Koding for ungdom - fjernundervisning

Koding for ungdom - fjernundervisning

Den neste generasjonen ungdom som er i ferd med å gå inn i arbeidsstyrken, generasjon Z, har ikke levd et liv uten internett. De har vokst opp omgitt av mange forskjellige typer teknologi, og bruken er naturlig for dem. Likevel mener Samsung at de ikke bare burde være brukere av teknologi; de trenger også å være skapere av det. Vi jobber sammen med forskjellige partnere over hele verden for å gjøre dette mulig, for å styrke fremtidig generasjon med digitale ferdigheter og utdanning som er nødvendig for å navigere gjennom, utnytte og skape den digitalt tilkoblede verdenen vi lever i.

En av ferdighetene vi tror ungdommer vil trenge i fremtiden for å virkelig bli innovative skapere er koding og programmering. I Norge har en av Samsungs langsiktige partnere Lær Kidsa Koding - en organisasjon med over 180 kodeklubber over hele Norge, i år ble Hjemmekodeklubben lansert. Dette er en digital ekstern læringsplattform som støtter lærere, foreldre og frivillige til å øve på koding og programmering. Lær Kidsa Koding har vanligvis fysiske klubber og møter, men har nå bestemt seg for å også tilby muligheten for fjernundervisning for å la ungdommene følge med på kodingsopplæringen når de ikke kan besøke klubbene og møte opp personlig.