Partnerships

Samsungs drivkraft er åpen innovasjon og kompaniskap. Meningsfull innovasjon skjer gjennom samarbeid med andre, og sammen kan vi bidra til en langsiktig, bærekraftig samfunnsutvikling. Vi samarbeider med innovatører fra alle sektorer – industripartnere, offentlig sektor, oppstartsbedrifter, akademier og sivilsamfunnet. Her kan du lese om hvordan vi samarbeider med våre partnere for å bidra med løsninger på fremtidens utfordringer.