Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung", "vi", "oss", "vår") vet hvor viktig personvern er for våre kunder, og vi streber etter å være tydelige på hvordan vi innhenter, bruker, offentliggjør, overfører og lagrer dine personopplysninger.

Denne personvernerklæringen ("Personvernerklæringen") gjelder for Samsungs behandling av personopplysninger om kunder som deltar kampanjen for motta en rabattkode for kjøp av AKG produkter på samsung.com/no og som gjelder ved kjøp av Samsung Galaxy S10, S10+, Note10 eller Note 10+.Vi vil heretter referere til disse som "Kampanjen" og "Kampanjeprodukter".

Vær oppmerksom på at personvernerklæringen for vår nettbutikk er gjeldende i tillegg til denne Personvernerklæringen. Vår nettbutikks personvernerklæring beskriver hvordan personopplysninger håndteres for å behandle bestillingen din når den gjøres via vår nettbutikk. Personvernerklæringen for nettbutikken er tilgjengelig her. Personvernerklæringen for vår nettbutikk har forrang framfor denne Personvernerklæringen dersom ikke annet er uttrykkelig spesifisert.

Vi vil behandle personopplysninger i relasjon til Kampanjen som behandlingsansvarlig i samsvar med denne Personvernerklæringen. Vær oppmerksom på at den næringsdrivende virksomhet som du kjøpte Kampanjeproduktet fra vil være behandlingsansvarlig for hvordan de behandler personopplysninger i forbindelse med kjøpet av kampanjeproduktet. Dette innebærer at denne aktørens personvernerklæring vil være gjeldende med hensyn til hvordan aktøren behandler dine personopplysninger.

1. PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER

Hvis du løser inn et tilbud i forbindelse med Kampanjen, vil vi behandle følgende personopplysninger om deg:

1) ditt fulle navn;
2) e-postadresse;
3) fødselsdato (hvis registrert på din Samsungkonto);
4) leveringsadresse;
5) telefonnummer;
6) kampanjekoden som du oppgir til oss;
7) IMEI-nummeret til enheten du har kjøpt, noe som gir deg muligheten til å delta i kampanjen (IMEI-nummeret er et identifikasjonsnummer for mobiltelefoner og er koblet til enhetens maskinvare); og
8) om nødvendig kan vi bruke personopplysninger fra nettbutikken (for eksempel navn og e-postadresse), samt innsamle personopplysninger fra tredjepartskilder for å utøve våre rettigheter i forbindelse med, og administrere retur av, Kampanjeprodukter slik det er angitt i Vilkårene for Kampanjen. Slike tredjeparter og opplysninger inkluderer, men er ikke begrenset til, den næringsdrivende som du kjøpte Samsung Galaxy S10, S10+, Note10 eller Note 10+ av og en bekreftelse på om du har returnert produktet eller ikke (for eksempel ved å sjekke serienummeret til det returnerte produktet).

Vennligst se nettbutikkens personvernerklæring for informasjon om vår behandling av personopplysninger som for eksempel navn, e-postadresse, betalingsinformasjon og leveringsadresse.

2. HVORDAN VI BRUKER DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi vil behandle personopplysningene for følgende formål:

A) Vi vil bruke IMEI-nummeret på din Samsung Galaxy S10, S10+, Note10 eller Note10+ (pkt. 7 ovenfor) for å gi deg tilgang til Kampanjen. Tilgang til Kampanjen gjøres igjennom Samsungs medlemsapplikasjon og sammen med våre samarbeidspartnere og tjenesteleverandører. Kampanjekoden (punkt nr. 6 ovenfor) vil bli behandlet for å dokumentere hvilket IMEI-nummer som har blitt brukt for å delta i Kampanjen.
B) Vi vil bruke informasjonen i pkt. 1-5 ovenfor, som oppgitt av deg på din Samsungkonto, for å administrere Kampanjen (inkludert potensiell tilbakelevering av Produktene), levere Kampanjeprodukter og, dersom nødvendig, kommunisere med deg om Kampanjen.
C) Informasjonen i pkt. 8 vil bli brukt av oss for å utøve våre rettigheter til å tilbakekalle produktet eller kreve betaling for Kampanjeproduktene i det tilfellet du returnerer den Samsung Galaxy S10, S10+, Note10 eller Note10 som brukes for å gi tilgang til Kampanjen.

