MagicIWB I2

SMART Signage Solutions

MagicIWB I2

MagicIWB I2
HAR DU SPØRSMÅL?
HAR DU SPØRSMÅL?
Gi klasseromsundervisning som gir gjenlyd med Samsungs avanserte MagicIWB I2-programvare

Gi klasseromsundervisning som gir gjenlyd med Samsungs avanserte MagicIWB I2-programvare

Ettersom elevene i økende grad har blitt digitale på grunn av utbredelsen av ny teknologi, for eksempel nettbrett, e-bok-lesere og smarttelefoner, får lærerne større muligheter til å bruke disse enhetene for å fremme engasjement og læring i klasserommet. Læringsmiljøer i utvikling trenger åpne og fleksible plattformer som gjør bruken enklere, for at de skal kunne sørge for en vellykket overgang til digital utdanning. 

Ved sømløs kommunikasjon med smarte enheter og bruk av samarbeidsbaserte verktøy gjør Samsungs MagicIWB (interaktiv tavle) innholdshåndteringsprogramvare for Samsungs SMART Signage IWB-er det mulig for elever, lærere og administratorer å delta i og dra nytte av en mer dynamisk læringsopplevelse. Med en interaktiv berøringsskjerm gir MagicIWB innhold i svært lesbar, full-HD (FHD)-kvalitet som forbedrer undervisningen og gjør det lettere å lære.

For at den skal kunne tilpasses ulike bruksmiljøer, leveres Samsungs kraftige MagicIWB -programvare som to forskjellige tjenester: MagicIWB I2 for utdanning, og MagicIWB S2 for bedrifter og myndigheter. Med MagicIWB I2-programvare kan brukere fremme samarbeid og engasjerende og effektive diskusjoner til lavere totalkostnader og mindre komplisert.

Del engasjerende undervisningsinnhold som er kompatibelt med enhetene, uten forstyrrelser eller avbrudd

Del engasjerende undervisningsinnhold som er kompatibelt med enhetene, uten forstyrrelser eller avbrudd

Samsungs oppgraderte MagicIWB I2-programvare er laget for å dekke de økende behovene til utdanningsmiljøer, og løsningen er enkel å ta i bruk og samtidig svært virkningsfull, og den kombinerer effektivitet, brukervennlighet og fleksibilitet i en forenklet pakke. Programvarens avanserte programmer gir ikke bare lærerne med kontroll over klasserommene, de gjør også elevene i stand til å oppleve kommunikasjon i sanntid. 

Samsungs IWB-skjermer med MagicIWB I2 kobles direkte til lærernes enheter gjennom programvarens MagicIWB Manager. Sammen med optimalisert dokumentdelingsverktøy hjelper programmets klasseromsstyringsfunksjoner lærerne å holde interaktive diskusjoner. For eksempel gjør MagicIWB Manager det mulig for lærerne å koble elever fra nettverket hvis de trenger å kreve gruppens oppmerksomhet. I tillegg kobler programvarens MagicIWB Agent elevenes bærbare PC-er og nettbrett til Samsungs IWB-skjermer. Gjennom et brukervennlig grensesnitt gjør MagicIWB Agent det enklere for elever å samarbeide og delta i diskusjoner. Denne elevorienterte læringen gir elevene raskere og dypere forståelse og prestasjoner, samtidig som den også sikrer at lærerne kontinuerlig kan vurdere om elevene husker det de har lært. MagicIWB I2 fremmer derfor enestående samhandling mellom elev og lærer samt effektivitet for å ta læringen til nye nivåer.

*MagicIWB I2 er kompatibel med IWB-modellene DBE, DHE, DME, DME-BR og DME-BM-serien. Brukerne må imidlertid koble til programvareløsningen enten gjennom en plugg-inn-modul eller en ekstra PC etter å ha kjøpt en lisens for å få tilgang til programvaren.

