Etikk

Rettferdig og transparent virksomhetskultur

Vi bygger integritet inn i strukturen i vår daglige drift for å oppfylle vår sosiale rolle og vårt ansvar på en måte som står til vår status som et globalt selskap i toppklasse.

Representativt bilde av etikk i bærekraftig etikk

Ettersom vår virksomhet omfatter mange land verden over anerkjenner og analyserer vi forskjeller i lovgivning, forskrifter og praksis i de respektive land mens vi utøver vår virksomhet på en lovlig og etisk måte. I tillegg utvikler og implementerer vi globale retningslinjer for personlig datasikkerhet for å ivareta personvernet for våre kunder og ansatte og beskytte deres personlige informasjon. Våre bestrebelser for å systematisk styre overholdelse og etiske risikoer drives av Samsung globale regler for god opptreden og retningslinjer for god forretningsdrift , som veileder alle våre ansatte i å handle og gjøre verdivurderinger. Vår virksomhets juridiske kontor, under direkte lederskap av administrerende direktør, driver overholdelsesteamet og Privacy Steering Committee for å fremme overholdelse, og overholdelsesrelaterte utvalg og Privacy Steering Committee bistår vår toppledelse i beslutningsprosessen. Under hvert av disse utvalgene er alle våre forretningsdivisjoner og regionkontorer, som er dedikert til overholdelses- og personvernorganisasjoner, i drift for å bedrive overvåkning av driftsoverholdelse og drift av overholdelsesprogrammer for lokale datterselskaper og avdelinger.

Organisation structure of the Samsung Electronics' Divisions.

Explain about organisation structure. Of the Samsung Electronics' divisions.

The composition of Samsung Electronics consists of the Board of Directors and 5 units group.

 • Related party transactions committee
 • Governance Committee

Functional Unit.

 • Global Marketing Center
 • Global CS Center
 • Global EHS Center
 • Partner Collaboration Center
 • Corporate Business Innovation Center

Corporate Management Office

 • Compliance-related committees'
 • Privacy Steering Committee
 • Corporate Management Team
 • Finance & Accounting Team
 • Communications Team
 • Audit Team
 • IR Group

Corporate Legal Office

 • Compliance-related committees'
 • Privacy Steering Committee
 • Compliance Team
 • Privacy Office

Business Division

 • Compliance-related committees'
 • Privacy Steering Committee
 • Administration Team
 • Compliance / Privacy Officer

Regional Office

 • Compliance / Privacy Organization
 • Subsidiary
 • Compliance / Privacy Officer

Etikkstyring

Vi formidler våre globale regler for god opptreden ('Samsung Business Principles') til våre leverandører, kunder og andre eksterne interessenter og våre ansatte gjennom vår nettside for etikkstyring og vi byr på en kanal for rapportering av ethvert brudd på etiske standarder. Videre blir 'Ansattes retningslinjer for god forretningsdrift', som tjener som etisk standard for våre ansatte, oversatt og gjort tilgjengelig på totalt 15 språk (inkludert koreansk) og lastet opp på vårt eget intranett. Relevante detaljer spres og deles blant alle våre ansatte verden over gjennom felles, online og lyd-/videopplæring som tilbys minst på årlig basis, om ikke oftere. Separate 'Virksomhetsretningslinjer' tilbys også til våre leverandører for å etablere transparent forretningspraksis.

Kundeklager 30%(2016), 42%(2017), 32%(2018), Annet 18%(2016), 16%(2017), 48%(2018), Anti-korrupsjonsrapporter 52%(2016), 42%(2017), 20%(2018)

Overholdelsesstyring

Vårt overholdelsesprogram streber etter å etablere en samsvarsdrevet bedriftskultur for å minimere virksomhetsrisikoer som kan oppstå på grunn av prisregulering eller brudd på immaterielle rettigheter, og for å ta et sterkere ansvar innen områdene for menneskerettigheter, helse og sikkerhet og miljø. Styringssystemet for overholdelsesprogrammet (CPMS), et IT-system som er utviklet for å styre overholdelsesrelaterte risikoer, har våre områdespesifikke retningslinjer og detaljene for regional problemovervåkning. Vår serviceavdeling er i full virksomhet for å bistå ansatte med direkte private henvendelser til eksperter når de har jobbrelaterte spørsmål eller når våre retningslinjer ikke er tilstrekkelige for å fastslå ulovlighet. Vår varslersystem, utviklet under CPMS for ansatte, drives slik at det garanterer konfidensialitet for varslere.

Dette bildet er en forklarende infografikk tittel og prosess.
Drift av dedikerte enheter
Opprette personvernkontor innenfor virksomhetens juridiske kontor under direkte ledelse av administrerende direktør
Utnevne jurister med ansvar for personvern i respektive forretningsdivisjoner
Overvåking
Utføre jevnlig/ad hoc overvåkning gjennom dedikerte enheter eller stab
Oppfølgingsstyring
Identifisere grunnleggende årsaker til problemer gjennom prosesser/resultatanalyser, gjøre forbedringer, forhindre at samme problem oppstår på nytt (f.eks. introdusere faktiske tilfeller som del av opplæring)

Personvernerklæring

Vi offentliggjorde vår globale standard personvernerklæring og utviklet relevante retningslinjer som reflekterer regionspesifikke forhold og lokale særpreg. Som et resultat av slike tiltak får våre ansatte 'Global personlig informasjonsveileder' og 'Styringsveiledning for utsetting av personlig informasjonsbehandling' til bruk som forvaltningsforskrifter. Vi driver våre prosesser og systemer slik at de inkorporerer relevante retningslinjer i vår daglige forretningsdrift og fortsetter å gjennomføre revisjoner og tilbyr opplæring i hele selskapet.

Drift av dedikerte enheter

Opprette Global Privacy Office innenfor Corporate LegalOffice under direkte ledelse av administrerende direktør

 

Styrket gjennomgang av personvernstyring / ledelsessystemer

Utføre jevnlige revisjoner og nødvendige forbedringer på våre systemer og tjenester drevet for våre kunder og ansatte for deres leder-, tekniske og fysiske beskyttelsessystemer som styrer hele prosessen for datainnhenting, -behandling og -avhending

 

Opplæring i retningslinjer for personvern

Gi on-/offline opplæring i retningslinjer for personvern som også inkluderer avdelingsspesifikke jobbkarakteristikker (planlegging, R&D, markedsføring, osv.), så vel som grunnleggende opplæring som målrettes mot alle ansatte

 

Privacy Legal Management System (PLMS) drift

Gjøre det obligatorisk å gjennomføre forebyggende tiltak gjennom bruk av sjekkliste for datasikkerhet, denne er utformet for å gjennomgå datasikkerhetsrisikoer i hvert trinn av produkter og tjenester, fra planlegging og utvikling til drift og avslutning mens man gjennomgår slik sjekkliste gjennom dedikerte jurister