Retningslinjer For Tilgang

Veiledning for global navigasjon

Bruke feltet for global navigasjon på nettstedet vårt

Bruke den global navigasjonslinjen på vår nettside

1. Slik finner du undermenyer i feltet for global navigasjon

1. Slik finner du undermenyer i feltet for global navigasjon

1.1. For å finne undermenyer for en vare i feltet for global navigasjon trykker du på Tab-tasten til du kommer til den aktuelle varen.

Undermenyene vises automatisk når du trykker på Enter på varen.

Hvis du for eksempel ønsker å finne undermenyer for Mobil, trykker du på Tab til du kommer til varen. Du finner flere undermenyer som Smarttelefoner, Nettbrett, Smarttilbehør, Tilbehør når du trykker på Enter på den aktuelle varen.

1.2. For å bla gjennom de underordnede varene i en gruppe i feltet for global navigasjon trykker du på Tab-tasten når hovedvaren er fremhevet.

Hvis du for eksempel ønsker å gå til de underordnende varene under Smarttelefoner, trykker du på Tab når tastaturfokuset er på den aktuelle varen.

1.3 Hvis du ønsker å gå til den neste gruppen i feltet for global navigasjon, trykker du på Tab-tasten til du har kommet deg gjennom alle de underordnede varene i den gjeldene gruppen. Det neste fremhevede elementet vil være den neste gruppen.

Hvis du for eksempel ønsker å gå til den neste gruppen etter Smarttelefoner, Nettbrett, Smarttilbehør, Tilbehør, trykker du på Tab til du har kommet deg gjennom alle de underordnede varene i den gjeldende gruppen. Når du trykker på Tab fra den siste underordnede varen i gruppen, vil tastaturfokuset være på følgende gruppe.

1.4 Hvis du ønsker å gå tilbake til den forrige varen i feltet for global navigasjon, holder du nede Shift-tasten og trykker én gang på Tab-tasten. Dette gjør at tastaturfokuset er på den forrige varen. Du kan trykke på Shift+Tab flere ganger for å gå så langt tilbake som du ønsker.

Du kan for eksempel gå tilbake til Smarttelefoner når tastaturfokuset er på Nettbrett ved å trykke på Shift + Tab én gang.  

2. Slik bruker du søkefunksjonen i feltet for global navigasjon

2. Slik bruker du søkefunksjonen i feltet for global navigasjon

2.1. Hvis du ønsker å fremheve søkefunksjonen i feltet for global navigasjon, trykker du på Tab-tasten til du har kommet deg gjennom alle de tilgjengelige menyalternativene, og tastaturfokuset er på søkeikonet. Deretter trykker du på Enter.

2.2. For å skrive et ord i søkefeltet i feltet for global navigasjon trykker du én gang på Tab-tasten når tastaturfokuset er på søkeikonet.

Dette gjør at fokuset endres frasøkeikonet til søkefeltet. Nå kan du skrive inn nøkkelordet du ønsker å søke etter.

2.3. Hvis du ønsker å bla gjennom søkeforslag i feltet for global navigasjon, trykker du på Tab-tasten etter at du har skrevet inn et nøkkelord i søkefeltet, til tastaturfokuset er på det første forslaget på listen.

Nå kan du gå til de neste forslagene ved å trykke på Tab-tasten igjen.

2.4 Hvis du ønsker å søke etter et foreslått ord i feltet for global navigasjon, trykker du på Enter når tastaturfokuset er på et søkeordforslag.

Dette tar deg til siden for søkeresultater med produkter og innhold som passer til det foreslåtte nøkkelordet.

2.5. Hvis du vil søke etter det nøyaktige nøkkelordet du har skrevet inn i feltet for global navigasjon, trykker du på Enter etter at du har skrevet nøkkelordet i søkefeltet.

Dette tar deg til siden for søkeresultater med produkter og innhold som passer til det angitte nøkkelordet.

3. Slik får du tilgang til og bruker handlekurven i feltet for global navigasjon (for land som har netthandel som et alternativ)

3.1. Hvis du vil se varene i handlekurven i feltet for global navigasjon, trykker du på Tab-tasten for å navigere i menyelementene til tastaturfokuset er på handlekurven. Nå kan du trykke på Enter for å utvide innholdet i handlekurven og vise produktene som ligger der.

Merk deg at koblingen til handlekurven kun er tilgjengelig i feltet for global navigasjon etter at du har lagt produkter i den.

3.2. Hvis du vil fjerne en vare fra handlekurven i feltet for global navigasjon, trykker du på Tab-tasten flere ganger når handlekurven er utvidet, til tastaturfokuset er på alternativet Fjern fra handlekurv. Nå kan du trykke på Enter for å fjerne varen fra handlekurven.

