Filosofi

Hva vi lover

Vårt løfte om å opptre ansvarlig som et ledende, globalt selskap.

Nøkkelvisuelt bilde av filosofi i visjon
 • Filosofi

Samsung er forpliktet til å overholde lokale lover og regler, samt pålegge alle ansatte strenge regler for god opptreden. Det tror at etisk ledelse ikke bare er et verktøy for å reagere på de hurtige endringene i det globale forretningsmiljøet, men også et redskap for å bygge tillit med sine varierende interessenter inkludert kunder, aksjonærer, ansatte, forretningspartnere og lokalsamfunn. Samsung har som et mål å bli et av de mest etiske selskapene i verden, og fortsetter å lære opp sine ansatte og drive overvåkingssystemer, samtidig som det praktiserer tydelig og gjennomsiktig bedriftsledelse.

Samsungs filosofi og mål

Samsung følger en enkel forretningsfilosofi: å vie sitt talent og sin teknologi til å skape overlegne produkter og tjenester som bidrar til et bedre globalt samfunn. For å oppnå dette, setter Samsung en høy verdi på sine mennesker og sin teknologi.

1Kjerneelementer for ledelse  

 • Basert på menneskelige ressurser og teknologier

  · Gjøre utvidelsen av menneskelig ressursutvikling og teknologisk overlegenhet med ledelsesprinsipper
  · Øke synergieffekten for hele ledelsessystemet gjennom menneskelige ressurser og teknologi

2Selskapsobjektiver (indre mål)  

 • Skape de beste produkter og tjenester

  · Skape de produktene og tjenestene som gir kundene best tilfredsstillelse
  · Beholde førsteplassen i verden i samme bransje

3Selskapsobjektiver  

 • Og bidra til samfunnet

  · Bidra til felles interesser og et rikt liv
  · Utføre formålsparagrafen som et samfunnsmedlem