COVID-19 informasjon

Global Coronavirus (COVID-19) -situasjonen er ufattelig, og berører nesten alle aspekter av dagliglivet. Vi vet at denne situasjonen har påvirket hver og en av dere , og at COVID-19 vil ha en varig innvirkning på samfunnet vårt.

 

Livene våre har endret seg drastisk, ikke bare i måten vi jobber på, men også i måten vi omgås hverandre. I lys av denne uventede og unike utfordringen har vi i Samsung holdt oss nådeløst fokusert på å redefinere, innovere og forbedre inneklima og komfort. Vi tror at teknologi er broen til en større verden og vi vil fortsette med dette fokuset i vårt nå annerledes samfunn.

Til tross for disse utfordrende tider, har vi i Samsung stor tillit til vår motstandskraft og forpliktelse til å komme sterkere ut sammen med menneskene som har vært kjernen i vår virksomhet. Vi prøver å beskytte helsen og sikkerheten til alle våre ansatte, samarbeidspartnere og kunder, og minimere innvirkningen på driften. Vi overvåker nøye oppdateringer om situasjonen fra lokale og internasjonale helsemyndigheter, inkludert Verdens helseorganisasjon (WHO). Vi deler oppdateringer om endringer i driften først til ansatte og våre samarbeidspartnere når situasjonen utvikler seg, og mens vi vurderer informasjon fra lokale, europeiske og globale helseorganisasjoner. Selv om vi følger lovgivning og veiledning fra lokale og internasjonale helsemyndigheter, tilpasser vi kontinuerlig vår virksomhet til den nye situasjonen og ser på nye måter å betjene og støtte våre kunder og samarbeidspartnere så godt som mulig.

 

I denne situasjonen vil vi i Samsung fortsette samarbeidet med våre partnere for å sammen skape nye og verdifulle opplevelser for våre sluttbrukere. Vi er alltid optimister og alltid troende til de mulighetene vår nye hverdag vil bringe oss, våre partnere og deres kunder. For å støtte de som jobber med og installerer våre produkter har vi tilrettelagt alternative måter å jobbe på for å forsikre at vi tilbyr den støtten og servicen som trengs i vår nye forandrete virkelighet.

Vi takker alle våre ansatte og setter stor pris  på alt dere gjør, og spesielt for støtten dere gir hverandre, til våre partnere og til våre kunder. Til våre kunder og samarbeidspartnere, vi er takknemlige for deres lojalitet og støtte.

Informasjon for installatører

Vårt støtteapparat kan hjelpe deg med planlegging av fremtiden eller lete etter måter å få mest mulig ut av din installasjon, når du igjen åpner din virksomhet. Våre spesialister er tilgjengelige for å gi råd om hvordan vi kan optimalisere funksjonene til våre installasjoner og systemer. Vi leverer produktene våre, og er i kontakt med våre logistikkleverandører om hvilke tiltak de gjør basert på veiledning fra myndigheter. Kontakt ditt lokale Samsung-kontor for å diskutere hvordan vi kan samarbeide.