Svanen sertifiserer Samsungs hotell-TV

Av Samsung Nordic 01.10.2016

Svanen, TV, på, Hotell, Hotel, Miljø, Bærekraftig,

Svanen er den første miljømerkingen i verden som begrenser utslippet av drivhusgasser ved produksjon av TV-apparater og PC-er.

Det dreier seg om gassene nitrogentrifluorid (NF3) og svovelheksafluorid (SF6) som dannes ved fremstilling av skjermer. De fleste hotell-TV-modellene som Samsung selger på det skandinaviske markedet i dag er miljømerket med Svanen.

Svanemerkingen ble opprettet i 1989 og er en offisiell miljømerking i de nordiske landene. 91 % av forbrukerne i Norden kjenner til svanemerket og forbinder det med gode miljøvalg. Les mer om Svanen her.

ove-jansson-svanen-hotell-tv.jpg

For å bli sertifisert krever Svanen blant annet at en hotell-TV ikke inneholder kvikksølv eller flammehemmere samt at den bruker lite energi. Ove Jansson er Product Manager med ansvar for elektroniske produkter i Svanen og ekspert på miljømerkinger. Han forklarer hva som skal til for å oppnå et svanemerke.

ove-jansson-svanen-hotell-tv.jpg

Hvilke miljøhensyn forventer dere først og fremst av et selskap når dere skal svanemerke en TV?

OJ: Selskapet må gi oss informasjon om hvilke flammehemmere som er brukt samt testverdier for energiforbruk. På bakgrunn av dette vet vi at TV-apparatet oppfyller våre krav og er blant de beste på markedet fra et miljø- og helsemessig synspunkt. I tillegg må produsenten være forberedt på inspeksjoner.

Du har besøkt en Samsung-fabrikk i Sør-Korea. Hva ville du se der?

OJ: Når det gjelder hotell-TV-er, har vi innført nye regler for utslipp av drivhusgasser i forbindelse med fremstilling av LCD-skjermen. Derfor kontrollerte vi reduksjonssystemet, og jeg gjennomgår alle opplysninger som legges frem og kontrollerer at de stemmer. Det var dessuten viktig å få et møte med utviklingsavdelingen i Sør-Korea for å informere om våre krav og svanemerkets status i Norden.

Hvordan kan man vite hvilke produkter som er mer miljøvennlige enn andre?

OJ: Kravene er strenge og går lengre enn lovgivningen, for eksempel når det gjelder flammehemmere. Lisensen må fornyes etter noen år og selskapet må søke på nytt. Og ettersom kravene hele tiden skjerpes, må selskapene også skjerpe seg i takt med dette. På den måten kan forbrukerne alltid stole på at en svanemerket hotell-TV er et godt valg både for mennesket og miljøet. Og derfor er Svanen et praktisk verktøy for selskaper som vil gjøre sine produkter mer bærekraftige.