• Home /
 • Universalbryter | Tilgjengelighet

Universalbryter | Tilgjengelighet

Galaxy Mobiltilgjengelighet

Menyen 'Tilgjengelighet' vises. Dette inkluderer alternativer for 'Skjermleser', 'Synlighetsforbedringer', 'Hørselsforbedringer' og 'Samhandling og smidighet'.

Universalbryter

Med en universalbryter kan du tildele bestemte berøringer eller bevegelser for å kontrollere bestemte handlinger på telefonen. Du kan angi én bryter eller ha flere brytere, inkludert en Bluetooth-maskinvareenhet, kamera foran eller skjermberøring. Du kan angi så mange universalbryterinnstillinger som er nødvendig for å passe dine behov.

Menyen Legg til bryter vises. Det er tre alternativer: Tilbehør, Kamera og Skjerm

Bryter

Det finnes 3 alternativer som kan brukes som en bryter. Du kan legge til flere brytere for å tildele bestemte handlinger for å kontrollere telefonen.

 • Skjerm

  Trykk på skjermen (fungerer som én bryter)

 • Kamera

  Bruk kameraet foran (kan støtte seks brytere: åpen munn, blunke med øyene og flytt hodet mot venstre, høyre, opp og ned)

 • Eksterne maskinvarebrytere

  Velg fra ulike maskinvarebrytere, og koble dem til enheten via Bluetooth eller en USB-kabel

 • Du kan tildele opptil to ulike handlinger på hver bryter.

  Skjerm – Trykk på skjermen, Trykk på og hold skjermen
  Tilbehør – Trykk, Trykk på og hold

Delene Søke i menyen Innstillinger vises.

Velge elementer eller posisjon

Universalbryter gir to ulike måter for å velge et element eller en posisjon på skjermen: punktskanning og radsøk. Med punkskanning kan du velge en bestemt posisjon på skjermen ved å velge et skjæringspunkt fra vertikale og horisontale skanninger. Radsøk flyttes rad for rad og uthever hver rad til du velger en.

 • Automatisk skann

  slå automatisk skanning på eller av (radsøkmodus)

 • Intervall for automatisk skann

  angi søkeintervallet når automatisk skann er på (radsøkmodus)

 • Antall skanninger

  angi antall ganger skanningen utføres

 • Søkemetode

  velg mellom radsøk og punktskanning

 • Søkeretning

  angi søkeretningen, fra øverst til nederst eller nederst til øverst

 • Punktskannhastighet

  angi skannehastigheten

 • Trykk for langsommere søk

  reduser punktskannhastigheten midlertidig

Menyen Velg bryterhandling vises.

Bryterhandling

Når du velger et bestemt element eller en bestemt posisjon på skjermen, kan du utføre ulike tilknyttede handlinger.

 • Velg element

  sprettopphandlingsmeny knyttet til det valgte elementet eller den valgte posisjonen

 • Trykk på

  aktiver det valgte elementet

 • Vis menyalternativer

  utvidet sprettoppmeny med flere alternativer knyttet til det valgte elementet

 • Gå til neste/forrige element

  flytt søkefokuset til neste eller forrige element (bare radsøkmodus med automatisk skann av)

 • Åpne varsler

  åpne varselspanelet

 • Startskjerm, Tilbake, Nylig brukte apper

  tilsvarende å trykke på samsvarende knapper

 • Øk/reduser volum

  øk eller reduser ringetone- eller medievolum

 • Slå på/av automatisk skann

  Slå automatisk skann på eller av i radsøkmodus

Delen Tilleggsinnstillinger i menyen Innstillinger vises. Det finnes innstillinger for Trykk automatisk, Autotrykk på tastatur, Trykkvarighet og Ignorer gjentatte handlinger.

Tidsjustering

Tidsinnstillinger for universalbryter kan justeres på følgende måter:

 • Pause på første element

  velg varigheten til pausen på det første elementet i radsøkmodus

 • Trykk automatisk

  utfør et vanlig trykk i stedet for å hente opp handlingsmenyen når du bruker en bryterhandling til å velge et element. Du kan deretter hente opp handlingsmenyen ved å utføre bryterhandlinger to ganger i løpet av tiden angitt for trykk automatisk

 • Trykkvarighet

  velg hvor lenge en bryter må utføres for at den skal gjenkjennes som en bryterhandling (dette må være mindre enn lengden for trykk automatisk)

 • Intervall for én samhandling

  angi tidslengden der flere bryterhandlinger behandles som én bevegelse

Sprettoppmeldingen for handlingsmeny for menyen Universalbryter vises. Fokuset er på ikonene Trykk, Bevegelser, Handlinger og Innstillinger.

Handlingsmeny

Når du velger et bestemt element eller en bestemt posisjon på skjermen, vises handlingsmenyen slik at du kan utføre ulike tilknyttede handlinger.

 • Bevegelser

  stryk, trykk på og hold og dra

 • Handlinger

  zoom inn på skjerminnhold, roter skjermen, angi lydmodus, åpne nylige apper, lås telefonen, åpne varsler, ta et skjermbilde

 • Innstillinger

  endre søkehastighet, modus og retning og juster tilbakemelding

 • Nylige apper

  åpne Nylige apper-skjermen

 • Startskjerm

  Gå til startskjermen

 • Tilbake

  gå til forrige skjerm

 • Knapper og taster

  juster ringetone- og medievolumet og vis strømtastmenyene (tilsvarende et langt trykk på strømtasten)

 • Rediger tekst

  når du velger et tekstinntastingsfelt, vises denne menyen for å la deg velge tegn, flytte markøren, kopiere, lime inn og klippe ut

 • Kontekstuell meny

  plasser en kontekstuell meny på den første raden avhengig av aktiviteten

Delen Skjerm og lyd i menyen Innstillinger vises. Lydtilbakemelding er slått på.

Tilbakemeldinger

Universalbryter gir tale- og lydtilbakemelding. Her kan du også endre fargen på søkekrysspunktene (punktskannemodus) eller fokusfargen for utheving (radsøkmodus) for å forbedre synligheten

* Enhetsbilder er simulert for illustrasjonsformål.