Filosofi

Hva vi lovte

Vårt løfte om å opptre ansvarlig som et ledende, globalt selskap

Nøkkelvisuelt bilde av filosofi i visjon

Samsung er forpliktet til å overholde lokale lover og regler, samt pålegge alle ansatte strenge regler for god opptreden. Det tror at etisk ledelse ikke bare er et verktøy for å reagere på de hurtige endringene i det globale forretningsmiljøet, men også et redskap for å bygge tillit med sine varierende interessenter inkludert kunder, aksjonærer, ansatte, forretningspartnere og lokalsamfunn. Samsung har som et mål å bli et av de mest etiske selskapene i verden, og fortsetter å lære opp sine ansatte og drive overvåkingssystemer, samtidig som det praktiserer tydelig og gjennomsiktig bedriftsledelse.

Verdiene som definerer Samsungs ånd

Samsung tror at å leve etter sterke verdier er nøkkelen til gode forretninger. Derfor er disse kjerneverdiene, sammen med strenge regler for god opptreden, i hjertet av hver beslutning selskapet tar.

Samsung tror at å leve etter sterke verdier er nøkkelen til gode forretninger. Det er derfor disse kjerneverdiene, sammen med strenge regler for god opptreden, er i sentrum av enhver avgjørelse som firmaet tar. Mennesker, perfeksjon, forandring, integritet, felles fremgang, er Samsungs ånd Samsung tror at å leve etter sterke verdier er nøkkelen til gode forretninger. Det er derfor disse kjerneverdiene, sammen med strenge regler for god opptreden, er i sentrum av enhver avgjørelse som firmaet tar. Mennesker, perfeksjon, forandring, integritet, felles fremgang, er Samsungs ånd

Mennesker

Et selskap er ganske enkelt menneskene som jobber der. Hos Samsung er vi dedikerte til å gi våre mennesker et vell av muligheter til å nå sitt fulle potensiale.

Kompetanse

Alt vi gjør på Samsung, er drevet av en ubøyelig lidenskap for fortreffelighet og en ufullstendig forpliktelse til å utvikle de beste produktene og tjenestene på markedet.

Endring

Som vi har gjort siden grunnleggelsen, retter vi blikket mot fremtiden og forutser markedsbehov og -etterspørsel, slik at vi kan styre selskapet vårt mot langsiktig suksess.

Integritet

Å drive på en etisk måte er fundamentet for våre forretninger. Alt vi gjør styres av et moralsk kompass som sikrer ærlighet, respekt for alle interessenter og fullstendig gjennomsiktighet.

Samvelstand

Samsung er forpliktet til å bli en sosialt og miljømessig ansvarlig bedriftsborger i alle dets samfunn over hele verden.