Rapportering og retningslinjer

Pålitelig informasjon og klar kommunikasjon.

Vi publiserer vår Bærekraftsrapport hvert år og fremlegger relevante retningslinjer for å kommunisere våre prestasjoner innen bærekraftig administrasjon med interessentene.

Representativt bilde av rapportering og retningslinjer i bærekraftighet

Våre sentrale tilnærminger til bærekraftighet

<h3>Denne infografikken omhandler våre sentrale tilnærminger til bærekraftighet innen rapportering og retningslinjer for bærekraftighet. .</h3><dl> <li> Frivillige organisasjoner: Bygge vellykkede partnerskap. </li> <li> Ansatte: Styrke verdier med utdannelse og innovasjon. .</li> <li> Kunder: Utvikle miljøvennlige produkter og forbedre kundetilfredsstillelse. .</li> <li>Myndigheter: Maksimere virksomhetens verdier gjennom sunne økonomiske aktiviteteractivities.</li> <li> Aksjonærer: Rettferdig handel og overholdelse.</li> <li>Forretningspartnere: Forbedre konkurranseevne gjennom vinn-vinn-partnerskap. .</li> <li>) Lokalsamfunn: Effektive sosiale bidrag for omdømmeforvaltning og forretningskontinuitet. Liste.</li> <li>Globalt samfunn: Bidra til å sette globale problemer på dagsordenen (f.eks. klimaendring)</li></dl>

Global Society

Bidra til å sette globale problemer på dagsordenen (f.eks. klimaendring)

Lokalsamfunn

Effektive sosiale bidrag for omdømmeforvaltning og forretningskontinuitet

Forretningspartnere

Forbedre konkurranseevne gjennom vinn-vinn partnerskap
Lokalsamfunn

Aksjonærer

Rettferdig handel og overholdelse

Gobernments

Maximise corporate
Value by sound
Economic activities

Kunder

Utvikle miljøvennlige produkter og bedre kundetilfredsstillelse

Ansatte

Styrke verdier med utdanning og innovasjon

Frivillige organisasjoner

Bygge vellykkede partnerskap

Bærekraftsrapport

Integrering av bedriftsledelse og bærekraftig utvikling er et tema med økende viktighet i forretningsverdenen, midt oppi økende forventninger til sosial og miljømessig ansvarlighet. Som respons til dette har vi forbedret prosessen med å samle inn interessentenes ideer og sette opp virksomhetens visjon og strategier for bærekraftig utvikling. Vi har utpekt økonomiske, miljømessige og sosiale ansvarsområder som hovedelementene i vår bærekraftige administrasjon. Vi er forpliktet til å fortsette og identifisere forskjellige interessenter, bygge positive forhold med den og til syvende og sist øke vår verdi for både virksomheten og interessentene.

Se mer Lukk.

Retningslinjer for forretningsdrift

I 2005 introduserte Samsung Electronics ‘Globale retningslinjer’ som en veiledning for vår tilnærming til ansvarlig forretningspraksis. Opp gjennom årene har forventningene fra forskjellige instanser - inkludert frivillige organisasjoner, myndigheter, kunder, aksjonærer, leverandører og ansatte - vokst sammen med vårt ansvar som en global bedriftsborger. I denne ånden har Samsung Electronics oppdatert og revidert ‘Retningslinjer for forretningsdrift’ som gir spesifikke instruksjoner for bærekraftig administrasjon, som ble publisert for første gang i siste års Bærekraftsrapport.

  • Retningslinjer for forretningsdrift 2016 180KB LAST NED PDF

Leverandørkodeks

Samsung vil også søke partnerskap med sentrale interessenter som frivillige organisasjoner, myndigheter og lokalsamfunn for å kontinuerlig forbedre retningslinjene og sikre at de er forenlige med lokal arbeidsrett og Samsungs retningslinjer for forretningsdrift.

Leverandørkodeks

Samsung Electronics’ Responsible Minerals Report

In recent years, there are ongoing issues concerning minerals mined in Conflict-affected and High-risk areas, and in this regard, stakeholders requires “Responsible sourcing” of companies. Among Samsung's products, a variety of components are used that include minerals such as tantalum, tin, tungsten, gold, and cobalt to ensure the characteristics of electronics. Therefore, we continue to make every efforts to minimize the negative impacts on society and the environment, such as human rights violations, and environmental degradation in the mining process, and we would like to disclose our efforts through this report.

  • Samsung Electronics’ Responsible Minerals Report 1.2MB LAST NED PDF

Lokal praksis