Galaxy Mobiltilgjengelighet

Menyen 'Tilgjengelighet' vises. Dette inkluderer alternativer for 'Skjermleser', 'Synlighetsforbedringer', 'Hørselsforbedringer' og 'Samhandling og smidighet'. Menyen 'Tilgjengelighet' vises. Dette inkluderer alternativer for 'Skjermleser', 'Synlighetsforbedringer', 'Hørselsforbedringer' og 'Samhandling og smidighet'.

Assistentmeny

Assistentmeny er utviklet for personer med bevegelseshemminger eller andre fysiske hemminger. Ved å bruke Assistentmeny kan du få tilgang til maskinvareknapper og alle deler av skjermen ved å trykke eller stryke.

* Enhetsbilder er simulert for illustrasjonsformål.