Fakta og tall

Nøkkelstatistikk, data og mer

La oss stolte dele våre prestasjoner i å fremme bærekraftig administrasjon ved Samsung Electronics.

 
Kundeverdiforbedring 2015 2016 2017
Kundetilfredshet (%) 83.7 84.0 83.9
Andel CS karriereplan (internt sertifiseringsprogram)
-sertifiserte ansatte 1) (punkt)
97 95 95.8
 • 1) Blant alle CS-ansatte
En miljøvennlig og trygg arbeidsplass 2015 2016 2017
Hyppighet 2)3) 0.240 0.227 0.086
Skadefrekvens 2)4) 0.045 0.044 0.017
 • 2) Basert på alle innenlands ansatte og ansatte ved utenlandske produksjonsdatterselskaper
 • 3) (antall skader ÷ antall årlige arbeidstimer) x 1 000 000
 • 4) (antall skadde arbeidere ÷ antall arbeidere) x 100
Bærekraftig leveringskjede 2015 2016 2017
Leverandører vurdert som utmerket (%) 70 70 60
Investering i partnersamarbeidsfondet (KRW 100 millioner) 8,649 8,232 8,228
Deltagere ved leverandøropplæring (antall personer) 12,694 13,089 16,209
Tier-1-leverandører (antall personer) 11,002 12,673 12,687
Tier-2-leverandører (antall personer) 1,692 416 3,522
Deltagere i Smart fabrikk-programmet 5)
(antall selskaper)
120 479 487
Samsung leverandører (antall selskaper) 24 39 66
SME-er uten forretningstransaksjoner med Samsung
(antall selskaper)
96 440 421
Tredjeparts førstegangsrevisjoner på leverandørens arbeidsmiljø 6) (antall hendelser) 170 190 214
Revisjoner på stedet for leverandørers
forvaltning av konfliktmineraler 6) (antall hendelser)
483 163 252
 • 5) Formålet er å støtte mer enn 1000 selskaper i løpet av 2017
 • 6) Siden 2013
People First 2015 2016 2017
Totalt antall ansatte (antall personer) 325,677 308,745 320,671
Korea 96,902 93,204 96,458
Sørøst-Asia/Sørvest-Asia/Japan 140,437 134,486 145,577
Kina 44,948 37,070 34,843
Nord-Amerika/Sentral- og Latin-Amerika 23,947 25,988 25,814
Europa/CIS 15,487 14,445 14,711
Midtøsten 2,998 2,810 2,592
Afrika 958 842 676
Andel kvinnelige ansatte 7) (%) 46 44 45
Gjennomsnittlig opplæringstimer pr person 8)(antall timer) 78 71 73.5
Opplæringsutgifter pr person 9) (KRW 1000) 1,335 1,198 1,137

 • 7) Omfang for datainnsamling: Innenlands ansatte
 • 8) Basert på online/offline opplæring
 • 9)Totale opplæringsutgifter ÷ totalt antall ansatte i Korea
Overholdelsesstyring 2015 2016 2017
Ansatte som har mottatt samsvarsopplæring 7)10)
(antall personer)
190,919 210,229 260,032
Ansatte som har mottatt anti-korrupsjonsopplæring 7)
(antall personer)
320,399 313,590 317,965
 • 7) Basert på det totale antallet globalt ansatte
 • 10) Inkludert reservekapasitet
Samfunnsborgerskap 2015 2016 2017
Totale samfunnsborgerskap administrasjonsutgifter
(KRW millioner)
523,395 444,789 385,571
Totalt antall arbeidstimer for innenlands og utenlands ansatte
(antall timer)
1,044,847 1,083,849 1,259,893
Samlet antall Samsung Smart skole-deltagere (antall personer) 667,326 1,401,776 2,228,150
Antall Samsung Smart skole-programmer 11)
(antall programmer)
2,360 3,231 3,587
Samsung Tech Institute-utgifter
(antall personer)
39,659 74,192 85,388
 • 11) Siden 2013

Sosial ytelsesrapport

379KB LAST NED PDF