Galaxy Mobiltilgjengelighet

Menyen 'Tilgjengelighet' vises. Dette inkluderer alternativer for 'Skjermleser', 'Synlighetsforbedringer', 'Hørselsforbedringer' og 'Samhandling og smidighet'. Menyen 'Tilgjengelighet' vises. Dette inkluderer alternativer for 'Skjermleser', 'Synlighetsforbedringer', 'Hørselsforbedringer' og 'Samhandling og smidighet'.

Voice Assistant
og Voice Assistant-læreprogram

Voice Assistant kan fungere som øynene dine når du bruker telefonen. Funksjonene gir deg maksimal kontroll over telefonen selv når du ikke ser den. Når Voice Assistant er på, gir telefonen talte tilbakemeldinger for å hjelpe blinde og synshemmede brukere. Den beskriver for eksempel hva du trykker på, velger og aktiverer. Du kan også redigere tekst eller endre ulike innstillinger som volum- og talehastighet gjennom kjente stryke- og trykkebevegelser.

* Enhetsbilder er simulert for illustrasjonsformål.