Hvis du velger å registrere deg for markedsføringsinformasjon fra Samsung i registreringsprosessen blir behandlingen av slike personopplysninger beskrevet i personvernerklæringen som nevnes i forbindelse med registrering av markedsføringsinformasjonen.

Samsungs rettslige grunnlag for å behandle personopplysningene er: for formål A) oppfylle vår kampanjeavtale med deg (Vilkårene for Kampanjen); og for formål B) og C) at det er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser.

Våre berettigede interesser er:

- å yte tjenester, støtte og assistanse til deg i forbindelse med at du deltar i Kampanjen og, dersom det blir nødvendig, for å sikre at kundeopplevelsen av Kampanjen er så god som mulig, og at eventuelle problemer som måtte oppstå kan løses; og
- å utøve våre rettigheter i henhold til vilkårene for Kampanjen.

3. DELING AV DIN INFORMASJON

Vi kan utlevere informasjon om deg internt i vår virksomhet til relevante team, som for eksempel, men ikke begrenset til, våre team innfor kundestøtte, juridisk, finans og salg. Vi kan også utlevere din informasjon til virksomhetene som er angitt nedenfor, dersom det er nødvendig for din deltakelse i Kampanjen.

Samsung-bedrifter: Dine personopplysninger kan deles med Samsung-bedrifter som inngår i Samsungkonsernet for de formålene som er beskrevet i denne Personvernerklæringen. Begrepet "bedrifter" inkluderer og refererer til bedrifter som er tilknyttet Samsung Electronics co. Ltd. ved felles eierskap eller kontroll. Bedrifter kan også inkludere andre selskaper som er relatert på grunn av eie eller kontroll, som for eksempel Samsung SDS Co. Ltd. Hovedsakelig håndterer og gir de, på oppdrag av Samsung Electronics Co., Ltd., et antall tjenester som inkluderer, uten begrensning: Samsung Account, Samsung Health, Samsung Pay, Finn min mobil (Find My Phone), Tilpasningstjenester, Galaxy apps (Kjøper), Samsung Pass, Samsung Cloud, Samsung Themes, Samsung Social, Secure Folder, e-post, Samsung Focus, Samsung Friends og Secure Wi-Fi.

Tjenesteleverandører: Vi kan utlevere dine personopplysninger til nøye utvalgte selskaper som tilbyr tjenester for eller på vegne av oss. Dette inkluderer blant annet selskaper som leverer kundekontaktsentre, annonsering, utføring av kundeundersøkelser, fakturering eller som sender e-post på våre vegne. Disse selskapene er underlagt kontraktsbestemmelser som begrenser deres mulighet til å bruke dine personopplysninger til andre formål enn å yte tjenester for oss.

Andre parter dersom det kreves av lov eller som nødvendig for å beskytte våre tjenester. Det kan være tilfeller der vi deler dine personopplysninger til andre parter:

• for å overholde loven eller svare på obligatorisk rettslige henvendelser (for eksempel en ransakingsordre eller annen rettskjennelse);
• for å verifisere eller håndheve overholdelse av retningslinjer og avtaler som regulerer våre tjenester; og
• for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Samsung, eller noen av våre respektive tilknyttede selskaper, forretningspartnere eller kunder.

Andre parter med ditt samtykke eller ved instruks fra deg: i tillegg til de beskrivelser inntatt i denne Personvernerklæringen kan vi dele dine personopplysninger med tredjeparter dersom du samtykker eller ber om slik deling.

4. INTERNASJONAL OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Din deltagelse i Kampanjen vil innebære overføring, lagring og behandling av dine personopplysninger utenfor ditt hjemland, herunder Korea, i samsvar med denne Personvernerklæringen. I tillegg kan din deltagelse i Kampanjen også innebære overføring, lagring og behandling av dine personopplysninger til andre land. Slike land inkluderer, uten begrensning, land i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), USA, Kina, Singapore, Vietnam, India, Canada, Filippinene og Japan. Vær oppmerksom på at personvernlover og andre lover i land utenfor EØS, som dine personopplysninger kan overføres til, muligens ikke er så omfattende som de i ditt hjemland. Vi vil iverksette hensiktsmessige tiltak i samsvar med gjeldende lov for å sikre at dine personopplysninger forblir beskyttet. Slike tiltak omfatter bruk av EU-Kommisjonens Standard Kontraktsklausuler for å sikre overføring av data utenfor EU/EØS. For mer informasjon, eller for å få en kopi av gjeldende avtaler, vennligst kontakt oss ved å besøke vår støtteside for personvern.

