Ansvarlig arbeidspraksis

Innsats for å bygge en bærekraftig forsyningskjede

Samsung Electronics arbeider for å oppfylle sitt sosiale og etiske ansvar, som interessenter og det internasjonale samfunnet forventer av oss.

Barn som smiler og blåser såpebobler

Forbud mot barnearbeid

Barnearbeid skal ikke brukes på noe som helst trinn i produksjonen, og i henhold til våre retningslinjer vil vi fokusere på barnets beste dersom barnearbeid skulle bli funnet. Samsung Electronics og deres leverandører har nulltoleranse for barnearbeid som er forbudt av internasjonale standarder og gjeldende lokale lover og forskrifter.
Samsung Electronics har vedtatt forbud mot barnearbeid som et uttrykk for vår sterke vilje for å forhindre barnearbeid i samarbeid med The Centre for Child Rights and Corporate Social Responsibility (CCR CSR), som en sosial virksomhet etablert av Redd barna i Sverige. Forbudet mot barnearbeid er basert på FNs barnekonvensjon, UNICEFs barnerettigheter og forretningsprinsipper og ILO-konvensjonen.

To gutter som leker med byggeklosser.

Retningslinjer for arbeidsinnvandrere

Hos Samsung Electronics i Malaysia samarbeider ansatte fra forskjellige land, bl.a. Indonesia, Nepal og Pakistan i harmoni. Derfor er respekt for kulturelt mangfold og god kommunikasjon mellom ansatte helt avgjørende.
I tillegg, for å hjelpe og støtte gjensidig forståelse mellom ulike kulturer, har vi laget ulike aktiviteter og arrangementer som «Kryss-kulturell opplevelse», «God arbeidsplass» og «Hjemreisearrangement for migranter», etc. I 2016 har vi utviklet og publisert retningslinjer for arbeidsinnvandrere i samarbeid med Business for Social Responsibility (BSR) som inkluderer en forpliktelse til å eliminere tvangsarbeid, underbetalt arbeid og enhver diskriminerende behandling som kan oppstå når arbeidstakerne arbeider i utlandet.

Tre par hender foldet for å holde en spire i jord.
  • Retningslinjer for fremmedarbeidere 662KB PDF DOWNLOAD
  • Opplæring i og forståelse av retningslinjene 225KB PDF DOWNLOAD

Retningslinjer for opplæring av lærlinger

I 2016 har Samsung Electronics utviklet sine retningslinjer for opplæring av lærlinger i India i samarbeid med Business for Social Responsibility (BSR) og Indisk NGO, Partners in Change (PIC) for å sikre åpenhet og overholdelse i bruk og opplæring av lærlinger.
Retningslinjene inkluderer en standard for alder, minimumslønn og lærlingetid som fastsatt i den indiske lærlingeloven av 1961 og andre lover og regler som gjelder lærlinger. De inneholder også informasjon om hvordan man skal håndtere klager fra lærlinger, arbeidsopplæring og ansettelsesmuligheter for ansatte som har fått opplæring som lærling på bedriftens arbeidsplass. Retningslinjene styrkes av forpliktelser til ikke-diskriminering og andre menneskerettigheter. En sentral funksjon i retningslinjene er at de ikke bare gjelder for Samsung Electronics i India, men også for deres leverandører.

To menn snakker sammen mens ser på et papir på bordet.
  • Retningslinjer for opplæring av lærlinger 179KB PDF DOWNLOAD

Retningslinjer for klagemål

For å beskytte de ansattes menneskerettigheter og skape et positivt arbeidsmiljø har Samsung etablert kommunikasjonskanaler med ledelsen for å lytte til de ansattes meninger Dessuten har vi online og offline klagekanaler på hver arbeidsplass for å ta hensyn til arbeidstakerens stemme (VoE) og raskt løse eventuelle problemer.

Vi har utarbeidet retningslinjer for klageoppfølging for på en rettferdige og rettidig måte kunne løse klager som oppstår i arbeidet. Dette skjer gjennom stegene for klagemål – innlevering av klage – løsning på klage – tilbakemelding. Det finnes fire aktive kanaler, online, offline, hotline og arbeidstakerkomité, som kan være egnet for datterselskaper.