Fjern grensene for læring gjennom strømlinjeformet tilgang til innhold

Fjern grensene for læring gjennom strømlinjeformet tilgang til innhold

Samsungs MagicIWB I2 kunnskapsdelingsprogramvare er utviklet spesielt for læringsorienterte diskusjoner, og fremmer mer effektiv samhandling ved å fjerne vanlige barrierer mellom elever og lærere. Plattformens kompatibilitet med enheter og utdanningsspesifikke verktøy inspirerer til åpen utveksling og åpent samarbeid samt effektiv undervisning. Viktige funksjoner omfatter: 

• Klassepresentasjon uten forsinkelse: lærere kan sette i gang læreplaner umiddelbart gjennom MagicIWB I2s allsidige startskjerm, enten i arbeidsmodus eller innholdsmodus. Arbeidsmodus lar lærere velge tidligere innhold og prosjekter eller sette i gang nye prosjekter, mens innholdsmodus lar brukerne søke og spille av innhold som er lagret i internt eller eksternt minne.

• Verktøy for enhver leksjon: et verktøysett med alt inkludert gjør at det går raskere å gjennomføre en leksjon, visuell læring og kreativitet i klasserommet. Med verktøysettet kan lærere og elever få rask tilgang til og vise et utvalg av pedagogisk innhold, inkludert viskelær, vinkelmåler og verktøy for å tegne former. For at den skal kunne tilpasses ulike fag og klassetrinn, gjør MagicIWB I2 også geografi, matematikk og realfagverktøy tilgjengelig med ett tastetrykk. 

• Notering i sanntid: Lærere og elever kan også bruke allment synlige lapper direkte på innhold gjennom MagicIWB I2s unike Quick Memo-funksjon, som lagrer presentasjonsoppdateringer på ett enkelt, lett tilgjengelig sted.

• Håndskriftgjenkjenning: For ekstra bekvemmelighet og brukervennlighet konverterer en svært nøyaktig håndskriftsgjenkjenningsfunksjon ord, tall og former i teksten på IWB-skjermen. Denne teksten kan deretter lagres umiddelbart, noe som sikrer mer effektiv bruk av undervisningstiden.

Gjennom sømløs fildeling og en rekke interaktive verktøy fortetter Samsungs MagicIWB I2 -programvare flere elementer som er nødvendige for effektiv læring til ett enkelt program. Dermed kan lærerne kan gi en mer organisert og uavbrutt klasseromsopplevelse.

Inspirer klassen til å samarbeide og samhandle ved hjelp av innholdsstyring i sanntid

Inspirer klassen til å samarbeide og samhandle ved hjelp av innholdsstyring i sanntid

Samsungs kraftige MagicIWB I2-programvare øker kvaliteten på presentasjonen og responsen ved hjelp av brukervennlige funksjoner, interaktivt visuelt innhold og mulighet for oppdatering i sanntid. Viktige utdanningsrettede funksjoner omfatter: 

• Utvidet synlighet for innholdet: MagicIWB I2 bygger på de grunnleggende funksjonene til tidligere IWB-teknologi for å tilby en bredere og kraftigere nettleserfunksjon. Ved pålogging henter brukerens nettleser hver forelesers egne innstillinger og lagrede timeplaner, slik at flere brukere kan lagre og få tilgang til innhold i systemet. Derfra kan brukerne bla sømløst gjennom programvaresiden, innholdet, historikken og nettleserfunksjonaliteten og velge det nye og lagrede materiellet som er mest relevant for dagens diskusjon.

• Tegn på en hvilken som helst innholdskilde: IWB-programvaren gjør det mulig for brukere å tegne på alle valgte innholdskilder som vises på skjermens berøringsskjerm, inkludert i bilde-i-bilde. Denne forbedrede brukervennligheten forsterker viktige diskusjonspunkter på skjermen og gjør presentasjonen mer effektiv.

• Ta opp, lagre og dele innhold: Lærere og elever kan dele både skjermbilder og innhold, inkludert musikk, bilder, videoer og dokumenter, med andre bærbare enheter med MagicIWB Agent installert. Brukerne kan også åpne filer på IWB-skjermen fra andre deltakere, enten for å supplere innholdet i presentasjonen, eller for å dele med en bredere gruppe. Separat gir skjerm- og videoopptaksknappene i programvaren en problemfri metode for å ta opp møtenotater og videoskjermbilder umiddelbart. Klassedeltakere kan deretter sende eller skrive ut notater og skjermbilder slik at de blir enklere å dele. 

• Flytende meny: Alle grunnleggende skjermfunksjoner i Samsung IWB, inkludert viskelæret og tegneverktøyet, er inkludert i den flytende menyen i MagicIWB S2. Den flytende menyen kan dessuten plasseres nesten hvor som helst på skjermen.