Corporate Citizenship

Samsung ønsker å bruke sin sterke posisjon innen innovasjon og teknologi til å bidra til et bedre samfunn. Ved å dele vår ekspertise og samarbeide med aktører som ønsker å drive samfunnet fremover, er vi opptatt av å gjøre teknologi til en positiv endringskraft.

 Sammen med teamet sitt i Samsung igangsetter Elin Wallberg prosjekter som gjør at samfunnet går fremover.

Sammen med teamet sitt i Samsung igangsetter Elin Wallberg prosjekter som gjør at samfunnet går fremover.

Avdelingen Corporate Citizenship & Partnerships i Samsung tar utgangspunkt i samfunnsutfordringene vi står overfor her i Norden. De ser på hvordan Samsung kan yte et samfunnsbidrag gjennom selskapets innovasjonsevne og kunnskaper om teknologi.

Velvære i den opp- og tilkoblede verden

Velvære i den opp- og tilkoblede verden

Det er helt fantastisk å se hvilke nye muligheter den digitale utviklingen gir oss. Men samtidig som samfunnet blir mer og mer opp- og tilkoblet, er det viktig å reflektere over hvordan utviklingen støtter vårt mentale og fysiske velvære, og at teknologiutvikling setter vår helse i fokus.