Merk deg at koblingen til handlekurven kun er tilgjengelig i feltet for global navigasjon etter at du har lagt produkter i den.

3.3. For å gå videre til betaling fra feltet for global navigasjon trykker du på Tab-tasten flere ganger når handlekurven er utvidet, til du har kommet deg gjennom alle produktene i handlekurven. Når tastaturfokuset er på den siste varen, trykker du på Tab-tasten for å flytte tastaturfokuset til alternativet Gå til betaling.

Merk deg at koblingen til handlekurven kun er tilgjengelig i feltet for global navigasjon etter at du har lagt produkter i den.

Veiledning for filtermeny

Bruke filtermenyen på nettstedet vårt

1. Slik åpner du eller hopper over filtermenyen

1. Slik åpner du eller hopper over filtermenyen

1.1. For å åpne filtermenyen trykker du på Tab-tasten til tastaturfokuset er på filterelementet. Nå kan du trykke på Tab-tasten igjen for å gå til det første menyalternativet.

1.2. For å hoppe over filtermenyen trykker du på Tab-tasten flere ganger til tastaturfokuset er på filterelementet.

Dette gjør at tastaturfokuset flyttes mellom filtergruppene.Når tastaturfokuset er på den siste filtergruppen, trykker du på Tab-tasten én gang til for å forlate filtermenyen og fortsette til det neste elementet på siden.

2. Slik blar du gjennom og velger filteralternativer

2. Slik blar du gjennom og velger filteralternativer

2.1. Hvis du vil utvide en filtergruppe og vise filteralternativene på filtermenyen, trykker du på Enter når tastaturfokuset er på filtergruppen.

Dette utvider filtergruppen og viser filteralternativene.

2.2. Hvis du vil gå til det første filteralternativet til en filtergruppe på filtermenyen, trykker du på Tab-tasten når tastaturfokuset er på filtergruppen.

Dette flytter fokuset til det første filteralternativet i den aktuelle gruppen.

2.3. Hvis du vil gå til den neste filtergruppen på filtermenyen, trykker du på Tab-tasten når tastaturfokuset er på den forrige gruppen. Hvis filtergruppen er utvidet, må du trykke på Tab-tasten flere ganger til du har kommet deg gjennom alle de tilgjengelige filteralternativene i den aktuelle gruppen først.

2.4. Hvis du vil gå til den neste filtergruppen på filtermenyen, trykker du på Tab-tasten når tastaturfokuset er på den forrige gruppen. Hvis filtergruppen er utvidet, må du trykke på Tab-tasten flere ganger til du har kommet deg gjennom alle de tilgjengelige filteralternativene i den aktuelle gruppen først.

2.5. Hvis du vil gå til forrige filteralternativ eller -gruppe på filtermenyen, holder du nede Shift-tasten og trykker på Tab-tasten én gang. Dette gjør at tastaturfokuset er på den forrige varen. Du kan trykke på Shift+Tab flere ganger for å gå så langt tilbake som du ønsker.

2.6. For å velge et filteralternativ trykker du på mellomromstasten én gang. For å fjerne et filteralternativ trykker du på mellomromstasten igjen.

3. Slik sletter du alle de valgte filtrene

3. Slik sletter du alle de valgte filtrene

3.1. For å åpne alternativet TILBAKESTILL FILTRE på filtermenyen trykker du på Tab-tasten flere ganger til du har kommet deg gjennom alle de tilgjengelige filtrene. Når tastaturfokuset er på det siste filteret, trykker du på Tab-tasten for å flytte tastaturfokuset til alternativet TILBAKESTILL FILTRE.

3.2. Hvis du vil slette alle de valgte filtrene på filtermenyen, trykker du på Enter når tastaturfokuset er på alternativet TILBAKESTILL FILTRE. Dette gjør at alle filteralternativene som tidligere har blitt valgt, slettes.

Veiledning for hopp over-kobling

Bruke hopp over-koblinger på nettstedet vårt

1. Åpne og bruke hopp over-koblinger

1. Åpne og bruke hopp over-koblinger

1.1. Gå til innhold. Denne hopp over-koblingen er den første koblingen du kommer til på alle sidene våre når du trykker på Tab-tasten. Hvis du vil hoppe over feltet for global navigasjon og gå direkte til innholdsdelen på siden, trykker du på Enter når tastaturfokuset er på koblingen Gå til innhold.

1.2. Gå til tilgjengelighetshjelp. Denne hopp over-koblingen er den andre koblingen du kommer til på alle sidene våre når du trykker på Tab-tasten. Hvis du vil hoppe over hele siden og gå direkte til koblingen for tilgjengelighetshjelp på bunntekstmenyen, trykker du på Enter når tastaturfokuset er på koblingen Gå til tilgjengelighetshjelp.