietnamVietnam
 • TaiwanTaiwan
 • USAUSA
 • PeruPeru
 • IndiaIndia
 • KoreaKorea
 • AustraliaAustralia
 • Costa RicaCosta Rica
 • BrasilBrasil
 • KinaKina
 • JapanJapan
 • Republikken Sør-AfrikaRepublikken
  Sør-Afrika
* 2016
Korea

· Returnettverk (gjennom forhandleres logistikksentre)
· Driver Asan resirkuleringssenter
· Gratis henteservice

Japan

· Deltar i retur- og resirkuleringskonsortium

Kina

· Retur- og resirkuleringssystem

Taiwan

· Deltar i nasjonalt resirkuleringssystem

Vietnam

· Beholdere for frivillig retur ved servicesentre

USA

· Returprogrammer i alle 50 stater

Europa

· Returprogram og resirkuleringssystem i 37 land

India

· Frivillig returprogram
· Gratis henteservice

Australia

· Retur og resirkulering for TV-er, PC-er og skrivere
Frivillig returprogram for mobiltelefoner

Republikken Sør-Afrika

· Beholdere for frivillig retur ved servicesentre

Canada

· Returprogrammer i alle 10 provinser

Columbia, Peru, Costa Rica, Brasil

· Frivillige returprogrammer

 • Liste over institusjoner for tilbakelevering og gjenbruk etter land 92 KB LAST NED
 • Liste over institusjoner for gjenbruk av emballasje og batterier i europeiske land 166 KB LAST NED

Vi konverter produksjonsavfall til ressurser

Mengden avfall produsert fra produktutvikling til produksjonsprosessen er betydelig. For kompliserte elektroniske enheter med utallige komponenter, teller til og med emballasjen som kastes for hver del. Ved slutten av et prosjekt går de mange pilotproduktene brukt for å raffinere et produkt alle til spille. Hvis disse blir alle destruerte eller gravd ned, vil miljøet bli forurenset, og ressursene tømmes. For å gjøre slikt avfall gjenbrukbart, behandler Samsung Electronics det gjennom spesialiserte gjenbruksmaskiner for å øke utbytte av enkelt gjenbrukbare materialer. Som et resultat nådde vi i 2016 vårt mål med å konvertere 95 % av alt avfall til ressurser fire år foran det opprinnelige målet i 2020.

Denne infografikken demonstrerer avfallsbehandlingsprosessen. Etter bruk sendes råmaterialet til gjenbrukssenteret, avfallet leveres for behandling, gjenbruk, destruering og fyllplass.

Vi streber etter å utvikle øko-vennlige materialer,
slik at vi kan gjenbruke flere ressurser

Øko-vennlige materialer lages ved å gjenbruke ressurser som har blitt brukt tidligere, eller ved å behandle materialer som kan erstatte naturressurser. På denne måten reduseres miljøbelastningen. Samsung Electronics er dedikert til å redusere bruken av naturressurser og øke mengden av avfall som gjenbrukes ved å forske på og utvikle forskjellige måter å bruke gjenvunnede eller plante-baserte materialer på.
For eksempel brukte vi emballasjemateriale laget av gjenvunnet papir, natursteinfyllmasse og sukkerrør, noe som ga null miljøinnvirkning ved avhending. For produkter som trenger mye emballasje grunnet størrelsen, som kjøleskap, brukte vi et materiale som kan brukes mer enn 40 ganger, og som betydelig reduserte ressursforbruket. Videre brukte vi i 2016 gjenvunnet plast innhentet fra e-avfall i 5 % av den totale plasten som trengs for å lage nye produkter.

Anvendelser av øko-vennlige materialer
Et foto av PCM-plast

PCM-plast

· Anvendt i alle smartenhetsladere siden Galaxy Note 4 (20 %)
· Anvendt i øretelefonesker for Galaxy S7, Note 5 og Note 7 (60 %)

Et foto av bioplastfilm med sukkerrørekstrakt

Bioplastfilm med sukkerrørekstrakt

· Reduserte GHG-utslipp med 25 % sammenlignet med tidligere petroleumsbaserte plastfilmer

Et foto av plast inneholdende steinmel

Plast inneholdende steinmel

· Erstattet delvis polypropylen (PP) med natursteinfyllmasse, sparte 40 % av of petroleumsbaserte ressurser
· Sparte rundt 500 tonn petroleumsbaserte ressurser per år
· Forventet å gi et 15 % fall i CO2 -utslipp

Et foto av gjenbrukbar kjøleskapsemballasje

Gjenbrukbar kjøleskapsemballasje

· Øko-vennlig emballasjemateriale laget med ekspandert polypropylen som kan brukes mer enn 40 ganger
· Eliminering av tape og isopor, førte til en 99,7 % minskning i totale flyktige organiske forbindelser (TVOC), en effekt tilsvarende planting av 63.000 trær

Bevare, gjenbruke og resirkulere verdifulle vannressurser

I respons til en økende alvorlige globale vannressurskrisen, og som del av våre miljøvernsbestrebelser, innførte Samsung Electronics 3R (Reduce, Reuse, Recycle)-strategien for vannressurser. Vi forhindrer sløsing av vannressurser ved å bytte ut gamle ventiler for å stoppe lekkasjer, og ved å utvikle sofistikerte kontrollenheter slik at kun den nødvendige mengden brukes. I tillegg forbedret vi våre prosesser slik at vann kan gjenbrukes, og vannforbruk reduseres. Tidligere kunne ikke vann brukt i en prosess gjenbrukes i en annen, ettersom hver prosess krevde vann med forskjellige standarder. Men ved å standardisere vann, kan vi nå gjenbruke vann i flere prosesser. Takket være disse bestrebelsene ble 48.602 tonn vann gjenbrukt i 2016, en økning på 5,2 % sammenlignet med forrige år, og mengden gjenbrukt vann sto for 46,6 % av totalt vannforbruk. Vi fortsetter å søke forskjellige måte å redusere vårt intensitets-baserte vannforbruk (tonn/KRW 100 millioner) til 50 innen 2020 fra nåværende nivå på 60.

Denne infografikken viser vannressurspolitikken. Oversiden er den grunnleggende filosofien, og undersiden retningslinjer for handling. Den grunnleggende filosofien er at Samsung Electronics anerkjenner at vannressurser er viktige for å opprettholde et bærekraftig samfunn og virksomhet, og dette bidrar til å oppfylle vårt sosiale ansvar som et globalt selskap til å beskytte slike ressurser. Retningslinjer for handling er 1) bestreve å minimere vannressursrisikoer i bedriftsledelse, 2) anerkjenne viktigheten av vannressurser som del av vår bedriftskultur, 3) aktivt samarbeide i overholdelse av offentlig vannressurspolitikk, og 4) oppgi vår vannressurspolitikk og våre aktiviteter.
Våre økobevisste arbeidssteder sameksisterer med naturen
Et bakgrunnsbilde av side for økobevisste arbeidsteder