Together for Tomorrow!

Together for Tomorrow!

Teknologiens underverker ser aldri ut til å opphøre. I dag kan vi gjøre ting som virket umulige for mange år siden, for eksempel å lære et helt nytt språk med telefonen som et verktøy eller å holde daglig kontakt med mennesker over hele verden. Dagens ungdommer har sett mange forandringer de siste årene, og de vil sannsynligvis se like mange i de følgende. For å hjelpe dem på denne reisen ønsker Samsung å styrke fremtidige generasjoner til å oppnå sitt fulle potensiale ved å muliggjøre digital utdanning og ferdigheter som trengs i en tilkoblet verden. Den fremtidige generasjonen skal ikke bare være brukere av teknologi; de bør få verktøyene og kunnskapen de trenger for å være skapere av det. Mange av dagens ungdommer har ikke levd et liv uten teknologi og evnen til å tenke annerledes og løse problemer på nye måter vil være kritisk for neste generasjon å tilpasse seg, trives og utmerke seg som globale borgere.

Samsung samarbeider med regjeringer, beslutningstakere, gründere og frivillige organisasjoner over hele verden for å skape flest mulig læringsmuligheter. Sammen fokuserer vi på utdanning og trening av høy kvalitet i fremtidssikre tekniske fag, og hjelpe fremtidig generasjoner til å pleie menneskelige ferdigheter som kreativitet, nysgjerrighet og empati. Vi støtter andre for å drive målrettet innovasjon ved å identifisere og løse utfordringene vi alle står overfor, og oppdage nye løsninger for å bygge en bedre fremtid for alle.