"Samsung er et fartsfylt selskap der det skjer mye"

Av Samsung Nordic 10.12.2017

fabian wahlgren

Et utpreget internasjonalt miljø, høyt tempo og gode muligheter til å påvirke. Valget av Samsung som arbeidsgiver var enkelt for Fabian Wahlgren.

Fabian Wahlgren begynte i Samsung i januar 2015, i forbindelse med eksamen. Først var han i salgsavdelingen og deltok i det ettårige programmet Samsung Accelerate Program for nyutdannede. Året etter fikk han prøve seg som Business Controller for forretningsområdet telekom.

– Jeg søkte flere jobber samtidig, men fikk et veldig godt inntrykk av Samsung. Det virket som et spennende miljø å jobbe i og et fartsfylt selskap der det skjer mye. Og det har i høyeste grad vist seg å stemme.

Store påvirknings- og utviklingsmuligheter i et resultatorientert og smidig miljø gjør at Fabian velger å fortsette karrieren i Samsung. Hovedkontoret ligger i Korea og det europeiske hovedkontoret i London – noe som gjør det internasjonale miljøet fremtredende i det daglige arbeidet.

– Jeg føler at jeg utvikler meg utrolig mye og får være en viktig brikke i selskapet selv om jeg er relativt fersk i faget. Man blir oppmuntret til å utvikle seg, og jeg fikk være med og påvirke allerede fra første dag. Noe av det som særpreger selskapet, er blandingen av nordisk og koreansk kultur. Samarbeidet mellom oss og de koreanske medarbeiderne her på kontoret skaper en spennende kulturmiks på daglig basis. Det jobber veldig mange fine folk i Samsung, og det er alle disse kollegene som inspirerer meg og fungerer som en drivkraft. Det som også kjennetegner Samsung på en positiv måte, er en flat organisasjonsstruktur der alle kan snakke med alle.

Fabian er Business Controller med ansvar for telekom, Samsungs største forretningsområde.

– Jobben dreier seg om å finne en ROI, return on investment, i våre investeringer. Blant annet gjennom å utarbeide budsjetter og revidere planer i samarbeid med salgsledelsen. Vi drøfter hvilke kampanjer og aktiviteter vi skal ha, og sammen forsøker vi å se hvordan vi kan få størst utbytte av pengene.

Samsung opererer på mange forretningsområder og tilbyr jobber innenfor både salg, markedsføring, økonomi og logistikkplanlegging I Norden er selskapet representert i Stockholm, Oslo, København og Helsinki, med til sammen rundt 500 ansatte.

– I Norden er vi et rendyrket salgs- og markedsføringsselskap, men mange søker seg også til andre Samsung-selskaper og datterselskaper andre steder i verden. Det første året deltok jeg i et program for nyutdannede i salgsavdelingen, noe som var veldig interessant og lærerikt. Etterpå gikk jeg til Business Control-teamet, fordi jeg ønsket å få en bredere erfaring og jobbe som controller i et par år. Etter det, ønsker jeg meg tilbake til salgsavdelingen for å bearbeide og utvikle samarbeidet med kundene våre, noe som virker fristende. Det jeg liker med denne typen salg er at vi har en etablert kundebase og kan arbeide langsiktig med å utvikle samarbeidet sammen med forhandlerne våre.