Corporate Citizenship

Samsung Corporate Citizenship er vårt engasjement innen medborgerskap for å bidra til positiv endring i lokalsamfunnet. Ved hjelp av teknologi, innovasjon og utdanning vil vi gjøre fremtidige generasjoner i stand til å oppnå sitt fulle potensial og bane vei for positiv sosial endring i Norden. Samsung samarbeider tett med lokale partnere for å fremme sosial innovasjon, et bærekraftig oppkoblet liv og likestilling innen teknologi.

 Sammen med teamet sitt i Samsung igangsetter Elin Wallberg prosjekter som gjør at samfunnet går fremover.

Sammen med teamet sitt i Samsung igangsetter Elin Wallberg prosjekter som gjør at samfunnet går fremover.

Avdelingen Corporate Citizenship & Partnerships i Samsung tar utgangspunkt i samfunnsutfordringene vi står overfor her i Norden. De ser på hvordan Samsung kan yte et samfunnsbidrag gjennom selskapets innovasjonsevne og kunnskaper om teknologi.

Velvære i den opp- og tilkoblede verden

Velvære i den opp- og tilkoblede verden

Det er helt fantastisk å se hvilke nye muligheter den digitale utviklingen gir oss. Men samtidig som samfunnet blir mer og mer opp- og tilkoblet, er det viktig å reflektere over hvordan utviklingen støtter vårt mentale og fysiske velvære, og at teknologiutvikling setter vår helse i fokus.