Betydningsfull innovasjon

«Teknologisk innovasjon for alle» er en målsetting som er ment til å gi mening og gir glede i livene våre. Alle Samsungs produkter, innhold og tjenester er bygget rundt en «menneskesentrert filosofi som anerkjenner mangfold og forskjeller».
Samsungs ideal er teknologisk innovasjon som er tilgjengelig for alle.

Prinsipper for tilgjengelighetsdesign

Betraktning

Designet på en empatisk måte med et blikk for detaljer for alle brukerne våre

Vi i Samsung prøver hele tiden å forenkle produktgrensesnittet vårt ved å benytte en rekke forskningsmetodologier, slik at vi kan tilpasse vår designtilnærming til brukerens behov og ønsker. Vi lytter til og gjør det vi kan for å best mulig forstå alle brukerne våre.

Helhet

Balansert og likt design for alle

Vi søker å skape produkter som er for alle typer brukere. Vi i Samsung jobber for å overvinne de diskriminerende tendensene i teknologibransjen, og føler sterkt at fysiske eller kognitive funksjonsnedsettelser ikke skal være til hinder for brukerne når de bruker produktene våre. Vi følger et sett med fastsatte retningslinjer. Helt fra planleggingsstadiene jobber vi for å sikre at produktene våre leverer en helhetlig opplevelse for alle brukere.

Sammenheng

Konsekvent designopplevelse for alle produkter

Samsung-produktene tilbyr en rekke valgfrie funksjoner for personer med nedsatt bevegelsesevne. Kontinuerlig forskning og utvikling innen tilgjengelighetsdesign sikrer at alle Samsung-produktene gir et likt nivå av funksjonalitet for alle brukere.

Medskaping

Designet sammen

Samsung har et dedikert team av fagpersoner fra forskjellige felt som tilbyr et erfaringssystem innen produktserviceopplæring. Ansatte med nedsatt funksjonsevne, forskningsinstitutter og likesinnede miljøer og grupper jobber sammen for å skape en mer praktisk tilnærming under designsfasen. Vi gjennomfører og støtter også interne konkurranser for å legge tilrette for videre innovasjon, ikke bare for produktutvikling, men også for å gi tilbake til samfunnet.