Sammen med teamet sitt i Samsung igangsetter Elin Wallberg prosjekter som gjør at samfunnet går fremover.

elin wallberg

Avdelingen Corporate Citizenship & Partnerships i Samsung tar utgangspunkt i samfunnsutfordringene vi står overfor her i Norden. De ser på hvordan Samsung kan yte et samfunnsbidrag gjennom selskapets innovasjonsevne og kunnskaper om teknologi.

– Vi jobber med sammensatte og utfordrende spørsmål som ingen aktører er i stand til å løse på egen hånd. Sammen med frivillige organisasjoner, universiteter, etablerervirksomheter og ulike forretningspartnere forsøker vi å finne nye, bedre og mer bærekraftige løsninger for de nordiske landene, forklarer Elin Wallberg, ansvarlig for Corporate Citizenship & Partnerships.

Elin forteller at de blant annet jobber med et prosjekt som heter ”Den digitale læringens muligheter”, der fem høyskoler rundt omkring i Sverige deltar. Sammen ser de på hvordan læringsmiljøene kan arte seg hvis man integrerer digitale verktøy og læremidler og får kompetansestøtte.

– Vi samarbeider med et forskerteam som undersøker hva som skjer i klasserommet og hvordan prosjektet påvirker lærerne og elevenes motivasjon. På den måten samler vi kunnskap som kan hjelpe andre med å innføre digitaliseringen i undervisningen, sier hun, og fortsetter:

– Et annet prosjekt vi har, er med organisasjonen ”Underbara ADHD”, der vi har utviklet noe som kalles “ADHD-esken” – en digital løsning som gir brukeren en følelse av hvordan det er å leve med ADHD.

Før Elin begynte i Samsung for vel tre år siden hadde hun jobbet i over ti år med hvordan mobile teknologier kan bidra til å styrke menneskerettighetene. Det som lokket henne til Samsung, var muligheten til å være en del av et ledende selskap som driver innovasjon både globalt og lokalt.

– Ettersom Samsung er et av verdens største teknologiselskaper, så jeg det som en unik mulighet til å bidra til at digitaliseringen kommer hele samfunnet til gode på best mulig måte. Da jeg begynte, var jeg den eneste som jobbet med disse spørsmålene. Nå er vi et team på fire personer som jeg leder, noe som viser at selskapet prioriterer dette spørsmålet stadig høyere.