• Home /
  • Wearables | Tilgjengelighet

Wearables | Tilgjengelighet

Tilgjengelighet for
kroppsnære enheter

En Galaxy Watch sett forfra som viser menyen Tilgjengelighet.

Skjermleser

Voice Assistant

Få talt tilbakemelding til å beskrive hva som er på skjermen og hva du kan trykke på, velge eller slå på.

* Tilgjengeligheten av denne funksjonen kan variere fra enhet til enhet.

Menyalternativet Voice Assistant blir slått på. Bruk av funksjonen for å indikere “Ti åtte a.m” gjennom talemelding.

* Tilgjengeligheten av denne funksjonen kan variere fra enhet til enhet.

Mørk skjerm

Hold skjermen mørk til alle tider av hensyn til personvernet.

* Tilgjengeligheten av denne funksjonen kan variere fra enhet til enhet.

En Galaxy Watch sett forfra i tillegg til skjermbilde av menyalternativet Mørk skjerm som blir slått på. Når klokken med mørk skjerm kan informere om nåværende klokkeslett, “Ti åtte a.m”.

* Tilgjengeligheten av denne funksjonen kan variere fra enhet til enhet.

Synlighetsforbedringer

Gråtone / Negative farger

Bytt til svart og hvitt eller reverser fargene på skjermen for å gjøre det enklere å se og navigere.

Klokkeskjerm som viser vanlig visning og visningen Gråtone tatt i bruk. Klokkeskjerm som viser vanlig visning med menyalternativet for negative farger og klokkeskjermen som viser Negative farger på. Når Gråtone tas i bruk, endres alle fargene på klokkeskjermen til svart og hvit inkludert ikoner. Når Negative farger tas i bruk, reverseres alle bakgrunnsfarger og tekster.

Zoom

Trykk raskt tre ganger med én finger for å zoome inn eller ut.

* Tilgjengeligheten av denne funksjonen kan variere fra enhet til enhet.

To Galaxy Watch, den første viser menyelementet Zoom, og den andre viser zoomvisning.

* Tilgjengeligheten av denne funksjonen kan variere fra enhet til enhet.

Vibreringsklokke

Få det gjeldende klokkeslettet som vibreringer ved å trykke på urskiven med to fingre.

En Galaxy Watch sett forfra som viser menyalternativet Vibreringsklokke slått på.

Hørselsforbedringer

Demp alle lyder

Slå av alle lyder, inkludert telefonanrop.

* Tilgjengeligheten av denne funksjonen kan variere fra enhet til enhet.

En Galaxy Watch sett forfra som viser menyalternativet Demp alle lyder slått på.

* Tilgjengeligheten av denne funksjonen kan variere fra enhet til enhet.

Monolyd

Bytt ørepluggene fra stereo- til monolyd.

En Galaxy Watch sett forfra som viser menyalternativet Monolyd slått på.

Avanserte innstillinger

Varselspåminnelser

Få lyd- eller vibreringsvarsler for å minne deg på uleste varsler.

En Galaxy Watch sett forfra som viser menyalternativet Varselspåminnelse slått på.

Hurtigtilgang til tilgjengelighetsverktøy

Trykk raskt tre ganger med to fingre på en skjerm for å få rask tilgang til tilgjengelighetsfunksjoner eller for å gå til innstillinger for tilgjengelighet.

* Tilgjengeligheten av denne funksjonen kan variere fra enhet til enhet.

En Galaxy Watch sett forfra som viser menyalternativet Trykk raskt tre ganger med to fingre slått på.

* Tilgjengeligheten av denne funksjonen kan variere fra enhet til enhet.

* Enhetsbilder er simulert for illustrasjonsformål.