Kanal for klagemål

HERhealth opplæringsprogram

For å styrke våre ansatte i bransjen for å oppnå bedre helse, har vi et prosjekt i Vietnam som heter Health Enables Returns (HERhealth), som gir helseinformasjon for kvinnelige arbeidere og forfølger bevissthetsforbedring.
Den spesialiserte CSR-institusjonen, kalt Business Social Responsibility (BSR), har gjennomført dette prosjektet for 250 000 kvinner i 10 land siden 2007, med sikte på ikke bare å gi grunnleggende helsekunnskap for kvinnelige produksjonsarbeidere, f.eks. informasjon om sunt kosthold og forebygging av sykdommer som hiv/aids, hepatitt og tuberkulose, men også for å øke bevisstheten om betydningen av kvinners helse.

I 2016-2017 har Samsung utført opplæring av kvinnelige arbeidere over hele landet gjennom et partnerskap med Life Center, en lokal NGO-avdeling etablert i 2005 som spesialiserer seg på helseopplæring. Vi planlegger også å bruke det samme programmet for gode utdanningsresultater.

Hovedforbedringer
Opplæring med peer-lærere

HERfinance opplæringsprogram

I 2015 lanserte Samsung i samarbeid med BSR og Sanchayan (India) et prosjekt for å forbedre arbeidernes økonomiske kompetanse. Vi startet i India samme år, og har gjennomført økonomisk opplæring sammen med lokale frivillige organisasjoner i Brasil (Positive Planet) og Mexico (Yo quiero Yo puedo).

Prosjektet tar ikke bare sikte på å gi grunnleggende informasjon om sparing, rentenivåer, lån og banker, men underviser også våre ansattes familiemedlemmer i økonomisk planlegging ut fra deres inntekt, slik at de kan få tillit til å realisere økonomisk uavhengighet. Vi planlegger å gjennomføre neste nivå av det økonomiske kompetanseprogrammet i 2018 i utvalgte land.

Tilbakemelding på opplæring

Arti Sharma deler sine erfaringer fra opplæringen og sier: «Opplæringen HERfinance er veldig viktig for oss.» Slike typer opplæringer er veldig nyttige for å forstå hvor viktig det er å ha et budsjett og for å bli bedre til å spare.»

Seema deler sine erfaringer fra opplæringen og sier: «Før opplæringen i HERfinance forstod jeg ikke hvor viktig det er å ha en kortsiktig, mellomlang og langsiktig spareplan, men etter å ha fått denne opplæringen forstår jeg nå at det er viktig å spare. Jeg vet hvor viktig det er for oss alle å oppnå målene våre gjennom inntektene.»

Et bilde fra opplæring i HERfinance.
  • Hovedresultat av opplæringen HERfinance 63KB PDF DOWNLOAD

RBA arbeids- og etikkrevisorer

* Tidligere EICC (Electronics Industry Coalition Citizenship)

Samsung er medlem av Responsible Business Alliance (RBA) og vi overholder RBAs adferdskodeks og dens implementeringsmetoder på tvers av selskapet og våre leverandører. RBA-kodeksen bygger på internasjonalt anerkjente standarder for å fremme sosialt og miljømessig ansvar og forretningsetikk. Vi streber etter kontinuerlig å forbedre våre styringssystemer og spre internasjonal praksis. For å fremme kvalifiserte internrevisorer som kan kontinuerlig overvåke arbeidsmiljøene, inviterer vi innenlandske og utenlandske ansatte til å delta i treningsprogrammet RBA arbeid og etikk og tilegne seg sertifisering.
Kvalifiserte revisorer utfører inspeksjonsaktiviteter lokalt f.eks. vedr. selskapets og leverandørens styringssystem, miljøsikkerhet etc. i samsvar med RBA-standardene.

Folk som hører på en taler.
Status for RBA arbeids- og etikkrevisorer