Klær blir ikke tørre

Klær blir ikke tørre når programmet er ferdig på min tørketrommel. 
Dette skjer vanligvis når du mikser forskjellige typer av klær og der en type tørker hurtigere enn de andre.
Sensoren vil føle dette og vil derfor slutte at tørke.

For å forhindre at dette skjer kan du kontrollere følgende: 
- Kontroller at maskinen ikke er satt på kald luft. 
- Kontroller at filteret i døren og varmevekslerfilteret, som er plassert lengst
ned til venstre på maskin, er reine. 
- Kontroller også at vanntanken er tømt, hvis maskinen ikke er direkte koblet til avløp.

Her er nogle bilder på hvordan man rengjør varmevekslerfilteret lengst ned til venstre på maskinen

Tørke klær av samme stoff og størellse sammen, F.eks bomul for seg og syntet for seg. 
Kjør tidsbestemt program på maskinen, dette vil skru av sensoren og maskin vil ikke stoppe tørkingen hvis bare èn plagg er tørrt. 

Takk for din tilbakemelding