Tilgjengelighet for
kroppsnære enheter

En Galaxy Watch sett forfra som viser menyen Tilgjengelighet. En Galaxy Watch sett forfra som viser menyen Tilgjengelighet.

Skjermleser

Voice Assistant

Få talt tilbakemelding til å beskrive hva som er på skjermen og hva du kan trykke på, velge eller slå på.

* Tilgjengeligheten av denne funksjonen kan variere fra enhet til enhet.

Menyalternativet Voice Assistant blir slått på. Bruk av funksjonen for å indikere “Ti åtte a.m” gjennom talemelding. Menyalternativet Voice Assistant blir slått på. Bruk av funksjonen for å indikere “Ti åtte a.m” gjennom talemelding.

* Tilgjengeligheten av denne funksjonen kan variere fra enhet til enhet.

Mørk skjerm

Hold skjermen mørk til alle tider av hensyn til personvernet.

* Tilgjengeligheten av denne funksjonen kan variere fra enhet til enhet.

En Galaxy Watch sett forfra i tillegg til skjermbilde av menyalternativet Mørk skjerm som blir slått på. Når klokken med mørk skjerm kan informere om nåværende klokkeslett, “Ti åtte a.m”. En Galaxy Watch sett forfra i tillegg til skjermbilde av menyalternativet Mørk skjerm som blir slått på. Når klokken med mørk skjerm kan informere om nåværende klokkeslett, “Ti åtte a.m”.

* Tilgjengeligheten av denne funksjonen kan variere fra enhet til enhet.

Synlighetsforbedringer

Gråtone / Negative farger

Bytt til svart og hvitt eller reverser fargene på skjermen for å gjøre det enklere å se og navigere.

Klokkeskjerm som viser vanlig visning og visningen Gråtone tatt i bruk. Klokkeskjerm som viser vanlig visning med menyalternativet for negative farger og klokkeskjermen som viser Negative farger på. Når Gråtone tas i bruk, endres alle fargene på klokkeskjermen til svart og hvit inkludert ikoner. Når Negative farger tas i bruk, reverseres alle bakgrunnsfarger og tekster. Klokkeskjerm som viser vanlig visning og visningen Gråtone tatt i bruk. Klokkeskjerm som viser vanlig visning med menyalternativet for negative farger og klokkeskjermen som viser Negative farger på. Når Gråtone tas i bruk, endres alle fargene på klokkeskjermen til svart og hvit inkludert ikoner. Når Negative farger tas i bruk, reverseres alle bakgrunnsfarger og tekster.

Zoom

Trykk raskt tre ganger med én finger for å zoome inn eller ut.

* Tilgjengeligheten av denne funksjonen kan variere fra enhet til enhet.

To Galaxy Watch, den første viser menyelementet Zoom, og den andre viser zoomvisning. To Galaxy Watch, den første viser menyelementet Zoom, og den andre viser zoomvisning.

* Tilgjengeligheten av denne funksjonen kan variere fra enhet til enhet.

Vibreringsklokke

Få det gjeldende klokkeslettet som vibreringer ved å trykke på urskiven med to fingre.

En Galaxy Watch sett forfra som viser menyalternativet Vibreringsklokke slått på. En Galaxy Watch sett forfra som viser menyalternativet Vibreringsklokke slått på.

Hørselsforbedringer

Demp alle lyder

Slå av alle lyder, inkludert telefonanrop.

* Tilgjengeligheten av denne funksjonen kan variere fra enhet til enhet.

En Galaxy Watch sett forfra som viser menyalternativet Demp alle lyder slått på. En Galaxy Watch sett forfra som viser menyalternativet Demp alle lyder slått på.

* Tilgjengeligheten av denne funksjonen kan variere fra enhet til enhet.

Monolyd

Bytt ørepluggene fra stereo- til monolyd.

En Galaxy Watch sett forfra som viser menyalternativet Monolyd slått på. En Galaxy Watch sett forfra som viser menyalternativet Monolyd slått på.

Avanserte innstillinger

Varselspåminnelser

Få lyd- eller vibreringsvarsler for å minne deg på uleste varsler.

En Galaxy Watch sett forfra som viser menyalternativet Varselspåminnelse slått på. En Galaxy Watch sett forfra som viser menyalternativet Varselspåminnelse slått på.

Hurtigtilgang til tilgjengelighetsverktøy

Trykk raskt tre ganger med to fingre på en skjerm for å få rask tilgang til tilgjengelighetsfunksjoner eller for å gå til innstillinger for tilgjengelighet.

* Tilgjengeligheten av denne funksjonen kan variere fra enhet til enhet.

En Galaxy Watch sett forfra som viser menyalternativet Trykk raskt tre ganger med to fingre slått på. En Galaxy Watch sett forfra som viser menyalternativet Trykk raskt tre ganger med to fingre slått på.

* Tilgjengeligheten av denne funksjonen kan variere fra enhet til enhet.

* Enhetsbilder er simulert for illustrasjonsformål.