Vertical - en innovativ akselerator innenfor helseteknologi

Vertical er en finsk akselerator innenfor helseteknologiområdet, som har hjulpet oppstartbedrifter med å gjøre innovative ideer til produkter siden 2015. Oppskriften på suksess er å sette oppstartbedriftene i kontakt med eksperter, mentorer og etablerte selskaper.

vertical