Viktigheten av å ha det bra i en tilkoblet verden

Viktigheten av å ha det bra i en tilkoblet verden

Digitaliseringen går med stormskritt og skaper fantastiske muligheter for oss som individer og samfunn. I dag kan man holde kontakten med venner og familie og ta del i hverandres hverdag uansett hvor i verden man befinner seg. Vi kan ta del i informasjon og kunnskap på nye måter, lære oss språk og instrumenter, og uttrykke hva vi selv tenker og mener. En ny æra er i emning – en fjerde industriell revolusjon – der alt er mer tilkoblet og sammenkoblet. Spørsmålet er hvordan vi mennesker skal klare å holde tritt med den eksponentielle utviklingshastigheten.

Mange gjør seg tanker om teknologibruken vår og tiden vi bruker på smarttelefoner og tilkoblede skjermer. Det finnes allerede en rekke mobile løsninger som skal virke helsefremmende: deriblant fitnessapper og Samsungs egen plattform S-Health. Som individer og samfunn trenger vi en god og sunn balanse der teknologibruken vår er forenlig med god helse og trivsel på sikt.

«Teknologien skal være til for oss mennesker og fungere som et verktøy som hjelper oss å nå livsmålene våre og skape samfunnet vi ønsker å leve i. Vi ønsker å flytte diskusjonen over fra teknologien i seg selv til de menneskelige aspektene i et tilkoblet samfunn. Sammen vil vi utvikle kunnskap og løsninger som setter vårt eget ve og vel i sentrum», sier Elin Wallberg, ansvarlig for Corporate Citizenship og Partnerships hos Samsung Norden.