Samsung Care+

Q. Hvilke telefoner omfattes av Samsung Care+?Klikk for å Utvide
A.

Samsung Care+ gjelder for Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy Note8 og Galaxy Note9.

Q. Hva dekker Samsung Care+?Klikk for å Utvide
A.

I tillegg til teknisk assistanse og den toårige garantien som Samsung tilbyr, gir Samsung Care+ en uhellsforsikring i henhold til forsikringsvilkårene
 
Skader som følge av uhell omfatter: 
 
Skjermskader: Fysiske skader som for eksempel sprekker og andre skader som påvirker funksjonaliteten til det forsikrede produktet, begrenset til nødvendige reservedeler til reparasjon av sprukket eller ødelagt skjermglass eller glasset bak på enheten, for eksempel glass-/plastskjerm, LCD og sensorer som er koblet til skjermen. 
 
Øvrige skader: Væskeskader på grunn av utilsiktet søl i eller på den forsikrede telefonen og øvrige fysiske skader ut over skjermskader som hindrer bruk av mobilenhetens programvare eller ladeevne.

Q. Når begynner forsikringen å gjelde?Klikk for å Utvide
A.

Forsikringen begynner å gjelde umiddelbart, fra samme dag som Samsung Care+ er kjøpt (i henhold til forsikringsvilkårene).

Q. Hvor lenge gjelder Samsung Care+?Klikk for å Utvide
A.

Samsung Care+ gjelder i opptil to år og opphører deretter automatisk. Det er ikke mulig å forlenge forsikringen etter toårsperioden.

Q. Hvem er forsikringsgiver for Samsung Care+?Klikk for å Utvide
A.

Forsikringsgiver for Samsung Care+ er AWP P&C S.A – Dutch Branch, under navnet Allianz Global Assistance Europe, et forsikringsselskap med virksomhetslisens for alle EEA-land, med registrert adresse Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, Nederland.

Q. Hvor mange ganger kan jeg bruke Samsung Care+?Klikk for å Utvide
A.

Samsung Care+ gjelder for opptil to skader i løpet av to år. Ved hvert skadetilfelle betales en egenandel på kr 750,- til ditt autoriserte Samsung-servicesenter.

Q. Hvordan melder jeg en skade?Klikk for å Utvide
A.

Kontakt Samsungs callcenter snarest på telefonnummer 216-290 99, man–fre 08.00–19.00 og lør 10.00–15.00. Sørg for å ha forsikringsbevis eller telefonens IMEI-nummer tilgjengelig.
 
En medarbeider hjelper deg med å registrere forsikringssaken.

Q. Hvor finner jeg IMEI-nummeret på enheten min?Klikk for å Utvide
A.

Du finner IMEI-nummeret ved å taste inn koden *#06# på telefonen eller under Innstillinger. 
 
IMEI-nummeret skal også finnes på originalemballasjen til telefonen og bak på telefonen. 
 
Trenger du ytterligere hjelp, går du til www.samsung.com/no/support.

Q. I hvilke land dekkes enheten av Samsung Care+?Klikk for å Utvide
A.

Samsung Care+ gjelder ved utenlandsreiser over hele verden (reiser som varer maks 60 dager). Du har bare rett til å få reparert eller erstattet enheten i landet der du tegnet forsikringen.

Q. Kan Samsung Care+ overdras til andre?Klikk for å Utvide
A.

Du kan overdra forsikringen til en ny bruker av enheten hvis du har betalt hele beløpet for Samsung Care+ på forskudd. Se de fullstendige vilkårene.

Q. Kan jeg si opp Samsung Care+?Klikk for å Utvide
A.

Du har 30 dagers åpent kjøp på Samsung Care+. I denne perioden får du full tilbakebetaling ved oppsigelse, forutsatt at du ikke har benyttet forsikringen i forbindelse med en skade. Du kan også si opp forsikringen etter 30 dager og få tilbake gjenværende forsikringspremie. Du finner flere opplysninger i de fullstendige vilkårene. Ring oss på 216-290 99 hvis du ønsker å si opp forsikringen.

Q. Hva dekkes ikke av Samsung Care+?Klikk for å Utvide
A.

Samsung Care+ dekker mye, men ikke alt.
- Forsikringen gjelder ikke tyveri eller tap av produktet.
- Forsikringen dekker ikke kosmetiske skader som ikke påvirker produktets funksjonalitet. Du finner en fullstendig liste med unntak i de fullstendige forsikringsvilkårene.