Galaxy Mobiltilgjengelighet

Menyen 'Tilgjengelighet' vises. Dette inkluderer alternativer for 'Skjermleser', 'Synlighetsforbedringer', 'Hørselsforbedringer' og 'Samhandling og smidighet'. Menyen 'Tilgjengelighet' vises. Dette inkluderer alternativer for 'Skjermleser', 'Synlighetsforbedringer', 'Hørselsforbedringer' og 'Samhandling og smidighet'.

Universalbryter

Med en universalbryter kan du tildele bestemte berøringer eller bevegelser for å kontrollere bestemte handlinger på telefonen. Du kan angi én bryter eller ha flere brytere, inkludert en Bluetooth-maskinvareenhet, kamera foran eller skjermberøring. Du kan angi så mange universalbryterinnstillinger som er nødvendig for å passe dine behov.

* Enhetsbilder er simulert for illustrasjonsformål.