• Home /
 • Assistentmeny | Tilgjengelighet

Assistentmeny | Tilgjengelighet

Galaxy Mobiltilgjengelighet

Menyen 'Tilgjengelighet' vises. Dette inkluderer alternativer for 'Skjermleser', 'Synlighetsforbedringer', 'Hørselsforbedringer' og 'Samhandling og smidighet'.

Assistentmeny

Assistentmeny er utviklet for personer med bevegelseshemminger eller andre fysiske hemminger. Ved å bruke Assistentmeny kan du få tilgang til maskinvareknapper og alle deler av skjermen ved å trykke eller stryke.

Menyen Samhandling og smidighet vises. Assistentmeny er slått på. Sprettoppmeldingen for Assistentmeny vises med ikonene Nylige, Hjem, Tilbake, Skjerm av, Volum og Skjermbilder.

Trykke på maskinvaretaster og knapper

Med Assistentmeny kan du gjøre følgende oppgaver uten å bruke maskinvaretaster eller knapper på skjermen:

 • Nylige apper

  vis nylige apper

 • Startskjerm

  Gå til startskjermen

 • Tilbake

  Gå til forrige skjerm

 • Volum

  endre volum og få tilgang til andre lydkontroller

 • Lås

  Lås telefonen

 • Skjermbilder

  ta et skjermbilde

 • Telefonalternativer

  slå av, start på nytt og nødmodus

 • Bixby

  gå til Bixby Hjem (trykk) eller ring Bixby (trykk på og hold)

Menyen Alternativer for Assistentmeny vises. Appikoner for Nylige, Hjem, Tilbake, Skjerm av, Volum, Skjermbilder, Varselspanel, Klypezoom, Telefonalternativer, Markør, Skjermkontroll og Menyinnstillinger er aktive og kan slettes. Appikoner for Lysstyrke, Skjermrotasjon, Bixby og Forstørrelsesvindu er inaktive og kan legges til.

Få enkelt tilgang til alle deler på skjermen

Få enkelt tilgang til elementer hvor som helst på skjermen.

 • Varselspanel

  åpne eller lukk varselspanelet

 • Markør

  bruk en liten berøringsflate og en markør for å åpne en hvilken som helst del av skjermen

 • Skjermkontroll

  bruk en rund berøringsflate til å bla opp og ned i lister eller navigere på sider

 • Volum

  øk eller reduser volum

 • Klypezoom

  zoom inn eller ut med ett trykk

 • Menyinnstillinger

  gå til innstillinger for Assistentmeny

 • Lysstyrke

  endre skjermlysstyrke

 • Skjermrotasjon

  endre alternativene for skjermretning

 • Forstørrelsesvindu

  åpne et forstørrelsesvindu kontrollert av en berøringsflate

* Enhetsbilder er simulert for illustrasjonsformål.