Hvordan vi hjelper til med å muliggjøre fjernundervisning

Hvordan vi hjelper til med å muliggjøre fjernundervisning

Samsung jobber sammen med forskjellige partnere over hele verden for å styrke fremtidige generasjoner og gi dem ferdighetene og utdanningen de trenger for å navigere gjennom, og utnytte den digitalt tilkoblede verdenen vi lever i. En av våre partnere er den svenske ungdomsorganisasjonen Fryshuset som vi har jobbet sammen med de siste årene.

Fryshuset fremmer myndiggjøring og sosial inkludering av ungdom verden rundt. Sammen arbeider Samsung og Fryshuset med å styrke og oppmuntre til et bærekraftig tilkoblet liv for unge mennesker.

Digitalisering og teknologi gir nye muligheter for læring og utdanning. I disse vanskelige tider praktiserer Fryshusets videregående skoler fjernundervisning, og studentenes hjem er blitt læringsmiljøer. Mange studenter har ikke studieplassen de trenger hjemme da mange ofte må passe sine yngre søsken, mangler riktig utstyr som trengs for fjernundervisning, og så videre. Lærere må finne nye måter å undervise og veilede elevene sine på.

Samsung har besluttet å støtte Fryshusets forskjellige operasjoner for å muliggjøre digital- og fjernundervisning. Vi har hjulpet til med å sette opp arbeidsstasjoner med skjermer og smarttelefoner, for studenter og lærere. Vi har også gjort det mulig for lærere å nå elever i utsatte områder ved å bruke Samsung smarttelefoner.