Fakta og tall

Nøkkelstatistikk, data og mer

La oss stolte dele våre prestasjoner i å fremme bærekraftig administrasjon ved Samsung Electronics.

 
Produktinnovasjon 2015 2016 2017
Utvikling av miljøvennlige produkter1) (%) 74 86 94
Beregnet reduksjon i GHG-utslipp i produktet) bruksfase
in the product2) use phase3)(million t CO2e)
156 188 217
Beregnet reduksjon r4)
i energiforbruk for produkte2) (%)
47 49 36
Samlet gjenvinning av utrangerte produkter3) 3)
(10 000 tonn)
226 271 312
Resirkulering av produkter5) (tonn) 73,678 82,8676) 92,195
Omsetting til ressurser5)(tonn) 63,595 71,528 79,579
  • 1) Produktutviklingsprosjekter rangert som Good Eco-Product eller over
  • 2) Omfang for datainnsamling: Åtte hovedproduktkategorier (mobiltelefoner, bærbare datamaskiner, TV-er, skjermer, kjøleskap, vaskemaskiner, klimaanlegg og skrivere)
  • 3)Siden 2009
  • 4) Gjennomsnittlig årlig energiforbruk kontra gjennomsnittlig årlig energiforbruk i 2008
  • 5) Omfang for datainnsamling: Korea
Miljøvennlig og trygg arbeidsplass 2015 2016 2017
Investering i miljø og sikkerhet 1)
(KRW 100 millioner)
6,590 9,334 9,513
Investering i miljø og sikkerhet 2)
(KRW 100 millioner)
10,192 11,600 13,585
Energiforbruk på arbeidsplassen 3) (GWh) 19,478 21,073 23,419
Vannforbruk (1 000 tonn) 92,414 104,253 120,619
Andel vann gjenbrukt (%) 50 46.6 46.6
Andel gjenvinning av ultrarent vann (%) 42.5 41.1 36.7
Avfallsgenerering (tonn) 937,341 1,078,309 1,146,812
Omsetting av avfall til ressurser (%) 93 95 95
Consumption of chemicals4) (1,000 ton) 588 577 696
Denne grafen er GHG-utslipp generert på arbeidsplassen.

  • 1)Basert på beregningskriterier godkjent av respektive arbeidssteders land
  • 2)Basert på beregningskriterier godkjent av respektive arbeidssteders land
  • 3)Basert på globale arbeidssteder ble tallene for 2014 og 2015 endret på grunn av endringen i rapporteringsenheter fra TJ til GWh
  • 4)Totalt forbruk ÷ samlet globalt salg, ekskludert salg for forretningsdivisjonen Display

Miljøresultatsrapport

16,4MB LAST NED PDF