Hvorfor jobber Samsung med sosial innovasjon?

Hvorfor jobber Samsung med sosial innovasjon?

I løpet av noen år regner man med at det såkalte ”Internet of Things” vil bestå av 21 milliarder tilkoblede produkter* på verdensbasis. I 2017 venter man at europeiske selskaper vil investere 935 millioner dollar i “deep-tech”, som omfatter fremtidsteknologier som blant annet kunstig intelligens, stemmegjenkjenning og visuell teknikk. Det betyr en økning på 223 prosent på bare fem år**. Teknologi spiller en stadig viktigere rolle i måten vi lever våre liv på, noe som gir rom for stadige innovasjoner, endrede vaner og atferd samtidig som den raske omstillingen stiller nye krav til samfunnet.

Elin Wallberg leder avdelingen Corporate Citizenship and Partnerships i Samsung og har ansvar for selskapets satsinger og samarbeid innenfor nettopp samfunnsutvikling og velferdsteknologier, som også går under begrepene sosial innovasjon eller impact tech:
– Samfunnet står overfor store utfordringer og barrierer, blant annet på områder som utdanning, helsevesen og bærekraft, som ingen vil klare å løse på egen hånd. Der spiller digitaliseringen en avgjørende rolle, og vi tror at de beste felles løsningene finnes gjennom samarbeid. Som et av verdens største og ledende teknologiselskaper er det en selvfølge at vi deltar i sammenhenger der innovasjoner utvikles og testes og der nye forretningsideer og løsninger vokser frem.
Samsung jobber med innovasjon over hele verden og innenfor flere områder. Det dreier seg om alt fra å utvikle ny teknologi innen Virtual Reality (VR) til å lage nye kjøleskap som kan bidra til å redusere matsvinn. Målet for Samsung Corporate Citizenship er å bidra til et langsiktig bærekraftig samfunn. Det innebærer blant annet å sette de teknologiske nyvinningene inn i nye sammenhenger som bidrar til å gjøre samfunnet bedre.

I Norden engasjerer Samsung seg i en rekke ulike prosjekter. I forskningsprosjektet Muligheter med digital læring undersøker man for eksempel hvordan fremtidens læringsmiljøer kan komme til å se ut. Per i dag har ingen funnet svaret på hvordan dette skal gjennomføres, og her ønsker Samsung å bidra. En annen samfunnsutfordring er den stadig økende andelen eldre i befolkningen i Norden og verden for øvrig1. Behovet for nye løsninger i helsevesenet er utgangspunktet for et samarbeid med akseleratoren Vertical i Finland.
Samsungs rolle og samfunnsoppdrag strekker seg altså lengre enn til bare produkter og tjenester. Gjennom deling av fagkunnskap og samarbeid med organisasjoner og bedrifter som også er opptatt av innovasjon, er målet å gjøre teknologi til en positiv endringskraft. For Samsung handler sosial innovasjon nettopp om dette. Å finne nye løsninger som kan bryte barrierer, føre mennesker nærmere hverandre og bidra til samfunnsutviklingen.
I denne innovasjonsbloggen vil du få ta del i prosjekter og samarbeid som vi har på dette området – som på mange måter vil ligge til grunn for fremtidens samfunnsutvikling.


[*] http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317
[**] https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-30/-deep-technology-dominates-plateauing-european-venture-capital
[1] https://www.folkhalsomyndigheten.se/seniorguiden/halsosamt-aldrande/aldrande-befolkning/