5. DINE RETTIGHETER

Du har rett til å be om informasjon om hvilke personopplysninger vi innhenter om deg og be oss om å korrigere unøyaktigheter i denne informasjonen. I tillegg har du rett til å protestere mot, eller be om begrensning, av vår behandling av dine personopplysninger. Du har også rett til å be om tilgang til, sletting eller portabilitet av dine personopplysninger. I henhold til gjeldende lover i visse jurisdiksjoner kan vi avslå å behandle forespørsler som er urimelig repeterende, krever uforholdsmessig teknisk innsats, er ekstremt upraktisk, setter andres personvern i fare, eller dersom lokale lover ikke gir behov for slik tilgang. Hvis du ønsker å be om å få tilgang til dine personopplysninger kan du besøke vår støtteside for personvern.

Dersom du ber om sletting av personopplysninger erkjenner du at ikke kan delta fullt ut i Kampanjen, og at gjenværende personopplysninger kan fortsette å lagres i Samsungs arkiver i en viss tidsperiode i samsvar med gjeldende lover. Samsung vil imidlertid ikke bruke denne informasjonen til kommersielle formål. Du forstår at Samsung, til tross for din forespørsel om sletting, forbeholder seg retten til å beholde dine personopplysninger, eller en relevant del av disse, i tråd med avsnittet nedenfor om "lagring av personopplysninger" og gjeldende lover. Samsung kan suspendere, begrense eller avslutte din tilgang til nettstedet for brudd på Samsungs brukervilkår når det er nødvendig for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Samsung, eller noen av våre respektive tilknyttede selskaper, forretningspartnere, ansatte eller kunder.

6. LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene om deg i forbindelse med deltakelse i Kampanjen vil bli slettet senest to (2) år etter at Kampanjen er avsluttet. Kampanjekoden vil bli slettet 30. Mars 2022. Dette betyr at dine personopplysninger vil bli ødelagt eller slettet fra våre systemer når disse ikke lenger er nødvendig for å oppfylle relevante formål. Vær oppmerksom på at dette ikke inkluderer personopplysninger som kan oppbevares for formål som beskrevet nedenfor.

Vi iverksetter nødvendige tiltak for å sikre at vi behandler og oppbevarer dine personopplysninger basert på følgende logikk:

1. minst den varighet som personopplysningene brukes til å oppfylle våre forpliktelser overfor deg i Kampanjen;
2. som kreves i henhold til lov, kontrakt eller med hensyn til våre lovbestemte forpliktelser;
3. kun så lenge det er nødvendig for det formål som personopplysningene ble innsamlet og behandlet. Dette kan forlenges dersom nødvendig på grunn av avtaler, gjeldende lov, eller for statistiske formål, underlagt egnede beskyttelsestiltak; eller
4. så lenge det er nødvendig for oss å utøve våre rettigheter i henhold til vilkårene for Kampanjen.

7. KONTAKT OSS

Hvis du har spesifikke spørsmål kan du kontakte oss ved å sende en e-post til dataprotection.sena@samsung.com, eller kontakte vårt europeiske personvernombud ved følgende adresse:

European Data Protection Officer
Samsung Electronics (Storbritannia) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS

Hvis du ønsker å kontakte oss for å utøve dine rettigheter, kan du gå til vår støtteside for personvern.

Du kan sende inn en klage til den relevante tilsynsmyndigheten (Datatilsynet) hvis du mener at vår behandling av dine personopplysninger krenker gjeldende lov.

Kontaktinformasjon for Datatilsynet er:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo
Telefonnummer: 22 39 69 00
E-post: postkasse@datatilsynet.no

Ytterligere kontaktinformasjon for Datatilsynet finner du her.